A hősi halottakat sem feledjük

Győr+ police.hu
2022.11.02. 06:03

Halottak napja alkalmából a rendőrség hősi halottaira emlékeztek az Országos Rendőrfőkapitányság épületében, köztünk a Győr-Moson-Sopron megyei Horváth Imre posztumusz hadnagyra és Ősz Zsigmond alhadnagyra.

Az 1989. október 23-át követően hősi halottá nyilvánított rendőrök emléktáblájánál az ORFK nevében dr. Tarcsa Csaba r. vezérőrnagy, műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes helyezte el a megemlékezés koszorúját. Néma főhajtással, virágokkal, mécsesekkel és koszorúkkal fejezték ki tiszteletüket a a Főkapitányi Klub, a Magyar Rendvédelmi Kar és a Veterán Rendőrök Országos Szövetsége képviselői, valamint a megjelent hozzátartozók is.

A 2009-ben felavatott táblán tizenegy hősi halált halt rendőr neve olvasható:

Horváth Imre posztumusz hadnagy

.

Kapuvári Rendőrkapitányság

1952–1990

1990. szep­tem­ber 8-án éj­jel egy be­tö­rő­ban­da ül­dö­zé­se köz­ben közúti közlekedési bal­ese­tet szen­ve­dett, amely­nek helyszínén éle­tét vesz­tet­te.

Ősz Zsigmond alhad­nagy

.

Győr-Moson-Sopron Me­gyei Rendőr-főkapitányság

1946–1991

1991. június 12-én egy fegyveres rablás elkövetője több lövéssel életveszélyesen megsebesítette. Az alhadnagy 1991. június 27-én a kórházban belehalt sérüléseibe.

Má­té And­rás posztumusz fő­had­nagy

.

Vá­ci Rendőrkapitányság

1963–1992

1992. szeptember 13-án egy gépko­csi-lopás tetten ért elkövetője leszúrta.

Gu­ba Jó­zsef posztumusz ez­re­des

.

ORFK Lé­gi Ren­dé­sze­ti Pa­rancs­nok­ság

1940–1994

1994. november 22-én sűrű ködben,  rossz látási viszonyok között szolgálati helikopterrel lezuhant és életét vesztette.

Szé­kely Dé­nes posztumusz őr­nagy

.

ORFK Lé­gi Ren­dé­sze­ti Pa­rancs­nok­ság

1958–1994

1994. november 22-én sűrű ködben,  rossz látási viszonyok között szolgálati  helikopterrel lezuhant és életét vesztette.

Kiss Tamás posztumusz hadnagy

.

Gödöllői Rendőrkapitányság

1980–2001

2001. július 28-án szolgálatban, közúti ellenőrzés közben elgázolták. A helyszínen életét vesztette.

Borsos József posztumusz alezredes

.

ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság

1963–2003

2003. má­jus 13-án egy fegy­ve­res bű­nö­ző meg­adást szín­lel­ve tü­zet nyi­tott rá egy hang­tom­pí­tós pisz­toly­ból. Bor­sos Jó­zsef halála előtt még vi­szo­noz­ta a lövéseket, sú­lyo­san meg­se­be­sí­tet­te tá­ma­dóját.

Borbély Zoltán posztumusz hadnagy

.

Esztergomi Rendőrkapitányság

1970–2008

2008. február 11-én egy nyári konyhába bezárkózott férfi lelőtte, a helyszínen belehalt sérülésébe.

Radovic Dusán posztumusz főhadnagy

.

XIV. Kerületi Rendőrkapitányság

1980–2010

2010. július 23-án rendőri intézkedés közben elgázolták, a helyszínen életét vesztette.

Kenéz Imre posztumusz hadnagy

.

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

1977–2012

2012. október 11-én rendőri intézkedés során elgázolták, kórházba szállítása közben életét vesztette.

Pálvölgyi Péter posztumusz alezredes

.

Nemzeti Nyomozó Iroda

1970–2016

2016. október 26-án házkutatás közben halálos lövés érte. A helyszínen életét vesztette.

„Emlékük szívünkben örökké él! – olvasható a police.hu megemlékezésében.

Halottak napja alkalmából az elhunyt kollégáik emléke előtt a Győri Rendőrkapitányság munkatársai is tisztelegtek.

Fotó: GYMS MRFK Bűnmegelőzési és Balesetmegelőzési Portál

Kapcsolódó témák: #112 | #emlékezés | #gyász | #halottak napja | #rendőrség |