Rangos elismerés: az egyetem három oktatóját tüntették ki

Győr+ Fotó: Bankó József/Paradignow Photography
2023.11.29. 10:48

A győri Széchenyi István Egyetem három docense, dr. Lanczendorfer Zsuzsanna, dr. Erdős Csaba és dr. Szabó Zsolt Roland vehetett át tehetségsegítő munkájáért Mestertanár Aranyérmet az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Zeneakadémián megtartott ünnepségén.

A Tudományos és Művészeti Diákkör (TDK) a tehetséggondozás legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban. A hallgatók tudományos tevékenységét tanáraik mentorként segítik – fogalmazott dr. Konczosné prof. dr. Szombathelyi Márta, a Széchenyi-egyetem Egyetemi Tudományos Diákköri Tanácsának (ETDT) elnöke. Kifejtette, hogy az intézményben számos tehetséggondozó program működik, amelyeket a Tehetségsegítő Tanács fog össze. A tudományos diákkörök rendszerében a hallgatók félévente intézményi, kétévente pedig országos konferenciákon, 16 tudományterületen mutathatják be eredményeiket.

Az OTDT 1997 óta Mestertanár Aranyérmet adományoz a legalább egy évtizedes kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért. „A díj a hosszú időn át végzett eredményes mentorálás országos szintű elismerése. Büszkék lehetünk arra, hogy az idén három oktató kollégánk is elnyerte a Mestertanár Aranyérmet, három különböző kar képviseletében. Velük együtt immár 18 mestertanárral rendelkezik intézményünk” – világította meg az ETDT elnöke.

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna, az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar egyetemi docense kérdésünkre elmondta, hogy részben hivatását is az OTDK-nak köszönheti. „Nagy szerepet játszott pályaválasztásomban, hogy tanító szakos hallgatóként néprajz kategóriában értem el országos második helyezést. Később, már oktatóként kilenc évig voltam TDK-elnök karunkon, ahol közel három évtizede tanítok és segítem hallgatóimat” – hangsúlyozta az oktató, aki a Barsi Ernő Szakkollégium programigazgatója és két éve az egyetem Tehetségsegítő Tanácsának is tagja.

Hozzáfűzte, a tehetséggondozást mindig kiemelt feladatának tekintette. A versenyekre való felkészítés, a kutatások segítése mellett szakfelelősként ma is sokszor viszi hallgatóit terepre, mert úgy gondolja, a személyes élmények megerősítik a fiatalokat abban, hogy helyes utat választottak maguknak. „A már említett OTDK-dolgozatom konzulense mesterem, dr. Barsi Ernő volt, akit nagy örömömre később én terjeszthettem fel Mestertanár Aranyérem díjra. Ezért is vagyok különösen büszke, hogy húsz évvel később, az Apáczai-kar második mestertanár aranyérmeseként ismerték el tehetségsegítő munkámat. Köszönöm szépen az elismerést a hallgatóim nevében is” – húzta alá.

Dr. Erdős Csaba egyetemi docens, a Széchenyi-egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának társadalmi kapcsolatokért felelős dékánhelyettese kiemelte: az, hogy a Széchenyi István Egyetem már 18 mestertanár aranyérmessel rendelkezik, jól mutatja az intézmény ezirányú tevékenységének színvonalát, Tudományos Diákköri Tanácsának, valamint Tehetségsegítő Tanácsának eredményes munkáját. Karunkon hagyományosan erős a tehetséggondozás, hallgatóink szép számban jutnak el hazai és nemzetközi versenyekre, szerepelnek OTDK-n, a diplomaszerzés után pedig kiválóan helyt állnak hivatásukban” – mondta.

Megjegyezte: a fiatalok magas minőségű tudományos tevékenységet végző oktatóktól tanulhatnak, akik közül sokan az akadémiai szféra mellett a joggyakorlatban is dolgoznak. „A kar egésze, és benne az Alkotmányjogi Tanszék is kiemelkedő tehetséggondozó műhely, amelyet olyan iskolateremtő professzorok alapoztak meg, mint dr. Bihari Mihály vagy dr. Kukorelli István. Tanszékünkön most már három mestertanár aranyérmes oktató dolgozik főállásban, dr. Stumpf István professzor, prof. dr. Smuk Péter dékán és jómagam” – említette a kitüntetett.

Az eddigi több mint tizenöt éves munkásságom alatt sok hallgatót segítettem, akik közül több mint harmincan értek el TDK-helyezést. Követve ezeknek a fiataloknak a pályafutását, tetten érhető a tehetséggondozás jelentősége. Egy részük az akadémiai területet erősíti, több mint tízen lettek egyetemi oktatók, közülük többen PhD-fokozatot is szereztek már. Sokan a vállalati szférát választották, és akadnak köztük, akik ma már felsővezetők” – mondta el dr. Szabó Zsolt Roland, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar docense.

Hozzátette, nem elméleti, hanem gyakorló közgazdászokat nevelnek, akik aktuális kihívásokkal foglalkoznak. „Hallgatóként én is szereztem TDK-helyezéseket, de sokkal nagyobb öröm, amikor az ember tanítványai érnek el eredményeket. A díjat is azért kaptam, mert hallgatóim nagy számban szerepeltek kiválóan ezeken a megmérettetéseken. Köszönöm az egyetem támogatását, ami lehetővé teszi a magas minőségű tehetséggondozást. Ez is annak a megerősítése, hogy fontos az a munka, amit oktatóként és kutatóként végzünk” – summázta.

A 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Állam- és Jogtudományi Szekcióját Győrben, a Széchenyi István Egyetemen rendezték. A sikeres szervezésért az ünnepségen elismerő oklevelet vehetett át prof. dr. Smuk Péter az intézmény Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának ügyvezető elnöke.

Forrás: Széchenyi István Egyetem