Széchenyi István Egyetem

Európa legjobbjai közt a győri világűrjogi csapat

Győr+ Fotó: SZE
2023.05.10. 10:23

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának csapata kimagasló teljesítmény nyújtva, a kontinens leghíresebb világűrjogi képzési helyeinek hallgatóival mérhette össze tudását a „Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition” elnevezésű nemzetközi világűrjogi perbeszédversenyen. A győri egyetem évek óta sikeresen szerepel a rangos megmérettetésen.

A Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition elnevezésű nemzetközi világűrjogi perbeszédversenyt 1992-ben hívták életre. Európai regionális fordulójának 2010-ben a Széchenyi István Egyetem jogi kara adott otthont. A Nemzetközi Világűrjogi Intézet versenye minden évben két képzeletbeli állam fiktív jogvitáját szimulálja. A megoldandó komplex jogi probléma hagyományosan a világűrjog aktuális és nyitott szabályozási kérdései köré épül.

A verseny első szakaszában a csapatok angol nyelven készítik el a felperes és az alperes állam írásbeli beadványát, melynek kialakítása, felépítése és megszövegezése a Nemzetközi Bírósághoz benyújtott periratok formáját és tartalmát követi. Ezek beküldése nyomán szereznek részvételi jogot a szóbeli fordulón, ahol mindkét fél képviseletében elő kell adniuk érveiket egy elismert szakértőkből álló háromtagú bírói fórum előtt. Minden hallgatói csapat a küldő intézmény földrajzi fekvésének megfelelő regionális fordulón vesz részt, ezek győztesei jutnak tovább a Nemzetközi Asztronautikai Kongresszus alkalmával megrendezett világdöntőbe.

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának csapata – az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjának támogatásával – 2019 óta folyamatosan jelen van az európai regionális fordulóban, melyre minden évben az Európai Űrügynökség égisze alatt működő Európai Világűrjogi Központ rendezésében más-más felsőoktatási intézményben kerül sor. Idén az európai regionális fordulót Spanyolországban, a Jaéni Egyetemen rendezték meg, ahol a fiktív jogeset középpontjában egy kémműhold balul sikerült lézeres megvakítása és egy irányíthatatlanná vált másik műhold rakétával történő megsemmisítése állt.

Erős Orsolya Júlia és Horváth Barbara, a Széchenyi-egyetem hallgatói két, egyenként több mint ötvenoldalnyi írásbeli beadvány elkészítését követően a bécsi, a kölni, a leideni és a luxemburgi egyetem hallgatóival mérte össze tudását – két alkalommal felperesi, két alkalommal alperesi oldalon. Mind a négy említett intézmény a kontinens leghíresebb világűrjogi képzési helyei közé tartozik, ahol hosszú ideje és intézményesített keretek között kutatják és oktatják a napjainkban egyre fontosabbá váló jogterületet. A verseny nehézségét jelzi, hogy a népes mezőnyből kisorsolt négy perbeli ellenfél közül három csapat az elődöntőbe jutott, és a döntőt a kölni egyetem csapata nyerte meg. A győri jogi kar hallgatóinak kiváló felkészültsége, innovatív érvelése és magabiztos szereplése egyaránt kivívta a bírák és a perbeli ellenfelek elismerését. A bírák külön méltányolták a jogi érvelésbe integrált és azt erősítő műszaki tudományi és természettudományi szempontokat.

Erős Orsolya Júlia és Horváth Barbara munkáját a verseny írásbeli szakaszában harmadik csapattagként Dolmány Kíra Zsuzsanna segítette. Oktatói oldalról a közel nyolc hónapon át tartó felkészülést a Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék munkatársai, prof. dr. Sulyok Gábor egyetemi tanár és dr. Kecskés Gábor egyetemi docens irányították, dr. Ganczer Mónika egyetemi docens, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, dr. Takó Dalma egyetemi tanársegéd és a tavalyi versenyzői csapat tagjainak támogatása mellett.