Évi 600 millió forinttal ösztönzi a tudományos munkát a SZE

Győr+ Fotó: Marcali Gábor
2023.09.25. 15:28

Ösztöndíjjal, a publikációk közlési díjának átvállalásával, adatbázisokra való előfizetéssel és konferenciarészvétel-támogatással is ösztönzi a tudományos munkát a győri Széchenyi István Egyetem. Az intézmény tovább emelte az erre szánt összeget, amely így már megközelíti az évi 600 millió forintot.

A Széchenyi István Egyetem egyik stratégiai célja, hogy nemzetközi színvonalú tudományos kutatásokkal is hozzájáruljon a térség fejlődéséhez. Ezt ösztönzi a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány Tudományos Ösztöndíj is, amire az intézmény oktatói, kutatói és professor emeritusai pályázhatnak. A nemrégiben befejeződött tanév második félévében 79-en éltek a lehetőséggel, ami összesen 130 pályázatot jelentett, mert voltak, akik több folyóiratcikkel is indultak; a legtöbben az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki, az Audi Hungaria Járműmérnöki, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki, valamint az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karról.

Dr. Lukács Eszter, az intézmény nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese kifejtette, hogy az ösztöndíj mértékének megállapítása a folyóiratok Scopus adatbázisban regisztrált besorolási rangsora alapján történik. Hozzátette: a következő, ősszel megjelenő pályázati kiírásban az egyetem vezetésének döntése értelmében az eddigiekhez képest még kedvezőbb feltételek szerepelnek majd. Személyenként 150 ezer forinttól már egymillió forintig terjedő összeg nyerhető el, akár évi tíz alkalommal is, azaz az oktatók-kutatók jelentős többletbevételre tehetnek szert. A legmagasabb ösztöndíjat azok kaphatják, akik Q1-es szakcikket készítenek nemzetközi kutatási hálóban, ahol a társszerzők legalább egyike a két legnagyobb nemzetközi felsőoktatási minősítő szervezet – a Quacquarelli Symonds (QS) vagy a Times Higher Education (THE) világranglistáján – top 100-ba tartozó intézményhez tartozik.

Emelkedett a keretösszeg a Publikáció Támogatási Program esetében is. Ennek lényege, hogy az oktatók, a kutatók, valamint az egyetemmel jogviszonyban álló doktoranduszhallgatók Q1-Q4 minősítésű folyóiratokban megjelenő tudományos publikációinak közlési díját (APC) akár 3500 euróig átvállalja az intézmény. Idén június 30-ig 55 érvényes kérelem érkezett be erre, a legtöbb a Kautz Gyula Gazdaságtudományi, valamint az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karról.

Dr. Lukács Eszter hozzátette: a támogatási rendszerbe beletartozik az oktatóknak-kutatóknak biztosított angol nyelvoktatás, az angol nyelvű „akadémiai írás” kurzus, a tanulmányok nyelvi lektorálása, valamint az, hogy az egyetem idén 17, jövőre pedig már 24 könyvtári adatbázisra fizet elő, csaknem 200 millió forint értékben. „Mindez egyszerre segíti az egyetem globális láthatóságának erősödését, a kollégák tudományos előmenetelét, valamint azt, hogy intézményünk minél előkelőbb pozíciót foglaljon el a felsőoktatási ranglistákon” – hangsúlyozta. Köszönetet mondott dr. Filep Bálintnak, az egyetem elnökének a tudományos munka elkötelezett támogatásáért, azt ezt szolgáló keret megemeléséért, valamint Tóth Csillának, az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Igazgatójának, a Nemzetközi Rangsor Testület és a Stratégiai Rangsor Bizottság tagjainak a támogatási rendszer gördülékeny működését lehetővé tevő munkájáért.

Az intézmény ösztönzi az oktatók-kutatók konferenciarészvételét is. Erre a karok kaptak keretet, és a dékánok jogköre, hogy mely kollégákat támogatják.

Rangos nemzetközi folyóiratokban természetesen csak új tudományos eredmények alapján készült kéziratot lehet közölni. Ilyen új eredmények eléréséhez a Széchenyi-egyetem kiemelkedő kutatási környezetet biztosít. A kiváló infrastruktúra megfelelő alapot teremt kutatásainkhoz, innovációs projektjeink pedig jól publikálható kutatási feladatokat fogalmaznak meg. A kutató jelleg erősítése doktori iskoláink működésében szintén emeli a tudományos és publikációs teljesítményt” – húzta alá prof. dr. Friedler Ferenc, az egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese.

Szöveg: Széchenyi István Egyetem