Győr+
2021.06.24. 09:47

Jól sikerült a csatornák meder- és partrendezése

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata „Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése” című projektjével sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. A projekt részként Ménfőcsanak és Gyirmót városrészekben több csatorna és árok újult meg.


A projekt célja Győr két különböző városrészében, négy különböző helyszínen a csatornák, árkok part- és mederrendezésének kivitelezése volt. A fejlesztés az érintett városrészek csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztéssel kapcsolatos hiányosságaira, illetve problémáira reagált annak érdekében, hogy nagy intenzitású csapadék esetén is az időjárási anomáliák a lehető legkisebb kockázatot jelentsék.

A projekt során érintett helyszínek:
  1. A Gyirmót Berettyó vízfolyás esetében az árok rekonstrukciója az induló szelvényétől a Győr-Pápa vasútvonal vasúti híd alatti 4+600 km szelvényig valósult meg. A meder az alsó szakaszon korábban feliszapolódott, a projektben az átereszek és a burkolatok iszapolása, helyenként a burkolat javítása, a kő és lapburkolatok pótlása történt meg.
  2. A Hegyaljai csatorna esetében Győr közigazgatási határáig megtörtént az átereszek és a burkolatok iszapolása, helyenként a burkolat javítása, a kő és lapburkolatok pótlása.
  3. A Vasútmenti árok rekonstrukciója az induló szelvényétől az L1 árok becsatlakozása után a 1+930 km szelvényig valósult meg. Ezen a helyszínen is az átereszek és a burkolatok iszapolása, helyenként a burkolat javítása, lapburkolatok pótlása történt meg.
  4. A Zsombékosi főcsatorna esetében a főcsatorna és műtárgyak rekonstrukciójára a 6+600 – 8+800 km szelvény között került sor. A burkolt mederbe csatlakozó mellékágak torkolati szakaszát 100-100 fm hosszban rendezni kellett, illetve a beszakadt átereszeket (2 db) át kellett építeni.

A „Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése” című, TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból valósult meg. A megítélt támogatás összege 61 688 268 Ft.