Három új professzor a Széchenyi István Egyetemen

Fotó: dr. Böröcz Péter
Győr+
2022.10.17. 15:49

A Széchenyi István Egyetem három oktatóját nevezte ki egyetemi tanárnak Novák Katalin köztársasági elnök ebben a tanévben: dr. Böröcz Pétert, a Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék, dr. Dogossy Gábort, az Anyagtudományi és Technológiai Tanszék, valamint dr. Fischer Szabolcsot, a Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék munkatársát. Mindannyian elkötelezettek abban, hogy a győri egyetem tudományos teljesítménye még színvonalasabb legyen.

Széchenyis hallgatóból professzor

Dr. Böröcz Péter műszaki menedzserként és közgazdászként végzett a Széchenyi István Egyetemen. 2010-ben itt szerezte doktori címét is, 2011 óta az intézmény Logisztikai és Szállítmányozási Tanszékének munkatársa, a győri kampusz területén működő Csomagolás és Környezetállósági Vizsgálólaboratórium vezetője, nemzetközi kutatások résztvevője, több PhD-dolgozat témavezetője. Az új professzor nemzetközi szervezetekben is szerepet vállal, többek közt az egyesült államokbeli Csomagolási Kutatóintézetek Nemzetközi Szövetsége (IAPRI) elnökségi tagja.

Mint mondta, büszke arra, hogy az intézményből hallgatóként indulva járta be azt az utat, amely lehetővé tette professzori kinevezését. „Amikor egyetemmé váltunk, olyan pályára léptünk, amelynek egyik lényegi eleme, hogy saját magunk is tudunk egyetemi tanárokat kinevelni. Ehhez persze idő kell, de az elkötelezett munkának van eredménye, amit az is bizonyít, hogy ebben a tanévben két egykori széchenyis hallgató is elérte ezt” – emelte ki.

Hozzátette, bár egyéni címről van szó, kellett hozzá az a kiváló csapat, amely mögötte áll. „Az 1970-es évek végétől gyarapszik intézményünkben a csomagolástechnikai tudás, köszönhetően olyan elődöknek, mint dr. Pánczél Zoltán” – hangsúlyozta. Végezetül hozzátette, a csomagolási laboratórium ma már hatvan országból több mint 2500 ipari partnerrel rendelkezik, ami a Széchenyi-egyetem nemzetközi versenyképességét, értékteremtő-képességét is mutatja. „A 2017-ben átadott új laboratóriumi infrastruktúra is jelentős hatással volt arra, hogy sikeresen meg tudtunk jelenni a nemzetközi térben.” – zárta dr. Böröcz Péter.

Dr. Böröcz Péter és Novák Katalin

Támogatás a cím mögött

Dr. Dogossy Gábor a polimer- és textiltechnológiák szakértőjeként, gépészmérnöki oklevele és doktori fokozata megszerzése után dr. Czinege Imre, a Széchenyi István Egyetem akkori professzora, korábbi rektora hívására érkezett a győri intézménybe 2006-ban. A következő évtől pedig – ahogy ő fogalmaz – „csendes lépegetéssel” ért el az egyetemi tanári címig.

Kezdetben, amikor a kutatólaboratórium kiépítésén munkálkodtam, csak álom volt ennek a tudományos fokozatnak az elérése. Bízom benne, hogy ezt értékelhetem egyfajta szakmai visszajelzésként is, azonban fontos kiemelni, hogy mindezt az egyetem vezetése és kollégáim támogatása nélkül nem érhettem volna el. A professzori cím mögött ott állnak hallgatóim sikerei, az egyetem vezetése és munkatársaim folyamatos támogatása, valamint az a tény, hogy mi a Széchenyi-egyetemen olyan valóban XXI. századi körülmények között dolgozhatunk, amelyet külföldi kollégáink is irigyelnek” – hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy ugyan büszke professzori címére, de ez eltörpül amellett, hogy óráira a hallgatók – őszinte visszajelzéseik alapján – szívesen járnak, s őket a minőségi oktatáson túl sikerül motiválnia is, ezért egyre többen vállalnak tudományos munkát, publikációt.

Dr. Dogossy Gábor és Novák Katalin

Neves elődök nyomdokain

Dr. Fischer Szabolcs okleveles szerkezetépítő és közlekedésépítő mérnökként végzett a Széchenyi István Egyetemen 2008-ban. 2012-ben doktorált építőmérnöki tudományokból, majd az egyetem Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszékének adjunktusa, 2016-tól docense lett. 2016-ban gazdálkodási szakmérnöki, majd 2020-ban habilitált doktori oklevelet szerzett, utóbbit szintén építőmérnöki tudományokból.

Szakterületem a vasúti pályaszerkezethez köt, vagyis leegyszerűsítve minden olyan szerkezet, ami a sín alatt található a vágánytól az alépítményig. Büszke vagyok arra, hogy olyan neves győri elődök nyomdokaiba léphettem, mint dr. Stadler Tamás, dr. Vaszary Pál, dr. Horvát Ferenc, illetve dr. Kiss Ferenc. Hazánkban ez a terület viszonylag kevés kutató által művelt és kutatott ága az építőmérnökségnek, Magyarországon leginkább csak Győrben és Budapesten foglalkoznak vele” – hangsúlyozta a professzor. „Az elmúlt tizennégy évben olyan vezetőim voltak, mint prof. dr. Koren Csaba , dr. Makó Emese tanárnő, illetve mentorom, prof. dr. Horvát Ferenc, akiknek sokat köszönthetek. Kiemelném közvetlen kollégáim – dr. Major Zoltán és dr. Németh Attila – töretlen és fáradhatatlan támogatását is.” – mondta.

Hozzátette, a Széchenyi-egyetemen hallgatóként és munkatársként is mindig olyan közeg vette körül, amely lehetővé tette számára, hogy 38 évesen professzori címet szerezhessen. Példájával arra bátorítja a hallgatókat és kollégáit, hogy ne féljenek bejárni a tudományos utat, mert a kitartó munka meghozza gyümölcsét.

Dr. Fischer Szabolcs és Novák Katalin

Az idén nyáron hoztuk létre a SZE-RAIL névre keresztelt kutatócsoportot, amely a Széchenyi István Egyetem három karának vasúthoz köthető kollégáit és kutatásait öleli fel. Az Audi Hungaria Járműmérnöki Karról, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karról, valamint az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karról a jármű-, villamos- és gépészmérnöki, az anyagtudományi, a vasúti pályás és a vasútüzemi területeit fogja össze. Terveim között szerepel, hogy a kutatócsoporttal nemzetközi szintű angol nyelvű publikációkat készítsünk, bővítsük nemzetközi kapcsolatainkat, emellett tovább egyengetem három PhD-hallgatóm útját” – beszélt a jövőről dr. Fischer Szabolcs.

Nyitóképen az ünnepeltek: dr. Böröcz Péter, dr. Dogossy Gábor és dr. Fischer Szabolcs.
Szöveg: Széchenyi István Egyetem