Akadémiai Napot tartott a Széchenyi István Egyetem

Fotó: Ács Tamás
Győr+
2022.09.21. 16:47

Az Akadémiai Napot az intézmény névadója, gróf Széchenyi István születésének évfordulója alkalmából 1994 óta rendezik meg a győri Széchenyi István Egyetemen. Az idei ünnepen doktorokat avattak és rangos elismeréseket adtak át azon személyeknek, akik munkájukkal nagymértékben hozzájárultak az intézmény fejlődéséhez.

A Széchenyi István Egyetemet a modernitás és a hagyományos értékek őrzése egyszerre jellemzi. Korszerű, gyakorlatorientált tudást ad hallgatóinak, kutatásaival a jövőbe tekint, nyitott és vállalkozó szemlélete széles körű partneri kapcsolatokat tesz lehetővé. Emellett az intézmény hű gyökereihez, ápolja hagyományait, tiszteli tradícióit. Ennek egyik legkiemelkedőbb rendezvénye minden évben az egyetem névadójának születésnapjához kapcsolódó Akadémiai Nap.

A közel három évtizedes hagyomány az idén is folytatódott, a keddi jeles esemény az egyetem szenátusának ünnepi nyilvános ülésével vette kezdetét a győri campuson. Fanfárok kíséretében, a zászlóvivő és a paedumhordozók felvezetésével vonult be az elnökség. Az ünnepségen a doktorrá avatásukra váró hallgatók mellett az intézmény legrangosabb elismeréseinek várományosai, a nyugdíjba vonuló munkatársak, egyetemi polgárok és az intézménnyel együttműködésben dolgozók egyaránt megjelentek.

Universitasként legfőbb hivatásunk, hogy a következő nemzedékek felkészítésében vegyünk részt” – fogalmazott az ünnepi szenátusi ülést megnyitó köszöntőjében dr. Baranyi Péter Zoltán rektor. Hangsúlyozta: a fiatal szakembereket a jelen és a jövő kihívásaira egyaránt késszé kell tenni. Beszédében köszönetet mondott az oktató-kutató munkatársaknak, mondván, „ők adják át a jelen tudását és a gondolkodás képességét”.

Széles Sándor Győr-Moson-Sopron megyei főispán az ünnepségen kiemelte: a jelenlegi nehéz helyzetben különösen fontos, hogy a valós lelki, szellemi értékeinkkel tisztában legyünk. „A tüzet, ha kicsi, az erős szél azonnal kioltja, viszont a nagy tüzet még jobban megerősíti. A terhek alatt csak a kis hit semmisül meg!” – fogalmazott, s a fiatalok elé a ma kitüntetettek és nyugdíjba vonuló oktatók küzdelmét és hitét állította példaként. „Csak az értékeink, a hitünk tart meg mindannyiunkat. Ehhez a küzdelemhez kívánok sok sikert és eredményt” – zárta a főispán.

Rangos elismerések az Akadémiai Napon

A Széchenyi István Egyetem tiszteletbeli doktori címmel ismerte el dr. Miszlivetz Ferenc professzor több évtizedes szakmai, kutatói munkáját, amelyet a térségi felsőoktatás fejlesztése, az intézmények közötti együttműködés erősítése, a tudományos teljesítmény láthatóvá tétele érdekében fejtett ki. Dr. Veisz Ottó akadémikus, „óvári gazdász” a klímaváltozékonyság kedvezőtlen hatásainak csökkentését elméleti és gyakorlati oldalról megközelítő, az adaptáció lehetőségeit vizsgáló, a növényi rezisztenciát középpontba állító kutatási irány prominens képviselője, aki iskolateremtő tevékenységével jelentősen hozzájárult szakterülete fejlődéséhez. Munkássága elismeréseként szintén tiszteletbeli doktori címmel tüntették ki. A magas rangú elismerést vehette át dr. Jiří Jaromír Klemeš is, a nemzetközi élvonalban végzett kutatásaiért, kiemelkedő nemzetközi tudományos tevékenységéért, a tudományos eredmények színvonalas publikálását lehetővé tevő nemzetközi szervezet létrehozásáért, a modern technológiák fejlesztéséért, valamint a magyar felsőoktatás nemzetközi elismertetésével kapcsolatos tevékenységéért.

A Széchenyi István Egyetem Szenátusa professor emeritus címet adományozott dr. Horváth Ferenc főiskolai tanárnak és dr. Schmidt Rezső György egyetemi tanárnak, akik a Széchenyi-egyetem szolgálati elismerő oklevelét is átvehették. A díjban azok részesülnek, akik legalább 25 éven keresztül a Széchenyi István Egyetem és jogelőd intézményeiben kiváló oktatói, szakmai teljesítményt nyújtottak nyugdíjba vonulásukat megelőzően.

A Palma Academica díj életmű-elismerés, amelyet Várnagy András testnevelőtanár, a Testnevelési és Sportközpont korábbi központvezetője vehetett át.

A Pro Universitate díj olyan egyetemi dolgozók (oktatók és nem oktatók), illetve az egyetemet támogató polgárok, közéleti személyiségek munkájának elismerésére szolgál, akik az egyetem munkáját támogató tevékenységükkel nagymértékben hozzájárultak az intézmény céljainak megvalósításához, hírnevének, tekintélyének, megbecsültségének öregbítéséhez. Pro Universitate Díjat vehetett át dr. Fehér Rózsa, az Egészség- és Sporttudományi Kar dékánhelyettese, kórházi osztályvezető-főorvos valamint Kalmárné dr. Hollósi Erika a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára.

A Széchenyi István Egyetem Érdemes Polgára kitüntetésben részesült dr. Papp Ilona egyetemi docens, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar korábbi dékánja, Csikorné Horváth Gabriella, az Integritásért Felelős Igazgatóság igazgatója, Ruppert István egyetemi tanár, a Művészeti Kar korábbi dékánja és dr. Vásárhelyi Zsuzsanna főiskolai tanár, a Mérnöktanár Tanszék korábbi tanszékvezetője.

A Széchenyi István Egyetem Szenátusa címzetes oktatói címet adományozott olyan külső szakembereknek, akik kiemelkedő szakmai tevékenységük mellett hosszabb időn át jelentős mértékben segítették az intézmény oktatási tevékenységét. Címzetes egyetemi tanári címet vehetett át Moór Gyula, míg címzetes egyetemi docens címet kapott dr. Gottlieb László, Licskai Gergő, Molnár Albert, Németh József, Csapó Imre és Simon Attila. Címzetes mesteroktatói címmel gazdagodott Eigner Péter, Fonyó Tibor, Fülöp Tamás, Pusztai Zsuzsa, Ruzsás Norbert és Szabó Benedek.

Doktoravatás az Akadémiai Napon

A Művészeti Kar műsorát követően doktori címet vehetett át Horváth Krisztián (konzulensei dr. Fodor Dénes egyetemi tanár és dr. Szénásy István egyetemi docens), Pup Dániel (konzulensei prof. dr. Bokor József MTA rendes tagja, valamint dr. Szabó Zoltán egyetemi tanár), Kovács Ákos (konzulense dr. Lencse Gábor egyetemi tanár), Prukner Péter (konzulense dr. Kuczmann Miklós egyetemi tanár), Darabos Katalin (konzulensei dr. Baracskai Zoltán egyetemi tanár és dr. Dörfler Viktor egyetemi docens), Krankovits Melinda (konzulense Szörényiné prof. dr. Kukorelli Irén professor emerita), Kupi Marcell (konzulense Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna egyetemi docens), Kupa Krisztina (konzulense dr. Komlósi László Imre egyetemi tanár), Saitova Elza (konzulense dr. Di Mauro Carmela egyetemi docens) Szennay Áron (konzulense dr. Szigeti Cecília tudományos főmunkatárs, Budapesti Gazdasági Egyetem), Szerdahelyi Miklós János (konzulensei dr. Komlósi László Imre egyetemi tanár és dr. Ted A. Paterson egyetemi docens), Tóth Tamás (konzulensei néhai prof. dr. Schmidt János akadémikus és dr. Tóth Tamás kutatóprofesszor), Tóth Endre Andor (konzulense dr. Kalocsai Renátó tanszékvezető)

A Széchenyi-egyetem legtehetségesebb, legrátermettebb, 45 év alatti életkorú oktatóit, kutatóit segíti a Hegedűs Gyula Tudományos Ösztöndíj, amelyet az idén dr. Tóth Árpád kapott meg.

Az Irányító Testületi Elismerő Oklevél arany fokozatát Csémy Katalin, Az Audi Hungaria külső tanszékének operatív vezetője, dr. Keller Veronika, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar egyetemi docense, Varga Klaudia, az Uni-Famulus Kft. ügyvezetője, dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar egyetemi tanára, az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnöke, dr. Rácz Rita, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar dékáni titkárságvezetője, Gulyás Lászlóné, a Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság ügyintézője, Orbánné Persa Krisztina felsőoktatási és hallgatói információs rendszerekért felelős kancellári megbízott, Csábi Béla, az Egyetemi Informatikai központ vezetője, Pákozdi Magdolna, a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója és Vargáné Frank Krisztina, az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola igazgatóhelyettese.

Pro Educatione díjat érdemelt ki Ablonczyné dr. Mihályka Lívia, az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar egyetemi tanára, dr. Lakatos István, az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar egyetemi tanára, dr. Szép János, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar egyetemi docense. Kiváló Mentor díjbanrészesültVámos Ottília Mária egyetemi tanársegéd.

A Pro Scientia Arraboniensis kitüntetést kimagasló tudományos tevékenységért, értékes, kiemelkedő eredmény, tevékenység elismeréseként adományozta az intézmény Szabó Ferencnek, a Művészeti Kar művésztanárának, a Győri Symphonic Band karmesterének, Ménesi Gergelynek, a Művészeti Kar egyetemi docensének, a Győr Egyetemi Zenekar karmesterének, valamint dr. Fullér Róbertnek, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar egyetemi tanárának, az Egyetemi Habilitációs Bizottság elnökének.

A Széchenyi Egyetem vezetése Kiváló Munkatárs cím adományozásával ismeri el a valamely támogató szakterületen kimagasló, kiemelkedően eredményes teljesítményt nyújtó kollégák tevékenységét. Az elismerést kapta Wandraschekné Jakab Erzsébet, a Felnőttképzési Központ, Véber Eszter, a Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék, Nits Lászlóné, a Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék, Mosonyiné Szalai Judit, a Közlekedési Tanszék, Peterka Mária Margit, a Járműipari Kutatóközpont, dr. Simon József, a Testnevelési és Sportközpont, Vaszari Istvánné, a Nemzetközi és Alkalmazott Közgazdaságtan Tanszék és Kocsis Józsefné, az Egyetemi Könyvtár és Levéltár munkatársa.

Egyetemi Közösségért díjatvehetett át Mészáros Márta, a Nemzetközi Programok Központjának osztályvezetője, míg Kaufer Tiborné, a Tanulmányi Osztály munkatársa Hallgatóbarát Egyetemért díjbanrészesült.

A Széchenyi-egyetem Szolgálati Elismerő Oklevelét vehette át Katona József gépkocsivezető, s nyugdíjba vonulásuk alkalmával köszöntötték dr. Szakál Gyulát és dr. Tell Imrét, az intézmény egyetemi docenseit.

Forrás és szöveg: Széchenyi István Egyetem

Galéria: Ács Tamás

Kapcsolódó témák: #felsőoktatás | #Győr | #Széchenyi István Egyetem |