Jégkorong

Cáfol az ETO

Illusztráció: Győri ETO HC
Győr+
2022.03.18. 17:23

Közleményt adott ki a mai napon a Győri ETO HC, amelyet változtatás nélkül közlünk.

A Győri ETO HC közleménye:

Több évtizedes munkát tettek kockára az adósság elől menekülő cégtulajdonosok

Sikertörténet is lehetett volna, de helyette számos tekintetben kudarcba fulladt a korábban Opten-Vasas néven az Erste Ligában szereplő csapat győri szereplése. A Nemzeti Sportban is megjelent írásból első ránézésre az derül ki, hogy az áldozat az a Ladányi Balázs, Szuper Levente és Revák Zoltán alkotta trió, amely a BpC Jégkorong Sportszolgáltató Kft. tulajdonosaként és ügyvezetőjeként önhibáján kívül pórul járt a szezonban.

Döbbenettel olvastuk a március 17-én megjelent, „Ladányi Balázs: Tönkretettek minket, az egész csapatot!” címmel megjelent cikket. Természetesen sajnáljuk azt, hogy Ladányi Balázs olyan döntést hozott, hogy teljesen eltávolodik a jégkorongtól és életét, munkáját külföldön folytatja, ehhez neki sok sikert kívánunk. A cikk azonban számtalan valótlan tényállítást tartalmaz, valós tényeket hamis színben tüntet fel, mely elkerülhető lett volna, ha a közlés előtt megkeresik az érintett győri klubot is. A klubunk álláspontját ezúton tesszük közzé az érintettek sportszakmai múltjának elismerésével és maximális tiszteletben tartásával, a tényekre alapozva.

2021. június végén keresték meg klubunk vezetését a korábbi Opten Vasas néven az Erste Ligában versenyző csapat licence birtokosa, a BpC Jégkorong Sportszolgáltató Kft. ügyvezetője, tulajdonosai és egy, a „társasághoz kötődő üzletember” azzal, hogy nyitottak vagyunk-e arra, hogy az Erste Liga csapatuk Győrbe költözzön.

Költözési szándékukat alátámasztották azzal az érvvel, hogy túl sok budapesti csapat mellett, hatékonyabban és sikeresebben tudna szerepelni az együttesük Győrben. A megkeresésüket nyitottsággal fogadtuk, mert ez egybe esett klubunk és Magyar Jégkorong Szövetség stratégiájával, a hazai jégkorong érdekeit szolgálta.

A Győri ETO HC már a tárgyalások korai szakaszában is egyértelműen kinyilvánította, hogy örömmel veszi az együttműködési lehetőséget, maximális bizalommal áll elébe, kész biztosítani a meglévő infrastruktúráját, de egy felnőtt csapat önálló üzemeltetéséhez az anyagi fedezete nem áll rendelkezésre, ugyanakkor a helyi kapcsolatrendszere jó, és hosszú távon közös munkával fenntarthatónak látja a csapat működtetését.

A partner cég több esetben kinyilatkoztatta, hogy a gazdálkodása és működése stabil, így a csapat közös működtetésének nem lehet részükről akadálya, rövid távon kész fedezni a csapat költségeit.

Tekintve, hogy a felkészülés kezdetéig már csak pár hét volt hátra, jelentős időnyomás alatt létrejött az együttműködési keretmegállapodás a BpC Jégkorong Sportszolgáltató Kft. és az egyesületünk résztulajdonában álló ETO Hockey Kft. között, amely pontról pontra közös értelmezésre, részletes megtárgyalásra került a felek részéről.

Az első csalódás akkor ért bennünket, amikor a szerződéskötést követően kiderült, hogy napokkal korábban szintén aláírtak egy együttműködési megállapodást a VASAS-sal is ugyanerre a szezonra vonatkozóan, amely később nagyvonalúan, sportdiplomáciai közbenjárás eredményeként kiengedte a szerződési kötelemből a BP Capitals Kft-t. Ezért ezúton is köszönet és tisztelet illeti őket.

Hamar kiderült az is, hogy a partner cég komoly pénzügyi gondokkal küzd (ez ellenőrizhető a közhiteles nyilvántartásból bárki által). Mindezek után a Győri ETO HC vezetése úgy döntött, hogy nem hagyja cserben a csapatot és az addigra már zöld-fehér mezben tisztességgel készülő játékosokat, és továbbra is elkötelezett az együttműködés irányában.

Az együttműködési megállapodásban – számos egyéb pont mellett – rögzítésre került, hogy „A Csapatot e megjelölt versenyszezonban a BP Capitals Kft. szervezi és közösen tartja fenn az ETO Hockey Kft-vel.” Az értelmezésünkben a közösen vállalt működtetés, „közteherviselés” részét kellett volna képezze azon működési költségek köre, amelyek nem szerepelnek a BpC Jégkorong Kft. TAO programjában, ilyenek például a játékos bérek és járulékok mellett, egyebek között a csapat utaztatása, külföldi szállása, a felmerült egészségügyi és mérkőzés rendezési költségek is, amelyek a szezon során nagyrészt minket terheltek.

Megegyeztünk továbbá abban is, hogy a TAO-támogatásból finanszírozható stábtagokat a BpC Jégkorong Kft. foglalkoztatja, míg a játékosokat közösen, több munkáltató által létesített jogviszonyban foglalkoztatjuk. Ennek a foglalkoztatási formának a törvényben meghatározott egyik kötelme, hogy meg kell jelölni egy munkáltatót a felek közül, aki a játékosok bejelentéséért és a bér kifizetésért felel. Ez alapján a kifizetést vállaló munkáltató az ETO Hockey Kft. lett, azzal, hogy a munkabérek és járulékok fedezetét közösen biztosítjuk. A munkavállalók védelmét szolgálja, hogy a munkáltatókat valamennyi munkajogi igényével kapcsolatban egyetemleges felelősség terheli [Mt. 195. § (3) bekezdés]. Ennek azért van jelentősége, mert a későbbiekben a játékosokat félretájékoztatva ezt úgy kommunikálták, hogy a bérek fedezetének biztosítása kizárólag az ETO feladata.

Az együttműködési megállapodás azt is rögzíti, hogy a partner a 2021/2022 szezonban beérkező pénzügyi forrásokat folyamatosan biztosítja a Csapat számára az alábbiak szerint: „TAO források, Szerencsejáték ZRT támogatás, Magyar Jégkorong Szövetség támogatások, Szponzori és reklámozási díjak.” Több esetben ígéretet adtak arra, hogy korábbi szponzoraik továbbra is mellettük állnak több tízmilliós értékben, és ha az ETO csak a jégpályát adja, akkor is biztosított a stabil működés.

Ezek is azt mutatják, hogy a felek közösen kívánták a bevételeket biztosítani a csapat fenntartásához.

A BpC Jégkorong Kft. és a liga szponzorai megjelenítésre is kerültek a győri jégcsarnok felületein, azonban ezek kialakításának költségeit a partner cég nem vállalta, holott erre forrást kaptak.

A TAO pályázatuk feltöltését is a győri kapocslatrendszerből sikerült közreműködésünkkel megoldani, ez azt is jelenti, hogy a csapat stábtagjainak fizetését (leszámítva annak önrészét) és a felszerelések megvásárlásához szükséges TAO pénzt (30 százalékos önrész nélküli összegét) megkapta a BP Capitals Kft., amely források célszerinti felhasználásáról nincsenek teljeskörű információink. Azt azonban tudjuk, hogy az elmúlt hónapokban új felszerelés már nem állt a csapat rendelkezésére, és – egyes stábtagok tájékoztatása szerint – a részben TAO-ból fedezett bérük sem került teljes mértékben kifizetésre.

Abban is megállapodtunk, hogy a pénzügyi tervezésre, bérszámfejtésre és a pénzügyi monitoringra vonatkozóan közösen, független pénzügyi tanácsadót vonunk be az együttműködésbe, amelytől a partner számunkra ismeretlen okok miatt, a többszöri felszólításunk ellenére is elzárkózott.

Az együttműködés során számos olyan törekvése volt a partnerünknek, hogy az utánpótlás egyesületünk pénzügyi forrásait is szeretné a felnőtt csapat finanszírozásába bevonni, amely nem csak etikátlan, de jogszerűtlen is, amiben mi nem voltunk partnerek.

Az együttműködési megállapodásban azt is rögzítettük, hogy az ETO feladata a játékosok győri lakhatásának biztosítása. Ezt egy partneri együttműködéssel szerettünk volna megteremteni, a játékosok panellakásokban történő elhelyezéssel, – ahogy az két légióssal illetve egyes stábtagokkal is történt – azonban a játékosok többsége ezt nem fogadta el annak ellenére, hogy Magyarországon több millió ember él jelenleg is panel házakban. Az edzői stáb két tagja részére – kifejezett kérésükre – luxus kategóriájú családi házakat is finanszíroztunk. Szó sincs tehát munkásszállóban történő elhelyezésről.

A szponzor keresésben valóban lehettünk volna még eredményesebbek, azonban az is tény, hogy a szezon közben – a gazdasági és járványügyi helyzet dacára – 19 győri kötődésű vállalkozással kötöttünk szponzori, támogatói szerződést kizárólag a felnőtt csapat finanszírozása céljából, amit igazolhatóan az utolsó fillérig a felnőtt csapatra fordítottunk.

Ezzel szemben a BP Capitals Kft. beígért szponzorai nagyrészt– mint utólag kiderült- már a korábbi idényben teljesítették vállalásaikat, így a Győrben jelenleg is biztosított reklámfelületek ellenértékéből a felnőtt csapat ebben a szezonban tudomásunk szerint már nem részesült.

A szezon során az együttműködéshez az ETO – az infrastruktúra biztosításán túl – eddig mintegy 80 milliós forrást biztosított, ami messze meghaladja a szezon kezdetén vállaltakat. A partnertől tényszerűen annyi forrás érkezett hozzánk a szezon során, amely még az első két havi játékos béreket és járulékokat sem fedezte, ráadásul a szerződésben rögzített közös teherviseléssel ellentétben azt is „kölcsönként” kívánták kezelni, ami önmagában is ellentmondásos.

A játékosok – ha késve is – de a munkaszerződésükben foglalt munkabérek 100 százalékát megkapták eddig a szezonban, amelyet most is az ETO finanszírozott, de a további két hónap béreinek és járulékainak kifizetésére, az április 30-ig szóló közös munkaszerződések teljes megfizetésére jelenleg nem látunk fedezetet.

A másik fél – számunka értelmezhetetlen módon – még a szezon közben, január végén jogellenesen, azonnali hatállyal felmondta az együttműködési megállapodásunkat. A felmondástól függetlenül a szezon végéig az ETO továbbra is biztosította a hazai mérkőzések helyszínét és megrendezését, vállalva a rendezvénnyel járó kötelmeket és költségeket.

A kialakult helyzettel kapcsolatban nekünk is van felelősségünk, készek vagyunk következményeinek vállalására, de bízunk abban, hogy a partnerünk is így fog tenni, a sárdobálás helyett. Utólag látjuk, hogy lehettünk volna sokkal körültekintőbbek, hiszen partnerünk aggályos üzleti hátterét, megbízhatóságát – jóhiszeműen – de rosszul mértük fel.

A partner céggel a kommunikáció és az együttműködés folyamatosan nehézkes és elégtelen volt, ugyanis a „hozzájuk kötődő üzletember” volt érdemben a tárgyaló fél, ugyanakkor Ő nem volt az együttműködés ideje alatt sem tulajdonosa, sem ügyvezetője a vállalkozásnak. A tulajdonosok és az ügyvezető elmondása szerint a valós üzleti döntéseket nem ők, hanem az említett „üzletember” hozta.

A fent említett Bp Capitals Jégkorong Kft. – és a hozzájuk kötődő személy – nyilvános pénzügyi és cégadatai elérhetők az ingyenesen hozzáférhető közhiteles adatbázisokban. Ebből az is kiderülhet bárki számára, hogy a partnerhez kötődő „üzletember” egyik vállalkozásának, igen jelentős összegben tulajdonrészt terhelő jelzálogjoga van bejegyezve a fent említett hokilegendák üzletrészére. Ezekkel a múltbéli gazdasági történésekkel nem kívánunk foglalkozni, csak annyiban hogy az elmúlt években felhalmozott „szennyesük kimosásában” nem kívántunk mi Győrben asszisztálni.

A fenti állításainkat készek vagyunk tényszerűen, dokumentumokkal is alátámasztani. Vizsgáljuk annak kérdését, hogy az együttműködési szerződéssel kapcsolatban jogi eljárást kezdeményezzünk.

Továbbra is elkötelezettek vagyunk abban, hogy Győrben minél magasabb színvonalú jégkorong legyen és a lehető leghamarabb szurkolhasson HAJRÁ ETO buzdítással minden győri szurkoló a jégcsarnokunkban. A következtetéseket levonjuk és tovább dolgozunk, harcolunk a győri hokiért.

Szöveg és forrás: Győri ETO HC

Kapcsolódó témák: #Győr | #jégkorong | #sport | #Uni Győr ETO HC |