Mathias Corvinus Collegium

„A harmadik államalapítás”, avagy a bethleni konszolidáció egy évtizede

Fotó: MCC
Győr+
2022.01.28. 16:43

A bethleni konszolidáció felépítését, történelmi- és politikai jelentőségét mutatta be Dr. Gali Máté 01. 25-én a győri MCC-ben.

Hirdetés

A tavalyi év folyamán centenáriumában emlékeztünk meg gróf Bethlen István első kormányalakításáról, mely a közvetlenül a trianoni tragédiát követő viszályokkal teli bel- és külpolitikai időszaknak sorsdöntő eseménye volt. Bethlen Istvánra és kormányára nehéz és embertpróbáló feladatok vártak, hiszen meg kellett teremteni a belpolitikai konszenzust, a gazdasági stabilitást és újra el kellett helyezni az országot a nemzetközi geopolitikai térben. Hathatós, logikusan felépített kormányzati munkára volt szükség ahhoz, hogy elérjék az 1920-as évtized második felére az ország bel- és külpolitikai konszolidációját, megkezdjék a gazdaság növekedő pályára állítását.

Mik voltak azok a konkrét kormányzati lépések, mely a konszolidációt előidézték? Milyen politikai és gazdasági stratégiára volt szüksége Bethlen Istvánnak ahhoz, hogy elérendő céljait megvalósítsa? Tízéves miniszterelnöki munkásságának milyen máig ható következményei voltak? Ezen kérdések mentén mutatta be a nagyszámú közönségnek Dr. Gali Máté a bethleni konszolidáció felépítését, történelmi- és politikai jelentőségét és vont le következtetéseket Bethlen István munkásságáról.

Gali Máté előadása elején kifejtette, hogy Bethlen István alakja és munkássága – lévén az erdélyi arisztokrácia oszlopos tagja volt – nem érthető meg a trianoni békediktátum és annak következményei nélkül. 1920-ban Magyarország területének- és népességének majd kétharmad része idegen államok szupremáciája alá került, mely tetemes veszteségekből a legnagyobb szeletet Románia „harapta ki”. Az erdélyi grófot így származás és identitása véget még mélyrehatóbban és megrázóbban érintette a geopolitikai döntés. Érdekes, és talán sokak által nem ismert tény, hogy Bethlen István Horthy Miklós kormányzó felkérését a kormányalakításra csak harmadszorra fogadta el, tehát az 1921 júliusi kinevezés előtt már kétszer is preferált személy volt a miniszterelnöki bársonyszékre.

Bethlen István miután létrehozta azt az Egységesülés Pártot, amely már képes volt biztosítani a kormányzati többséget és stabilitást, a megalakult kormány első lépései a belpolitikai konszolidáció irányába mutattak. Szükséges volt kiegyezni az Országos Kisgazdapárttal és Magyar Szociáldemokrata Párttal, illetve meg kellett hozni azokat a világos és tiszta határokat, melyek segítségével a különböző társadalmi mozgalmak kordában tarthatóak voltak. Első lépésként között meg kellett alkotni azt a választórendszert, mely biztosítani tudta a konzervatív jobboldali többség kormányzását, így létrehozták az Országgyűlés alsó- és felsőházát, valamint pontosan megfogalmazták a törvényhatósági választásokon való részvétel feltételeit és szabályait.

A bethleni konszolidáció fontos összetevője voltak a társadalom szinte minden rétegét érintő szabályozások, melyek az oktatástól kezdve az egészségügyön át a szociális biztosításig minden közszférát igyekeztek hatékonnyá tenni és új tartalmakkal megtölteni. A társadalmi konszolidáció alapját természetszerűleg a gazdaság stabilitása képezi, mely eléréséhez sok új, addig nem ismert és „húsbavágó” monetáris- és gazdaságpolitikai lépésre kényszerült a kormány, amilyen a külföldi hitelfelvétel, illetve a lehetséges szovjet – magyar kapcsolatok felépítése. Bethlen István egy évtizedig tartó kormányzása „feltámasztotta” hazánkat a trianoni nemzethalálból, majd biztos geopolitikai környezetben stabilt társadalmi – gazdasági pályára állította.

Az MCC győri képzési központja hétről hétre kínál érdekes és aktuális témájú programokat, melyek közül a következő 02. 03-án csütörtökön 17:00-kor kerül megrendezésre: Globális trendek: A nyugati értékek megvitatása, újradefiniálása és helyreállítása címmel Rodrigo Ballester, Patrick Gray és Gladden Pappin fogják a témát körbejárni.

Hirdetés