Győr Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának megvalósítása

Győr+
2023.07.06. 13:39

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014-2020-as Integrált Településfejlesztési Stratégiája rendkívül eredményes volt, az abban megfogalmazott fejlesztési célokat a város teljesítette. Az Önkormányzat jelen projekt keretében ezt az átgondolt stratégiai tervező munkát kívánja folytatni, melynek keretében célja, hogy továbbvigye és a szükséges mértékben újragondolja Győr város jövőképét, cselekvési tervét annak érdekében, hogy a 2021-2027-es uniós költségvetési időszakban is számos fejlesztés valósulhasson meg a városban. A tervezésre az Önkormányzat 79,53 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert.

A projekt során elkészül a 2021-2027-es európai uniós költségvetési időszakra szóló Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS), továbbá az abban kitűzött célok megvalósításához szükséges operatív tervezési szintű TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP).

Ezen túlmenően a projekt keretében elkészül:

  • a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérése,
  • a városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányuló elemzés, és ezek alapján egy digitális akcióterv,
  • a város projektjeire, az akcióterületeire és a városfejlesztési stratégia pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti terv is.

Az Önkormányzat a tervezési folyamat előkészítő szakaszában figyelmet fordított a partnerség elvére, tematikus munkacsoportok felállításával bevonta a szakterületileg illetékes szervezetek széles körét, a helyi érdekképviseleti szerveket, az önkormányzati intézményhálózat képviselőit, valamint a helyi döntéshozókat és képviselőket. 2022. évben kérdőíves felmérés keretében több mint 3000 visszajelzés, javaslat, észrevétel érkezett a város lakosságától is.

A projekt végső célja, hogy az elkészülő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervmegfelelő alapot nyújtson a város további, jövőben elkészítendő stratégiai dokumentumaihoz. A „Győr Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának megvalósítása” című, TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00003 azonosítószámú projekt a Széchenyi Terv Plusz program „TOP Plusz-1.3-1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” c. pályázati felhívása keretében valósul meg. A projekt befejezésének várható határideje 2029.04.30.

A projektről további információk olvashatnak a https://gyor.hu/gyor-megyei-jogu-varos-fenntarthato-varosfejlesztesi-strategiajanak-megvalositasa-top_plusz-1-3-1-21-gm1-2022-00003/ oldalon.

Kapcsolódó témák: #Győr | #városfejlesztés | #városstratégia |