Művészi megújulás a kamarában

Földvári Gabriella Fotó: Varga György
2023.10.19. 12:15

Megújulás címmel nyílt meg a Győr művészetéért díjjal kitüntetett Art World Hungary Egyesület legújabb kiállítása a vármegyei kamarában. Az egyesület küldetése városunk kultúrájának felmutatása a régió és a szomszédos népek felé, lélekformálás a szépség eszközeivel.

Borbély Károly festőművész, az egyesült tagja köszöntőjében hangsúlyozta: A művész az alkotási folyamatban a lelke mélyéről érkező sugallatokra figyelve teremt mindig valami újat úgy, hogy olyan elemeket hoz a felszínre, amik már régóta benne élnek, de az anyagban rögzülve, most tárgyiasulva mégis valami új születik a kezei nyomán. Életútja során sokféle hatás éri. Érzések, formák, színek állnak össze új és újféle rendbe. De mindig REND-be. Mert a jó alkotás egy megtalált REND. A megújult kamara most befogadja a „Megújulás” című tárlatot. Mindkét részről valami új kezdetét élhetjük meg.”

Borbély Károly

A kiállításon sorban haladva először Mózes László pasztellképeit látjuk. A balett világa, Győr világa, s az ő lokálpatriotizmusa cseng ki színeiből. Horváth Ákos kígyója a frissen átélt élmény erejét, hitelességét sugallja. Malasits Zsolt Madonnája a hajó, a csónak és a halak szimbolikus egységével Máriát és Noét juttatja a szemlélő eszébe.

Borbély Máté szobrain a fa és a kő szigorú anyaga kelti életre az üveg áttetsző színeit, fényeit. Borbély Károly fehérségben lebegő bolygóin az arany örökkévaló fénye fest sarlót a rusztikus agyagon. Szabó Béla fotóin a törékenység drámája és lírája szólal meg egyszerre. Varga György ellesett pillanatképei a másodpercek illanó varázsára figyelmeztetnek. Görcsné Dr. Muzsai Viktória az emberi lélek mélyére figyel, ahogy annak üzenetei az arcvonásokon rögzülnek.

Kurcsis László finom pasztelljein a fény és a lépcső terelgeti, vezeti figyelmünket fölfelé, az anyagtalan messzeségbe. Milu Milanovics Ildikó festményén a végtelenség óceánjának illatát és ringatását érezzük. Kustán Melinda textiljére pillantva kapunk egy ízelítőt a magasztosból, fenségesből. Csizmadia István bolygói, együttállásuk hasonlóképpen a végtelen univerzum kavargó és felfénylő anyagát vallatják. Joanna Banek Lengyelországból az egyesület tiszteletbeli tagjaként mesevilágot idéző színeivel, festői világával mutatkozik be. Kovács-Gombos Gábor Meditációja az örök fénykapu reménységet idéző meleg színeivel, sejtelmes árnyalataival, formáival varázsol el bennünket.

A tárlat január végéig látható a Szent István út 10/A. szám alatt.

Kapcsolódó témák: #Győr | #kereskedelmi és iparkamara | #kiállítás |