Dr. Knáb Erzsébet

Új lehetőségek nyílnak a modellváltással

Fotó: Májer Csaba József
Győr+
2020.07.20. 11:13

A győri Széchenyi István Egyetemen továbbra is biztosított lesz az állami ösztöndíjas képzési forma, ezt a modellváltás nem befolyásolja – nyilatkozta dr. Knáb Erzsébet. Az Audi Hungaria Zrt. személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagját, a Széchenyi István Egyetem címzetes egyetemi tanárát azután kerestük fel, hogy eldőlt, ő lesz a Széchenyi István Egyetemet augusztus 1. után fenntartó Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke. Az interjúban leszögezte: az egyetem vezetésével azon fog dolgozni, hogy a modellváltás minden területen pozitív változásokat hozzon az intézmény életében.

Közeleg augusztus 1., amikortól a Széchenyi István Egyetem államilag elismert magán felsőoktatási intézményként működik tovább. Nemrégiben önt nevezték ki az intézményt fenntartó alapítvány kuratóriumi elnökének. Mit gondol, mi az oka a felkérésnek?

Az Audi Hungaria Zrt. a magyar gazdaság egyik legnagyobb vállalata. Több mint tizenkétezer dolgozónk, szolgáltatóink, beszállítóink és családtagjaik itt élnek a városban és a térségben. Fontosnak tartjuk, hogy számukra ne csak a technikai-technológiai színvonal, hanem a munka és életkörülmények is kiemelkedőek legyenek. A vállalat a társadalmi-közösségi élet számos területén vállal felelősséget. Intézményeket, programokat, közösségi rendezvényeket támogat a kultúra, a tudomány, az oktatás, az egészségügy, a sport területén.

Az elmúlt mintegy két évtizedben a legjelentősebb együttműködés a Széchenyi István Egyetemmel alakult ki. Diplomás munkatársaink, mérnökeink többsége a győri egyetemen végezte tanulmányait, szerezte a diplomáját.

Közös törekvésünk, hogy a fiatal pályakezdő diplomások nemzetközi mércével is korszerű felkészültséggel kapcsolódhassanak be nemcsak a vállalat, hanem szűkebb és tágabb környezetük, közösségeik mindennapi életébe is. Ennek érdekében szakmai-tudományos és oktatási-képzési területen számos mintaértékű kezdeményezést valósítottunk meg. Országosan is példamutató módon kezdeményeztük a duális képzés bevezetését a mérnökképzésben. A Belsőégésű Motorok Tanszék, az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar és az Audi Hungaria Külső Tanszék egyedülálló módon intézményesítette a kapcsolatunkat. Szakembereink oktatóként, tanszékvezetőként, sőt dékánként vesznek részt az oktatásban és a szakmai-tudományos munkában. Különböző hallgatói innovációs programokat kezdeményeztünk, támogatunk. Ezek közül is kiemelkedik a Formula Student nemzetközi versenyprogramban való sikeres szereplés. Jelentős támogatást nyújtottunk az egyetemi laboratóriumok korszerűsítéséhez.

A vállalat felsőoktatási kapcsolataiért is felelős vezetőjeként aktív részese lehettem az együttműködés kibontakozásának. Megtiszteltetés számomra, hogy az illetékesek felkértek arra, szolgáljam tovább a kuratórium élén az egyetem fejlesztését, nemzetközi presztízsének kibontakozását.

Miért van szükség a modellváltásra a győri egyetem esetében?

A Széchenyi István Egyetem az utóbbi években a térség és Magyarország egyik meghatározó felsőoktatási intézményévé vált. Fontos szerepe, felelőssége van a társadalmi-gazdasági fejlődés támogatásában. Az egyetem polgárai megtapasztalhatták azt, hogy ezt a fejlődést az utóbbi években egyre erősebben korlátozták a központi költségvetési gazdálkodás merev, bürokratikus működési szabályai. Az eszközbeszerzés, új munkatársak felvétele, hosszabb távú, akár éven túli kötelezettségvállalás, differenciált, teljesítményalapú juttatási rendszer alkalmazása a mai működési környezetben nagyon nehézkes. Ezeknek az elvárásoknak akkor tud megfelelni az intézmény, ha működésében, finanszírozásában proaktívan alkalmazkodik a folyamatosan változó környezet kihívásaihoz, erősödik szakmai-tudományos és oktatási innovációs, folyamatos megújulási képessége. Szolgáltatásaival hatékony támogatást nyújt intézményi, gazdasági partnereinek a további fejlődéshez, versenyképességük növeléséhez.

Az egyetem a modellváltást követően, az új működési-gazdálkodási feltételek között képessé válik önálló stratégia alapján a céljai eléréséhez szükséges forrásokat megteremteni és hatékonyan felhasználni.

Ön is részt vett a modellváltás előkészítésében. Hogyan látja, milyen változást hozhat ez a gyakorlatban a győri egyetem életében?

A változás lényege, hogy augusztus 1-től a fenntartói jogokat az államtól egy alapítvány veszi át, amelynek kuratóriumában az egyetemet jól ismerő, annak jövője mellett elkötelezett személyek vállaltak szerepet. Részvételük a modellváltás és az új működés folyamatában biztosíték arra, hogy a fenntartói döntések a térség társadalmi-gazdasági fejlődését és az egyetemi közösség érdekeit egyaránt szolgálják. A rugalmasabb gazdasági körülmények lehetővé teszik, hogy az egyetem nagyobb gazdasági önállósággal, tágabb mozgástérben fogalmazza és valósítsa meg célkitűzéseit, feladatait. Fontos hangsúlyozni, hogy a modellváltás során az intézmény autonómiája nem csorbul, a felelőssége viszont természetesen nő.

A Széchenyi István Egyetem a megújulási folyamat lezárulta után sem szakad el az államtól, amellyel keretszerződés és finanszírozási szerződés alapján tartja majd fenn formálisan is kapcsolatát. A felsőoktatási szolgáltatásokat megrendelő állam így továbbra is stratégiai és aktív partneri szerepet tölt be, ami garanciát jelent a hosszú távú, stabil működésre.

Eldőlt már, hogy a térítésmentes képzéseknek mi lesz a jövője?

Az új modell bevezetésével az állami ösztöndíjas képzések, az eddig is elérhető ösztöndíjak, hallgatói juttatások megmaradnak.

Ezenkívül mire számíthatnak még a hallgatók?

Az a célunk, hogy azok a diákok, akik a Széchenyi István Egyetemet választják, versenyképes tudást szerezzenek, s ezzel a jövő nyertesei legyenek. A társadalmi-gazdasági együttműködési dimenzió bővítésével újabb lehetőségek nyílnak az ipari szakemberek egyetemi oktatási, tudományos tevékenységekbe történő bevonására, az oktatók és a hallgatók részvételére valós vállalati projektfeladatok megoldásában. A modellváltás eredményeként több lehetőség nyílik arra, hogy támogassuk, ösztönözzük a hallgatók problémamegoldó képességének, vállalkozókedvének, kreativitásának kibontakozását.

Több, nemzetközi szinten is elismert oktató, további angol nyelvű képzési programok, több lehetőség külföldi hallgatókkal való találkozásra, együttműködésre, a duális képzési lehetőségek bővülése, tudományos projektek gazdagítják a hallgatók felkészülését, amit színes, színvonalas szabadidős, kulturális programok tesznek maradandóvá.

Arra törekszünk, hogy a fiatalok a munkaerőpiacon keresett tudás és diploma birtokában fejezzék be tanulmányaikat intézményünkben, és úgy emlékezzenek vissza a Széchenyi István Egyetemen eltöltött időszakra, hogy ezek voltak a szakmai karrierjüket megalapozó legszebb éveik.

Az egyetemi megújulás milyen szerkezeti és szervezeti átalakulást von maga után?

Azért dolgozunk, hogy az egyetem a működését korlátozó államháztartási logika helyett teljesítményelvű, rugalmas, még szerethetőbb munkahelyként működjön a jövőben, ami jobb munkafeltételeket és az eddigieknél is vonzóbb feladatokat, a teljesítmények elismerését jelenti. Az egyetem eddig is aktív szerepet vállalt a modellváltás előkészítésében. Konkrét terveink vannak a működés továbbfejlesztésére. Az első félév feladata az új fenntartó és az egyetem együttműködésének kialakítása, egy megújított, teljesítményalapú működésre történő átállás, valamint a hosszabb távú fejlesztések megtervezése és elindítása. Az egyetemmel közösen kívánjuk javítani az irányítás hatékonyságát is. Az oktatási-tudományos tevékenységet irányító rektor és az intézmény operatív működéséért felelős kancellár mellett az elnöki funkció bevezetésétől az erőteljesebb társadalmi-gazdasági kapcsolatépítést, a menedzsment hatékonyabb működését és a fenntartóval való szorosabb együttműködést várjuk.

Az egyetem Győr jelentős munkaadójának is számít. Mit jelent a modellváltás az itt dolgozók számára?

Az egyetem vezetésével közösen szeretnénk megtartani, s a lehetőségek függvényében erősíteni a bérezési, juttatási rendszer jelenlegi elemeit, a közeljövőben pedig egy kellően motiváló, versenyképes bérezési-ösztönzési rendszert kidolgozni. Célunk, hogy az egyetem versenyképes munkaadó legyen. A munkatársakat a teljesítményt elismerő anyagi-erkölcsi megbecsülés ösztönözze egyetemi szakmai karrierjük kiteljesítésére.

Ha előretekint egy évtizeddel, milyen Széchenyi István Egyetemet lát maga előtt?

Olyan egyetemet szeretnénk és fogunk közösen tovább építeni, amely a térség meghatározó tudásközpontja, további fejlődésének motorja, szíve-lelke. Az európai ranglistán előkelő helyen jegyzett, a magyar fiatalok között nagy vonzerővel rendelkezik. Oktatóit és hallgatóit a térség kis és nagyobb közösségei, intézményei, vállalatai megbecsülik. A Széchenyi István Egyetem jövőképe arról szól, hogy az itt végzettek büszkék egykori alma materükre. Diplomásait a térségben, de bárhol a nagyvilágban ismerik, elismerik, és szívesen fogadják, alkalmazzák. Ezen célok megvalósulásáért fogunk dolgozni a kuratóriumban az egyetem mindenkori vezetésével, munkatársi és hallgatói közösségével együtt.

Fotó: Audi

Névjegy

Dr. Knáb Erzsébet, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke, az Audi Hungaria Zrt. személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja, a Széchenyi István Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia Wahrmann Mór-díjasa, Győr-Moson-Sopron megye díszpolgára, a Németországi Szövetségi Köztársaság Érdemrendje 1. Osztályú Érdemkeresztjének birtokosa. Eddigi szakmai pályafutása során kimagaslóan sokat tett nemcsak a megye, hanem hazánk gazdasági, kulturális, oktatási és tudományos életéért is. Nevéhez kötődik többek között az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ megalapítása, kezdeményezője és támogatója volt az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar 2015-ös megalapításának a Széchenyi István Egyetemen. Alapítóként részt vett a Magyar Tudományos Akadémia Célzott Lendület Programja kidolgozásában. Kulcsfontosságú szerepet játszott a térség kis- és középvállalatai innovációs készségének, nemzetközi versenyképességének erősítését szolgáló Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ létrehozásában, amely a győri egyetem campusán valósult meg.

Forrás: Széchenyi István Egyetem

Kapcsolódó témák: #Audi | #Oktatás | #Széchenyi István Egyetem |