Jelentősen bővült Győrben a kerékpárút hálózat

Győr+ | Fotó: Vig Norbert
2023.02.28. 11:21

2023. február végén zárul az az európai uniós támogatással megvalósult projekt, melynek köszönhetően jelentősen bővült Győrben a kerékpárút hálózat. A fejlesztést Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közel 550 millió forintos európai uniós támogatásból valósította meg.

A projekt célja az volt, hogy tovább bővítse a város kerékpárút hálózatát, ezáltal biztonságosabbá váljon a kerékpáros közlekedés, valamint újabb forgalomcsillapított övezettel bővüljön a város.

A program elemei:

Tatai úti kerékpárút: A kerékpárút a Tatai úton található Hecsei úti körforgalmú csomópont és a Tibormajori út csomópontja közötti szakaszon épült. Csatlakozik a Hecsei úti körforgalom meglévő kerékpárútjához, valamint kétirányú kerékpáros átvezetéssel a Tibormajori úthoz. Használati szélessége: 2,50 m, épített szélessége: 2,85 m. A kerékpárút nyomvonala a Tibormajori út csatlakozásánál véget ér, de az ipari park felé a kerékpáros átvezetések, illetve a Tibormajori úti fel- és levezetések kialakításra kerültek. A kerékpárút hossza: 816 m.

Régi Szentiváni úti kerékpárút: A Régi Szentiváni út északi oldalán egyoldali, kétirányú kerékpárút építés jelentős város és Ipari Park irányú forgalmat bonyolít le, és mindkét oldalon meglévő vagy tervezett kerékpáros hálózati elemhez kapcsolódik, közte a nemrégiben átadott Tatai úti csomóponthoz. A megépült kerékpárút „C” hálózati besorolású kétirányú kerékpárút 2 x 1 haladó sávval, hossza: 473,87 m.

Kodály Zoltán utcai kerékpárút: A Kodály Zoltán utcai kerékpáros tengely rendkívül fontos kerékpáros közlekedési útvonala Adyvárosnak. A kerékpárosok biztonságos közlekedését korábban mindkét oldalon parkoló autók akadályozták. A Kodály Zoltán utcában lévő kerékpáros létesítmény két, a kerékpárral közlekedők számára is rendkívül fontos csomópontot köt össze, a Földes Gábor utcai és az Ifjúság körúti körforgalmú csomópontot. A kerékpárút mindkét végén kiépített kerékpárútba csatlakozik a meglévő körforgalmú csomópontokban, hossza: 692 m.

Adyváros, forgalomcsillapított övezet kialakítása: Győr Adyváros városrésze jelentős népességű, főként toronyházas övezet, mely jelentős lakosságszáma miatt nagy kerékpáros és gyalogos forgalommal rendelkezik. A fenti, Kodály Zoltán utcai kerékpárút kiépítés mellett fontos volt a terület forgalomcsillapítása is. Ezt a célt szolgálja a Kodály Z. u. és szervízútja csomópontjában, illetve a szervízúton új kerékpáros és gyalogos átvezetéseknél, valamint az új kerékpáros nyomvonal átvezetésnél sebességcsökkentő pódiumok kialakítása. Emellett a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium mellett, illetve a vele szemben lévő óvodánál egy-egy fedett kerékpártároló került kialakításra.

Reptéri úti kerékpárút: A Reptéri út melletti kerékpáros létesítmény típusa egy oldalon vezetett kétirányú kerékpárút. A kerékpárút fejlesztés hozzájárul a rendkívül nagy közúti forgalmat bonyolító Reptéri út tehermentesítéséhez, és lehetővé teszi a kerékpárosok közúti forgalomtól való elválasztását és balesetmentes közlekedését. A kerékpárút szélessége: 2,75m, hossza: 2173 m.

Kerékpáros nyom felfestése a Szőnyi Márton utcában 438 m hosszban, valamint kerékpáros nyom felfestése a Tibormajori úton 1560 m hosszban a kerékpáros közlekedés biztonságának fokozása érdekében valósult meg.

Kunszigeti úti kerékpárút: Újváros/Sziget és Pinnyéd városrészek kerékpáros közlekedésének összekapcsolása, a megnövekedett lakosságszámú városrészek bekapcsolása a városi kerékpáros hálózatba kiemelt feladat. A Kunszigeti úton, az Újvárosi Olimpia utca meglévő körforgalmú csomópontjától a Pinnyéd, Fő utcai csomópontig a kerékpárút szakaszt csak teljes keresztmetszetű útépítéssel együtt volt megvalósítható. Az új Fő utcai körforgalmú csomópontban a kerékpáros forgalom szabványosan átvezetésre került, majd a Fő utca déli oldalán folytatódott az önállóan vezetett egyoldalú, kétirányú kerékpárút építésével. A Fő utca Szent Vendel úti csomópontjában a kerékpáros forgalom átvezetésre került a külön tervezett későbbiekben megvalósításra kerülő Szent Vendel út melletti kerékpárúthoz kapcsolódva. A kerékpárút hossza: 985 m.

1301. sz. út melletti kerékpárút építése: A környék kerékpáros közlekedését, annak közlekedésbiztonságát hivatott javítani a 1301. sz. út déli oldalán, az Örvény u. és a Bierbauer Lipót u. közötti szakaszon megvalósított egyoldali, két irányú kerékpárút, 290,6 m hosszban. A beruházáshoz kapcsolódóan került sor a közúti átvezetések kialakítására, valamint a kapcsolódó közvilágítás kiépítésére.

A projekt keretében kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza együttesen 7,428 km.

A „Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben” című, TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásban valósult meg. A projekt kedvezményezettje Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata. A támogatás összege: 549 637 274 Ft.