Hirdetés
Antológiát készített a jeles pedagógus

Újat a megszokott helyett

Földvári Gabriella
2020.11.23. 19:33

Görcsné Muzsai Viktória történelem-orosz- német szakos tanárként, nyelvtudományi PhD doktorival több, mint 40 éve van a pedagógusi pályán. A napokban megjelent könyve összegzése az utóbbi húsz évben itthon és külföldön, konferenciákon elhangzott, folyóiratokban, kötetekben vagy digitálisan megjelent cikkeinek, tanulmányainak.

Hirdetés

A cím üzenete „NOVUM CONTRA USUM – Újat a megszokott helyett” a XII. század Cluny kolostor apátjának, Sargetnek a 800 éve megfogalmazott hitvallása volt ez, ami érvényes ma is. A világ, a társadalom akkor fejlődik, ha a megszokott kontextus mellett megjelenik valami szokatlan, új, amit elkezdünk alkalmazni, egy ideig párhuzamosan halad az új a régivel, majd az új lesz a régi, a megszokott, így halad ez, mint egy spirál tovább.

Az antológiában a szerző hét fejezetben adja közre cikkeit, amelyek ezt a fejlődést szimbolizálják, több nyelven: 36 magyar, 9 német, 5 orosz és 1 három nyelvű cikk jelenik meg. Tematikusan szólnak az oktatás minőségéről, a pedagógiai kultúraváltásról, a régió innovációs projektjeiről, a nyelvpedagógia, két és többnyelvűség valamint az orosz nyelv szerepéről a 21. század elején. A kötetet szerzői előszó, hazai és nemzetközi tudományterületeken elismert kutatók, nyelvészek, professzorok, dékánok ajánlásai, iskolák pedagógusainak visszaemlékezései és a szerző önarcképe, szakmai-tudományos életútja foglalják keretbe.

Hirdetés

A könyvben értelmezést kap a Centrope régió, mint a bemutatott projektek megvalósítási terepe, amely 2003 óta létezik, egyike az Európai Unió régi és új tagállamai közötti legfiatalabb, határokat átlépő európai régióknak. Ide tartozik Kelet-Ausztria, Nyugat-Szlovákia, Dél-Csehország és Nyugat-Magyarország, megközelítőleg hat és fél millió ember lakóhelye. A térség négy ország és négy nyelv keresztmetszetében speciális földrajzi helyzettel rendelkezik: négy tagállam határrégióját öleli fel. Fontos előnye, hogy két főváros, Bécs és Pozsony, és két nagyváros, Győr és Brno is itt található. A „Centrope” elnevezés egy korábbi Európai Unió által támogatott oktatási projekthez kapcsolódik, melyben a szerző is aktívan együttműködött. A régió több mint 100 iskolája vett részt a névadási versenyben, ennek eredményeképpen 2001-ben megszületett a „Centrope” elnevezés.

A szerző jellemző kutatási módszere az akciókutatás: egy társadalmi rendszernek vagy a rendszer egy szeletének vizsgálata, és egyidejűleg egyfajta kísérlet is változtatásra. Kurt Lewin társadalomkutató – akitől az akciókutatás fogalma ered – szerint: „Az egyik legjobb módszer a világ megértésére az, ha megpróbáljuk megváltoztatni”. Az antológia cikkei arról is szólnak, milyen akciók, projektek, tevékenységek, élmények alakították a pedagógia és a nyelvoktatás, a határon átnyúló kapcsolatok, együttműködések nyomán a régió, az itt élő hallgatók, diákok, oktatók, pedagógusok és itt elő emberek tapasztalatait, gondolkodását, tetteit, így is bízva abban, hogy a NOVUM CONTRA USUM realitássá válik, azaz valóban valami új keletkezik a megszokott helyett.

Görcsné Muzsai Viktória pedagógiai ars poeticáját a kötet valamint szakmai és tudományos gyakorlata igazolja: Pedagógus hitem feltételezi, hogy az emberek az eddigieknél különbbé nevelhetők, és hogy az eddigieknél többre taníthatók. Ugyanakkor tanárként nem vállalhatom annak felelősségét, hogy megtanítsam: miként kell viselkedni egy olyan világban, ahol még senki sem járt. De tanárként előjogom és kötelességem, hogy segítsem a fiatalokat önállóan tájékozódni és majdan felelősséggel dönteni a reájuk váró új világban.”(Marx György nyomán, szabadon).

A szerző jövőbeli feladatait is a pedagógia, a nyelvoktatás és az innováció területén látja: új generációk vannak jelen az oktatásban, másként kell velük dolgozni. A pedagógus, az oktató egész életen át tanul: új tanulásszervezés, új módszerek szükségesek. A tanítványok számára már nem a papír, hanem a digitális felületek használata elsődleges. Ennek nyomán a szerző egy újraértelmezett tanulmánya jelent meg 2020 nyarán a kecskeméti Neumann János Egyetem Élményközpontú nyelv-és irodalomoktatás című tanulmánykötetében Új generációk a digitális világban, új kihívások a nyelvoktatásban címmel.

A pandémia rendkívüli helyzetet teremtett idén. A digitális oktatásra átállás március óta tartó időszakát is kutatni kell a pedagógusok, a diákok, a szülők, az oktatásirányítók körében, de ide tartozik a személyes tér, a munka világának átalakulása és annak feltérképezése és elemzése is, amelyek konkrét feladatokká formálhatók a szerző számára.

A könyvbemutató videó továbbra is elérhető: https://youtu.be/XbMvGUiUwqE

Kapcsolódó témák: #Győr | #Kultúra | #Oktatás |
likeold
a fb oldalunkat