Változás a gázárkedvezmény igénybevételi feltételeiben

Győr+ depositphotos.com
2023.01.12. 15:23

A 2023. január 10-étől hatályos változások szerint többek között abban az esetben is érvényesíthető a kedvezmény, ha az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti albetéten belül több, de legfeljebb négy lakás került kialakításra.

2022. szeptember 10-étől a többgenerációs családi házban élő családok rezsicsökkentett áron kaphatják a gázt. A kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek is igénybe vehetik, akik olyan – társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő – családi házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban élnek, ahol legfeljebb négy lakás rendeltetési egység található, de csak egy közös gázórával rendelkezik.

A 2023. január 10-étől hatályos változások szerint többek között abban az esetben is érvényesíthető a kedvezmény, ha az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti albetéten belül több, de legfeljebb négy lakás került kialakításra.

További lényeges változás, hogy nem kell önálló bejárattal rendelkeznie a lakásoknak, illetve a lakások közötti átjárhatóság is megengedett.

A lakásoknak azonban a továbbiakban is rendelkezniük kell az alábbi helyiségekkel:

  • a főzést, mosogatást és az étkezést lehetővé tévő helyiség,
  • a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot lehetővé tévő helyiség,
  • legalább egy nettó 8 m2 alapterületű lakószoba, de a nettó 30 m2 alapterületet meghaladó lakás esetében legalább egy nettó 16 m2 alapterületű lakószoba.

Valamint a lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek esetén külön-külön is igénybe lehessen venni az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni a település jegyzőjétől, aki a dokumentumban mérési pontonként (felhasználási helyenként) állapítja meg az ingatlanon található lakás rendeltetési egységek számát. Ez az eljárás kérelemre indul, a jegyző a hatósági bizonyítványt 8 napon belül állítja ki fenti feltételek teljesülése esetén.

A kérelem a www.gyor.hu oldalról letölthető, mely kitöltve személyesen, e-papíron, illetve postai úton Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztályához a 9021 Győr, Városház tér 1. címre benyújtható.

A kézhez kapott hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz, amely a hatósági bizonyítvány és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől fogja biztosítani a kedvezményt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben korábbi kérelmük elutasításra került, azonban a fenti változásokkal már jogosulttá válnak a kedvezmény igénybevételére, úgy a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem újbóli benyújtása szükséges.

Forrás: Városháza Sajtó, Győr

TV-s szerkesztő: Németh Boglárka