Hirdetés

Védett értékünk a Püspökerdő

Fotó: O. Jakócs Péter
Győr+
2022.04.02. 19:27

Győr MJV Közgyűlése március 22-i döntésének köszönhetően a Püspökerdő és a győrszentiváni Tölgyeserdő helyi védettség alá kerül – tájékoztatta a Győr+ Médiát Herman Etelka, a Környezetvédelmi osztály vezetője.

Hirdetés

A Püspökerdő a Kisalföld nagytájon belül a Mosoni-sík kistáj területén, Győr belterületétől északnyugatra helyezkedik el. Területe kb. 420 hektár, amelyet a Mosoni-Duna átvágása két részre oszt.

A 2020. május–júniusi felmérés szerint ezen a területen 13 védett és 1 fokozottan védett növényfajról van adatunk, összesen 2627 egyedet vizsgáltak. Legjelentősebb állománnyal a nyári tőzike (Leucojum aestivum) volt jelen, mellette magas egyedszámmal a téli zsurló (Equisetum hyemale) és a kígyónyelv (Ophioglossum vulgatum). Új adatként került a felmérésbe a fokozottan védett méhbangó (Ophrys apifera).

Hirdetés

Az ugyancsak 2020 nyarán végzett zoológiai vizsgálatban, illetve az irodalmi adatok feldolgozása során a madarak kivételével 40 védett állatfajt mutattak ki. E fajok között 4 fokozottan védett, illetve 6 közösségi jelentőségű faj szerepel. A nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus, természetvédelmi értéke: 100.000 Ft), a tavi denevér (Myotis dasycneme, természetvédelmi értéke: 100.000 Ft) és a remetebogár (Osmoderma eremita, természetvédelmi értéke: 250.000 Ft) mint fokozottan védett fajok nagyon jól mutatják a Püspökerdő fás szárú állományának egyre kedvezőbb fafajösszetételét és koreloszlását. Számukra az egyre nagyobb holtfával rendelkező természetes erdők jelenléte szükséges.

A negyedik fokozottan védett faj a közönséges vidra (Lutra lutra), mely a Szigetköz víztereiben egyre inkább elterjedt, jelenléte örvendetes. A védett fajok közül kiemelendő a nagy szarvasbogár (Lucanus cervus, természetvédelmi értéke: 10.000 Ft.), melynek igen jelentős állománya található a területen. Bár országosan még többfelé előfordul, a Püspökerdő ideális életfeltételeket teremt számára. Az eredmények egyértelműen mutatják, hogy az állattani értékek a Püspökerdő természetközeli, holtfában egyre gazdagabb erdőtagjaihoz kötődnek.

A madárvilágot szintén 2020 májusában és júniusában térképezték fel – az elmúlt években gyűjtött adatokat is felhasználva –, melynek során azonosították a Püspökerdő költő fajait. Összesen 420 hektár területet mértek fel. A megállapítások szerint meglepően magas egyedszámban azonosítottak néhány gyakoribb fajt. Néhány ritkább madár, így a héja, a vadgerle, a berki tücsökmadár állománya viszont az elmúlt évekhez képest visszahúzódóban van. A területről összesen 121 fajról van adatunk, közülük 9 fokozottan védett, 50 védett költőfaj, 49 pedig védett, de nem itt költő faj. Pár példa az erdőben élő védett madarakra: kakukk (Cuculus canorus, természetvédelmi értéke: 50. 000 Ft), fekete harkály (Dryocopus martius, természetvédelmi értéke: 50.000 Ft), Zöld küllő (Picus viridis, természetvédelmi értéke 50.000 Ft). Összességében a terület madárvilága győri viszonylatban kiemelkedő, értékes fajok találják meg itt életfeltételeiket.

A fentieken kívül is változatos növény- és állatvilággal (puhatestűek, hüllők, kétéltűek) rendelkezik a Püspökerdő, melyeket a TÁJOLÓ-TERV Kft. által elvégzett szakmai tanulmány részletez.

Kapcsolódó témák: #Győr | #környezetvédelem | #Zöld Győr |
likeold
a fb oldalunkat