Hirdetés
Koronavírus

Újabb intézkedéseket hozott a győri egyetem

Győr+
2020.03.12. 21:15

A koronavírus magyarországi megjelenésével kapcsolatban, és a kormányrendelettel kapcsolatban újabb rektori-kancellári körlevelet adott ki a Széchenyi István Egyetem. Az abban foglaltak minden egyetemi polgárra kötelező érvényűek.

Hirdetés

A rektori-kancellári körlevél teljes egészében az SZE honlapján olvasható. Kérjük aki minden részletét olvasni szeretné, kattintson IDE!

OKTATÁS

Hirdetés

Az Egyetem épületeinek (kivéve a következő pontban meghatározott esetek) hallgatók általi látogatása tilos. A Széchenyi István Egyetem Rektora és Kancellárja március 12-től március 22-ig tavaszi szünetet rendel el a globálisan kialakult járványügyi helyzet miatt. A tavaszi szünet alatt az oktatás és a számonkérés szünetel. Az egyetemi alkalmazottak számára a tavaszi szünet időszaka alatti munkanapok tanításmentes munkanapoknak minősülnek.

Március 23-tól az oktatás távoktatásra való átállása szükséges. A távoktatás során sem történhet meg a hallgatók részéről a felsőoktatási intézmények látogatása.

A tárgyi tanulmányi félévben a hallgatókat minden tantárgy – ide értve a folyamatos számonkérésű tantárgyakat is – keretében mentesíteni kell a zárthelyi dolgozatok megírása alól.

A külső szakmai gyakorlóhelyen folyamatban lévő, 6 hetet meghaladó kötelező szakmai gyakorlatok, valamint a duális képzési gyakorlatok teljesíthetők, abban az esetben, amennyiben a gyakorlóhely fogadja a hallgatót. A belső szakmai gyakorlóhelyeken (Egyetemen belül) a szakmai gyakorlat felfüggesztésre kerül.

A tavaszi szünet, valamint a távoktatási időszak alatt a közalkalmazottak esetében folyamatos munkavégzés szükséges. A kiadott tanévi időbeosztás változatlanul érvényben marad. A távoktatás módjáról, részleteiről a hallgatók külön tájékoztatást kapnak.

A félévre felvett, kötelezően előírt testnevelési félévek (kritérium követelmény) teljesítése a veszélyhelyzet időszaka alatt felfüggesztésre kerül.

KOLLÉGIUM

Az Egyetem kollégiumait a hallgatóknak haladéktalanul, de legkésőbb március 13. (péntek) 13 óráig el kell hagyniuk.  A visszaköltözés várható időpontjával kapcsolatban az Egyetem hivatalos tájékoztatást küld a hallgatóknak. A nemzetközi hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett. Nemzetközi hallgató: a Magyar Államon keresztül (Stipendium Hungaricum és Keresztény Ösztöndíjprogram), illetve a felvi.hu-n kívül, a SZE által bonyolított felvételi eljáráson (admissions.sze.hu) keresztül felvett hallgatók.

A kollégiumokban lakó munkatársainknak, akik közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek, nem kell elhagyni a kollégiumot.

OKTATÁSSZERVEZÉS

Minden hallgatói ügyintézés esetében elektronikus eljárásrendet kell alkalmazni. A magyar állampolgárságú hallgatók diákigazolványai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényben maradnak. Nemzetközi hallgatók esetében a Nemzetközi Programok Központ segíti a diákigazolványok érvényesítését.

UTAZÁSOK

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt ne utazzanak külföldre, lehetőség szerint lakhelyükön tartózkodjanak.

Munkatársaink esetében minden hivatalos külföldi utazás, forrástól függetlenül törlésre kerül. További foglalások intézése nem lehetséges. A már lefoglalt utaknál a veszteségek minimalizálása érdekében kérjük, szíveskedjenek közreműködni az egyeztetésekben.

Amennyiben a körlevél hatálybalépésekor hivatalos, vagy magáncélú külföldi utazáson vesz részt, hazaérkezést követően haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot közvetlen munkahelyi vezetőjével e-mailben vagy telefonon, és egyeztessék az otthoni munkavégzés lehetőségét a hazaérkezéstől számított 2 hétre vonatkozóan.

A korábban lefoglalt, magáncélú utazások esetében, hasonlóan az előzőekben leírtakhoz – egyeztessék az otthoni munkavégzés lehetőségét a hazaérkezéstől számított 2 hétre vonatkozóan!

Amennyiben a fenti esetekben a közvetlen munkahelyi vezető döntése alapján nincs lehetőség otthoni munkavégzésre, akkor a 2 hét távollét igazolt távollétnek minősül. A szervezeti egység vezetők a feladatok rugalmas szervezésével kötelesek biztosítani a szervezeti egység működését.

VENDÉGEK FOGADÁSA AZ EGYETEM TERÜLETÉN

Külföldről érkező vendégek fogadása nem engedélyezett. Magyarország területéről érkező külső vendégek fogadását kérjük mérlegelni, csak feltétlenül szükséges esetben fogadjanak külső vendéget. A kapcsolattartás a külső partnerekkel lehetőség szerint online módon, illetve telefonon történjen. Amennyiben mégis személyes egyeztetésre kerül sor, kérjük, hogy lehetőség szerint törekedjenek a minimális résztvevői létszámra.

EGYETEMI ÉPÜLETEK ÜZEMELTETÉSI RENDJE

Az Egyetem épületeinek látogatása csak alkalmazotti kártya vagy megbízott oktatók esetében vendégkártya felmutatásával/használatával lehetséges. Az épületek nyitvatartási rendje az uni.sze.hu oldalon kerül közzétételre.

RENDEZVÉNYEK

A Széchenyi István Egyetem rendezvényeinek mindegyike elmarad, illetve lehetőség szerint későbbi időpontban kerül megtartásra. Ide értendő minden központilag, illetve szervezeti egység, valamint Hallgatói Önkormányzat és annak részönkormányzatai által szervezett program.

AZ EGYETEM FENNTARTÁSÁBA TARTOZÓ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

A jelen körlevélben megfogalmazottak az Egyetem fenntartásába tartozó köznevelési intézmények, vagyis az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola, valamint a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola tekintetében is alkalmazandók a jelen pontban foglalt eltérésekkel.

A fenti intézményekben az oktatás továbbra is folyik. A külföldre irányuló iskolai kirándulásokat le kell mondani, ilyen kirándulás későbbi időpontra sem szervezhető. A tanulók szülő által igazoltan kért otthonmaradása igazolt hiányzásnak minősül.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A járványügyi helyzet változása esetén további körlevélben adunk tájékoztatást. Kérjük, hogy az egyetemi kommunikációs felületeket kísérjék figyelemmel.

Jelen körlevél a kihirdetésének napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Korábbi híreink:

Kapcsolódó témák: #koronavírus | #Széchenyi István Egyetem |
likeold
a fb oldalunkat