Infrastruktúra-fejlesztés Ravazdon

Fotó: Ravazd Község Önkormányzata
Győr+
2021.12.30. 09:23

A TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00008 számú, „Ravazd települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése" című projekt közvetlen célja az volt, hogy belterületi csapadékvíz elvezető rendszer képes legyen ellátni a nagy intenzitású, megnövekedett csapadékmennyiség megfelelő kezelését és elvezetését az érintett közútszakaszok mentén, továbbá a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása és ezzel a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldása és a csapadékvíz okozta károk megelőzése.

A tervezett beruházás számos további célok megvalósításában is közreműködött, melyek megvalósulása az önkormányzatot, lakosságot, illetve az érintett vállalkozásokat egyaránt pozitívan érinthet. Ilyenek a jelentős anyagi károk kivédése; a belterületi létesítményeket veszélyeztetettségének megszüntetése; a településrészben az életminőség javulása. További cél volt a települési (közlekedési) alapinfrastruktúra megvédése, közterületek állapotának állagmegóvása, esélyegyenlőség biztosítása; népességmegtartó településfejlesztés.

Fotó: Ravazd Község Önkormányzata

A projektben a Tószer út, Fenyős út, Szőlőhegyi út és az Őrhegy út egyes szakaszai mentén került kialakításra és fejlesztésre a csapadékvíz elvezetés.

Az építési munkálatokat a LANG-SZOLG Kft. végezte. A fejlesztés 2021 szeptemberében elkészült. A vízjogi üzemeltetési engedély 2021.december 10 -én kiadásra került.

Kapcsolódó témák: #fejlesztés | #infrastruktúra | #ravazd |