Megjelent a győri Széchenyi István Egyetem rektori pályázata

Győr+
2023.09.20. 12:13

Prof. dr. Friedler Ferenc megbízatása 2023. december 31-én lejár, ezért a fenntartó Széchenyi István Egyetemért Alapítvány pályázatot írt ki a Széchenyi István Egyetem rektori tisztségére 2024. január 1-jétől hároméves időtartamra. A kiírás szeptember 18-tól elérhető, a pályázatok a felhívás megjelenésétől számított 30 napig nyújthatók be.

A Széchenyi István Egyetem Alapító Okirata szerint a rektori pályázatot a fenntartó írja ki. Prof. dr. Palkovics László, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke erre figyelemmel felkérte a Széchenyi István Egyetem vezetését, hogy a belső szabályzatoknak megfelelően, a Szenátus részvételével készítse elő a rektori pályázat kiírásának tervezetét. Az elkészült tervezetet az alapítvány kuratóriuma egyhangúlag, változtatás nélkül elfogadta.

Tekintettel arra, hogy prof. dr. Friedler Ferenc rektori megbízása 2023. december 31-ig hatályos, az új rektor 2024. január 1-jétől töltheti be tisztségét. A kiírás szeptember 18-án megjelent az egyetemi honlapon, és a következő linken érhető el: https://munkatars.sze.hu/vezetoi-palyazatok/szechenyi-istvan-egyetem-rektori-tisztsegenek-betoltesere. Eszerint a kinevezés három évre szól.

A pályázati kiírás rögzíti, hogy a rektor az egyetem oktatási és kutatási feladatok irányításáért felelős vezetője és képviselője, a Szenátus elnöke. Ebben a minőségében az intézmény életével kapcsolatosan dönt minden olyan kérdésben, melyet jogszabály, az Alapító Okirat, a szervezeti és működési szabályzat vagy a kollektív szerződés nem rendel más személy vagy testület hatáskörébe. A rektor feladata és felelőssége többek között az egyetem képzési, tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységének megszervezése, irányítása, a Szenátus elnöki feladatainak ellátása. Koordinálja a felsőoktatási intézmény oktatási, kutatási együttműködéseit más felsőoktatási intézményekkel, a felsőoktatás országos szervezeteivel és testületeivel, felelős az oktatási és kutatási kapcsolatokért, együttműködésekért.

A pályázónak rendelkeznie kell mesterfokozattal és szakképzettséggel, egyetemi tanári kinevezéssel, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti tudományos fokozattal. A feltételek között szerepel legalább 15 év felsőoktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalat és legalább öt év vezetési, egyetemi vezetői gyakorlat is. A pályázati kiírás rögzíti továbbá az elbírálás szempontjait, a pályázat tartalmi követelményeit és szükséges mellékleteit.

Forrás: Széchenyi István Egyetem, Győr

Kapcsolódó témák: #pályázat | #rektor | #Széchenyi István Egyetem |