Állam és egyház egymás mellett

Pannonhalma üzenete augusztus 20-án

Fotó: Pannonhalmi Főapátság
Győr+
2020.08.20. 20:17

A Szent István alapította Pannonhalmi Főapátság az államalapító király ünnepén hagyományosan kitárta kapuit az érdeklődők előtt. Az idei esztendő azonban nem a megszokott rutinok mentén zajlott, ennek ellenére rengetegen érkeztek ezúttal is az ezeréves falak közé.

Hortobágyi T. Cirill főapát ezen a napon és egy különleges, az év többi napján nem látogatható helyszínen, a Kerengő udvarán Kara Ákossal, a térség országgyűlési képviselőjével együtt idézte meg Szent István nekünk szóló üzenetét.

Mi, magyarok, történelmünk kiemelkedő személyiségei közül talán Szent István királyt ismerjük a legjobban – kezdte Cirill főapát. Tudjuk, hogy kereszténnyé téve hazánkat ő rakta le a magyar állam alapjait. Ismerjük családját és hallottunk számos küzdelméről. Tudjuk, hogy Pannonhalmát az otthonaként szerette. Először még apja, Géza hozta el ide, aztán családjával rendszeres látogatója lett az ország legősibb házának.

Tudjuk, hogy ő tette kereszténnyé hazánkat, ő rakta le a magyar állam alapjait. Korának küzdelmei közepette maradt hívő ember, gondoskodó családapa, győztes hadvezér és hiteles politikus. A mi korunk nagyon hasonlít ahhoz, ami ezer évvel ezelőtt volt. István útját követve Pannonhalma falai között lépten-nyomon azt látjuk majd, hogy az ezredévnyi távolságban azonban sokkal több az, ami összeköt, mint ami szétválaszt.

Szent István Krisztusra, az evangélium sziklájára építve kezdte meg ennek az országnak az építését, amikor népét a hitből forrásozó, teljesebb emberibb élet eszményére tanította – emelte ki a főapát.

„Őt ünnepelni ma azt jelenti számunkra, hogy minden tőlünk telhetőt vállalunk egy tisztább, jobb, emberibb életért, egy igazabb társadalomért hazánkban. Önző érdekeken felülemelkedve építsünk házat, hazát, családot, közösséget, országot. A ma egyházának és államának is így lehet ő példát mutató szentje és államférfija. Pannonhalma minden szolgálatában, így az oktatásban, lelki vezetésben, gazdasági tevékenységeiben és mindennapi imádságaiban is az istváni hagyományok szellemében és az ezeréves Magyarország érdekeit szem előtt tartva cselekszik.” – zárta gondolatait Cirill atya.

A világ sokat változott és változik, de vannak örök értékek, melyekhez ragaszkodnunk kell – mondta ünnepi beszédében Kara Ákos. Ennek a jegyében építjük, működtetjük az államot, és folytatjuk Szent István hagyományát. A mai magyar államot is olyannak alakítjuk, amely értékeken alapul és a magyar nemzet hosszú távú érdekeit veszi figyelembe: ezt szolgálja a gazdaságpolitikánk, a családpolitikánk, a szuverenitásunkat őrző hatérvédelem, de ezt szolgája a külpolitikánk és szomszédságpolitikánk is.
Vannak a világon, akik nem ezt az utat választják, de nekünk éppen a mögöttünk hagyott több mint ezer esztendő története, történései és Szent István gondolatai mutatják meg: helyes és jó az, ha ragaszkodunk időtálló értékeinkhez, hagyományainkhoz – folytatta a térség parlamenti képviselője.

A nemzeti ünnepünkön a térségünkben lakók számára is szeretnék külön üzenetet megfogalmazni. Itt a térségünkben is a mindennapi munkánkkal az értékőrzést és értékteremtést szolgáljuk. Az a célunk, hogy folyamatosan fejlesszük térségünket, segítsük a helyi közösségeket. Pannonhalma ma is térségi központ és a jövőben is ezt szeretnénk tovább erősíteni. – zárta beszédét Kara Ákos.

A főapátság megjelentetett egy zarándokfüzetetet is augusztus 20-ra. A Szent István nyomában Pannonhalmán című kiadvány államalapító királyunk életén keresztül mutatja be a főapátság első királyunkhoz köthető nevezetességeit. Szent István élete ugyanis összefonódott a szent heggyel. A monostorban számos több olyan emlék és nevezetesség is megtalálható, amelyek Szent István munkásságát, legendáit őrzik. Ezeket eleveníti fel a zarándokfüzet, miközben végig vezeti a látogatókat az ezeréves falak között. A kiadvány azonban sokkal több, mint egy egyszerű brossúra.

A füzetben olvasható imádságok a történelmi túra mellett spirituális utazásra hívják a látogatókat. A történelem egy-egy darabja elevenedik meg a látogatók előtt, ha a füzet elején található térkép alapján barangolják be az ezeréves épületet. Az apátság falai között járva lépten-nyomon találkozhatunk az ezredévnyi távolságból nekünk üzenő királlyal. Az út végére haza érünk: otthonossá lesz számunkra az ország legősibb háza és első királyi családja. Miközben szó szerint Szent István lábnyomában járhatunk, a kiadványban olvasható imádságok, kérdések és feladatok még teljesebbé teszik az élményt. Olyan zarándokútra hív minket ez a kis füzet, amely átalakíthat bennünket.


Forrás: Pannonhalmi Főapátság

Televíziós szerkesztő: Pulai Sarolta

Kapcsolódó témák: #hagyomány | #pannonhalmi apátság | #ünnep |