SZE: Professzorokat köszöntöttek

Győr+ Fotó: Májer Csaba József
2023.03.14. 19:45

Megható ünnepség keretében köszöntötték a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának két meghatározó professzorát, dr. Bihari Mihályt 80. és dr. Lévayné dr. Fazekas Juditot 65. születésnapja alkalmából. Az eseményen kollégái méltatták az ünnepelteket.

Győrben az 1770-es évektől a XIX. század végéig működött jogászképzés, amely hosszú szünet után 1995-ben indult újra, és az egyik alapját jelentette a Széchenyi István Főiskola 2002-es egyetemi rangra emelésének. Ebben elévülhetetlen érdemeket szerzett dr. Bihari Mihály professzor, az Alkotmánybíróság 2005–2008 közötti elnöke, míg az elmúlt időszak töretlen fejlődése prof. dr. Lévayné prof. dr. Fazekas Juditnak is nagymértékben köszönhető volt, aki 2013 és 2021 között töltötte be a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának dékáni tisztségét. Az előbbi 80., az utóbbi 65. születésnapját ünnepelte nemrégiben, s ebből az alkalomból rendezett számukra az intézmény ünnepséget az Egyetemi Hangversenyteremben.

Az eseményen dr. Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság volt elnöke, a kar professzora kezdte a méltatások sorát. „Amit itt és most ünneplünk, az nem csupán két évszám, két életkor és az ezalatt nyújtott teljesítmény értéke, hanem több annál: a barátság. Szeretjük őket, mert a barátaik lehetünk, és ők a barátaink lehetnek. Mert többek és jobbak lettünk általuk” – fogalmazott. Hozzátette: Fazekas Judit szemináriumi hallgatója volt, majd pályatársa lett; előbb tanította, majd ő is tanult tőle. Bihari Mihályhoz fordulva pedig felidézte, hogy tíz évvel ezelőtti kerek születésnapján az általa 1987-ben írt Reform és demokrácia című művét történelemformáló írásnak, szerzőjét pedig történelmi személyiségnek nevezte. „Ahogy a viccben a székely bácsi mondja a feleségének: egyszer megmondtam, ebben nincs változás; sőt akkori véleményem meggyőződéssé szilárdult” – fogalmazott.

Az egyetem vezetése nevében dr. Bokor József akadémikus, professzor, kutatásért és innovációért felelős elnökhelyettes, az intézmény Járműipari Kutatóközpontjának elnöke köszönte meg az ünnepelteknek a kar fejlődése érdekében végzett tevékenységüket. Kifejtette: egészen unikális, ahogyan az egyes tudományterületek együttműködnek a Széchenyi István Egyetemen. Erre példa, hogy a jogi kar régóta részt vesz a mesterséges intelligenciával, az önvezető rendszerekkel, a dróntechnológiával és az információtechnológiával kapcsolatos kutatásokban. „A különböző fejlesztéseknél, a hozzájuk tartozó matematikai eljárásoknál, mérnöki modellezéseknél figyelembe kell vennünk a jogi aspektusokat is, nehogy olyan funkciókat fejlesszünk, amelyek jogi szempontból valószínűleg soha nem lesznek majd engedélyezhetők” – hozott egy példát az elnökhelyettes.

Dr. Smuk Péter professzor, a kar dékánja többek között arról beszélt, hogy a két ünnepelt olyan történelmi eseményeknek volt alkotó részese, mint a rendszerváltás és hazánk európai uniós csatlakozása. „Egyetemi alkotó munkátok képzések felépítésében, kutatási programok megindításában, a magyarországi demokratikus politikatudomány létrehozásában, annak iskoláinak megteremtésében, a fogyasztóvédelmi jog létrehozatalában nyilvánultak meg” – hangsúlyozta a dékán, aki Bihari Mihályt a győri jogászképzés létrehozásában játszott szerepéért katedrálisépítőhöz hasonlította, Fazekas Juditról pedig azt mondta, a kar második dékánjaként rendkívül sokat tett hozzá ehhez az építkezéshez. „Köszönjük, hogy az általatok megélt hatalmas történelmi tapasztalatot elhoztátok közénk a győri jogi karra, és általatok a történelem részesei lehettünk” – hangoztatta.

Az ünnepségen Bihari Mihály nemcsak kollégájaként, hanem egykori tanáraként is szólt Fazekas Judithoz. Kiemelte: 2013 és 2021 közötti dékáni időszakában, Szalay Gyula munkáját átvéve gazdagabbá tette azt az alapozó munkát, amit ők Kukorelli Istvánnal, Révész T. Mihállyal, Lamm Vandával, Lenkovics Barnabással, Szigeti Péterrel együtt elvégeztek. A győri jogászképzés újraindításáról felidézte: „Iskolát alapítani mindig nagy merészséggel jár, le is akartak bennünket beszélni erről, de nem tudtak eltántorítani minket. A folyamatos hallgatói jelentkezést látták legrizikósabb tényezőnek, nem különben az oktatói létszám biztosítását. Ma, huszonöt év távlatával és a kar harmadik dékánjával – aki ráadásul saját győri neveltünk – elmondhatjuk, hogy az ellenzői hangok alaptalanok voltak. Eddig összesen közel másfélezer jogi doktor végzett Győrben, felük Fazekas Judit dékánsága idején. Ezek a számok magukért beszélnek, ahogy az a tény is, hogy az elmúlt két tanévben nappali jogászképzési szakra közel százötven elsős iratkozott be tanévenként. Ennél jóval több azonban elsős hallgatóink létszáma, hiszen a kar számos új képzést indított, amelyek közül Fazekas Judit dékáni ciklusa idején történt meg az igazságügyi igazgatási, valamint a személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási szakok akkreditációja. Felismerte, hogy az európai és a magyar munkaerőpiaci igényekhez jobban igazodó, versenyképes ismereteket és minőségi képzést nyújtó képzésekkel lehet a győri jogi kart még vonzóbbá tenni. Kiváló kollégáival új oktatási módszertant dolgozott ki, s a gyakorlati ismeretek átadásán túl a joggyakorlat feldolgozására is figyelt” – sorolta.

Dr. Fazekas Judit professzor beszédében szintén gratulált ünnepelt kollégájának, majd felidézte saját életének mérföldköveit. Beszélt szatmári szülőfalujáról, Csegöldről, ahol ötgyermekes nagycsaládba érkezett negyedik gyermekként. A fehérgyarmati közgazdasági szakközépiskola elvégzése után a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karán tanult tovább, majd 1981-től három évtizeden át a Miskolci Egyetemen tanított, ott vált professzorrá is. 2002-ben kapott felkérést, hogy irányítsa hazánk Európai Unióhoz való csatlakozásának igazságügyhöz tartozó feladatait helyettes államtitkárként, amit nyolc évig látott el. Közben képviselte az országot a különböző döntéshozatali fórumókon és az Európai Bíróságon, és viselte az európai uniós joganyag lefordíttatásának felelősségét. A Széchenyi István Egyetemre ezt követően Szalay Gyula akkori dékán meghívására érkezett. „Nagy jóindulattal fogadtak, nyitottak és befogadók voltak felém, ami igaz az egyetem vezetésére és más karok professzoraira is” – mondta hálatelt hanggal.

A rendezvényen dr. Bihari Mihály professzor a Széchenyi István Egyetem Palma Academica díját vehette át az egyetemi szintű győri jogászképzés megszervezése, megszilárdítása, az intézmény szakmai és tudományos kapcsolatainak kiteljesítése érdekében végzett kiemelkedően értékes munkája elismeréséül. Emellett egy, a Herendi Porcelánmanufaktúra mesterei által készített jelvényt is kapott, ami a korábban általa főszerkesztett Jog Állam Politika folyóirat logóját mintázza, és arany színnel az egyes szám szerepel rajta.

Dr. Fazekas Juditot pedig egy, a születésnapja alkalmából tiszteletére kiadott tanulmánykötettel lepték meg kollégái, amelynek címe Salus vocalis (azaz Emberi hangon mondott üdvözlet). A könyvet a két szerkesztő, dr. Szoboszlai-Kiss Katalin egyetemi docens és dr. Keserü Barna Arnold, a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék vezetője ismertette. Szavaikból kiderült: a 840 oldalas mű tanulmányait 68 szerző jegyzi, akik közül 44 a kar munkatársa. A könyvben emellett 148-an gratulálnak az ünnepeltnek. „Köszönjük, hogy két dékáni ciklusod idején kormányoztad a Szalay Gyula által elindított hajót” – mondta sokak nevében dr. Szoboszlai-Kiss Katalin.

Forrás: Széchenyi István Egyetem