Hivatást választottak a drogmegelőzésben

Fotó: O. Jakócs Péter
Győr+
2019.12.09. 16:12

A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ünnepi ülésén az idei évben elvégzett feladatok értékelése mellett szakmai elismeréseket is átadtak, és dr. Somogyi Tivadar nyugalmazott alpolgármester, leköszönő elnök több éves munkáját is megköszönték.

A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2001-ben alakult, amelyben 21 intézmény és szervezet 27 szakembere dolgozik annak érdekében, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék a droghelyzet alakulását a városban, összehangolják, segítsék a drogproblémában érintett intézmények és szervezetek munkáját.

Dr. Somogyi Tivadar

Az ünnepi ülésen a fórum leköszönő elnökét, dr. Somogyi Tivadar nyugalmazott alpolgármestert is köszöntötték, aki a kezdetektől fontosnak tartotta, hogy a kábítószerproblémára megoldásokat találjanak, kézzelfogható eredményeket érjenek el városunkban. A volt alpolgármester kiemelte, 2001 óta azért dolgoztak, hogy a drogproblémákkal küzdőknek segítsenek új célokat, új értelmes „szenvedélyt” találni, és olyan stratégia kidolgozását tartották szem előtt, hogy a fiatalok el se jussanak a kábítószerek kipróbálásáig. Mindennél fontosabbnak ítélte a megelőzést és bár ennek a munkának nincs azonnal mérhető eredménye, de az 1994-2014 között elvégzett felméréseik azt mutatták, hogy a drogok kipróbálásának korábbi években tapasztalt emelkedő tendenciája 2014-re megállt a fiatal generáció körében.

„Akkor végeztük a legjobban a munkánkat, ha a 2020-ra várható legfrissebb eredmények azt mutatják majd, hogy nem csak stagnál, de csökken a kábítószert kipróbálók és drogproblémával élők száma. De azt is nagy sikernek könyvelhetjük el, ha nem emelkedik a számuk” – mondta a leköszönő elnök.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum az önkormányzat támogatásával minden évben elismerésben részesít két szakembert, akik az egészségfejlesztés, a drogprevenció, a drogproblémák kezelése, valamint a kínálatcsökkentés területén példaértékű tevékenységet végeznek. A kitüntetéseket Panker Mihály, a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője és Miklóssyné Bertalanfy Mária, WHO koordinátor, a KEF alelnöke adta át Jakabné Horváth Erzsébetnek és Pintérné Molnár Erikának.

Pintérné Molnár Erika és Panker Mihály

Jakabné Horváth Erzsébet, a Győri Eötvös József Általános Iskola intézményvezetője számára a pedagógusi munka hivatás és szolgálat. Nemes feladatot vállal munkatársaival, amelynek során a családi nevelés hiányait is próbálják ellensúlyozni. Céljuk a többségében hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben élő, a lemorzsolódás veszélyének kitett tanulók segítése, felemelése.

Szociális érzékenységét mutatja, hogy egy tanulóról sem mond le, s ezzel a szellemiséggel vezeti intézményét is. „25 éves intézményi pályafutásom során kiváló csapatban dolgoztam, ezért az elismerés a kollégákat és a győri társszervezeteket is megilleti, nélkülük nem tudtam volna elvégezni a munkámat azokért a gyermekekért, akik rátévedtek a kábítószer nyújtotta veszélyes útra, és a prevenciós programokat is velük együtt tudtuk megvalósítani” – köszönte meg az elismerést Jakabné Horváth Erzsébet.

Jakabné Horváth Erzsébet

Pintérné Molnár Erika, a GYSZSZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma, a Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium és a Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola védőnője is már 25 éve dolgozik szakmájában, felkészültsége, áldozatvállalása, a tanulók, továbbá az iskola védőnői módszertan megújítása, valamint az intézmények együttműködése és a győriek egészsége érdekében végzett kimagasló tevékenysége alapján érdemelte ki az elismerést.

Színvonalas, interaktív előadásokat, foglalkozásokat tart a fiataloknak, szakértőként segíti a gyermek- és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai problémák korai észlelését, a kezelésbe, ellátásba kerülést. „Minden körülmények között a gyerekek testi-lelki egészségét tartom szem előtt. Nem foglalkozást választottam, hanem hivatást, és a mindennapi kihívások számomra azt mutatják, a munka nem állhat meg, mindig újabb tervek kellenek a feladatok lelkiismeretes elvégzéséhez” – vallotta az elismerésben részesült védőnő.

Jakabné Horváth Erzsébet és Pintérné Molnár Erika

A Győr Városi KEF 2019-ben is folytatta széles körű munkáját. Fiatalokkal foglalkozó szakembereknek tartottak képzéseket, konferenciát a függőségek témájában, szakmai műhelyeket a szenvedélybetegségekkel, szerhasználó tanulókkal kapcsolatos problémák megoldására. A fórumon belül folyamatos a szakmaközi együttműködés és a tagintézmények által végzett prevenciós tevékenységek megismerésére is lehetőség nyílt, a szülőket is segítették a megelőzésben, illetve szenvedély problémák hatékonyabb kezelésében. A városi kortárssegítő képzés és a prevenciós foglalkozások célcsoportja a gyermek- és ifjúsági korosztály és a velük foglalkozó szakemberek voltak, a drogmegelőzés szóba került a nyári táborok és a nyári napközis foglalkozások során is.

A KEF ebben az évben is támogatta a biztonságos szórakozást és ártalomcsökkentést egyaránt célzó Partisegély szolgálatot, kiemelt figyelmet fordítottak a veszélyeztetett csoportok közül a fogyatékossággal élők, a pártfogó felügyelet alatt állók, valamint a szabadságvesztésüket töltőkre kábítószer prevenciós csoportfoglalkozások keretében, és a jövőben is eredményesen kívánnak együttműködni a drogmegelőzésben és a kábítószer problémák megoldásában.

Szerző: Szabó Csilla
TV-s szerkesztő: Pulai Sarolta

Kapcsolódó témák: #Győr+ TV | #KEF | #Oktatás |