Hirdetés

Jubileumi tanévre készül a győri jogi kar

Fotó: Széchenyi-egyetem
Győr+
2020.07.14. 09:54

Rendezvények sorával készül 25 éves jubileumára a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara. A tervezett programok között ünnepi tanévnyitó, dékáni kollégiumi ülés, konferenciák, középiskolásoknak meghirdetett versenyek egyaránt szerepelnek.

Hirdetés

Történelmi esemény színhelye volt a győri városháza díszterme 1995. szeptember 21-én: 116 jogászhallgató eskütételével több mint egy évszázad szünet után újrakezdődött a jogászképzés a városban. Az oktatás néhány évig az Eötvös Loránd Tudományegyetem égisze alatt folyt, s a diplomát is a budapesti intézmény bocsátotta ki, egészen 2002-ig, amikor megtörtént a Széchenyi István Főiskola egyetemi rangra emelése. Dr. Lévayné dr. Fazekas Judit, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának dékánja kérdésünkre elmondta: az újraindítás tekinthető folytatásnak is, hiszen Mária Terézia 1776-ban létrehozta a győri jogakadémiát, amely 1777-től egészen 1892-ig működött.

„Bihari Mihály, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának professzora, az egyik alapító atya és dr. Szekeres Tamás, a főiskola főigazgatója a győri városvezetéssel közösen döntöttek úgy, hogy fel kell éleszteni a jogászképzést Győrben. Az azóta eltelt huszonöt évben intenzív építkezési folyamat zajlott, amelynek eredményeként ma már mintegy ezerháromszáz hallgatónk van” – hangsúlyozta a dékán, felsorolva a főbb mérföldköveket.

Hirdetés

A jogi asszisztens képzés – a felsőoktatási szakképzés részeként – 2004-ben kezdődött el. A jogász levelező tagozat 2005, a kar oktatói utánpótlásához is hozzájáruló doktori iskola 2008 óta működik. A nemzetközi igazgatási alapszakot 2006-ban, ennek mesterszakját néhány évvel később hozták létre, azonban ezek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrejöttével nem folytatódhattak tovább, mert a budapesti intézmény kizárólagos jogot kapott az ilyen típusú képzésekre. A győri karon ezt követően új szakokat indítottak: az igazságügyi igazgatási, valamint a munkaügyi és társadalombiztosítási alapszakot 2013-ban, az utóbbi mesterszakját négy évvel később. Ezzel a jogi területen szinte teljessé vált a képzési paletta.

Dr. Lévayné dr. Fazekas Judit úgy látja, a 25 év már olyan hosszú idő, amiről érdemes megemlékezni, összegezve az eredményeket. A jubileumi programok összeállítására szervezőbizottságot állítottak fel, s úgy döntöttek, az évfordulót nem egy eseményhez kötik, hanem az egész tanévet erre fűzik fel. Jelenleg persze csak bízni lehet abban, hogy a járványhelyzet nem hiúsítja meg a terveket.

A nyitányt az ünnepi tanévnyitó jelentené, szeretnék, ha ennek 1995-höz hasonlóan ismét a városháza – azóta megújult – díszterme adna otthont. Ehhez kapcsolódóan ünnepi dékáni kollégiumi ülést is rendeznének. Az ország jogi karainak vezetőiből álló testületet minden félévben más kar vezeti, és idén szeptembertől éppen a győri lesz a soros. A Széchenyi-egyetem szeptemberi akadémiai napjához időzítve a kar alapító atyái részvételével kerekasztal-beszélgetést tartanának.

A tanév jelentős eseményének ígérkezik a december eleji nagy tudományos konferencia, amely a Modernitás és tradíció a magyar jogrendszerben címet viseli. Az első napon neves jogtudósok, illetve a kar alapításában, illetve első két és fél évtizedében fontos szerepet játszott professzorok előadására kerül sor, míg másnap a doktoranduszoké lesz a főszerep. A plenáris ülés anyagát a kar „A” kategóriás folyóiratában, a Jog Állam Politika ünnepi számában jelentetik meg, amelybe egykori és jelenlegi vezető oktatók is publikálnak saját kutatási témáikban. A doktoranduszok előadásairól pedig külön tanulmánykötet készül. Ezenkívül a tanszékek is terveznek konferenciákat, amelyeket jövő májusban remélhetőleg szintén könyvben összesítenek. Külön kiemelendő a több napos Winter Seminar rendezvény, amely minden tanévben a közép-európai egyetemek oktatóinak és doktoranduszainak szakmai és közösségi találkozóhelyévé vált.

„Érdekesnek ígérkezik, hogy főként fiatalabb kollégáink interjúsorozatot készítenek a kar életében fontos szerepet játszó emberekkel, nem feltétlenül csak oktatókkal vagy más munkatársakkal, hanem olyan országos vagy regionális személyiségekkel, akik sokat tettek, tesznek a győri jogászképzésért. Köztük lehetnek társadalmi tanácsunk tagjai is. A testületet 2009-ben azért hoztuk létre, hogy a kar jövőjét érintő stratégiai kérdésekben segítséget nyújtsanak. Például 2013-ban, amikor a két új szak indítása volt napirenden, ez a grémium volt a fóruma annak, milyen legyen a tanrend, milyen igényei vannak a leendő munkáltatóknak” – ismertette dr. Lévayné dr. Fazekas Judit.

Hozzátette: a jelenlegi hallgatóknak és a középiskolás diákoknak szintén készülnek programokkal. Az utóbbiaknak két versenyt is rendeznek, egy emberi jogi tematikájút Jogod van hozzá! címmel és egy történelmit Deák Ferencről és koráról. Nem feledkeznek meg az egykori hallgatókról sem, hiszen már ők is fémjelzik a kar eddigi történetét. Közülük számosan minden évben részt vesznek a Deák Ferenc Alapítvány a Győri Jogászképzésért javára évente megrendezett díszvacsorán, amit a jubileum jegyében elképzelhető, hogy ezúttal bállá bővítenek.

Széchenyi István Egyetem

Kapcsolódó témák: #Oktatás | #Széchenyi István Egyetem |
likeold
a fb oldalunkat