Gyászol a Győri Egyetem

Elhunyt dr. Horváth Pál

Győr+
2021.09.16. 19:43

Életének 94. évében elhunyt dr. Horváth Pál nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a győri egyetemi szintű jogászképzés megalapításának tekintélyes, meghatározó személyisége.

Hirdetés

Dr. Horváth Pál a Győr melletti Győrszemerén született. Középiskolai tanulmányait a pápai Református Kollégiumban kezdte, majd a győri Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett. Ez az indíttatás egész életpályáját, kötődéseit alapvetően meghatározta.

1995-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar kari tanácsa több alkalommal tárgyalta az akkori győri Széchenyi István Főiskola és az Universitas-Győr Alapítvány együttműködési javaslatát az egyetemi szintű jogászképzés indításáról a Felső- és Nyugat-Dunántúl központjában. A széchenyis program legfőbb ELTE-s támogatói a budapesti jogi karon a helyzetet kiválóan ismerő, lokálpatrióta gyökerekkel rendelkező, vezető kari személyiségek voltak. Az együttműködést ellenzőket, a kételkedőket a lébényi kötődésű dr. Bihari Mihály, a téti származású dr. Kukorelli István, az abdai születésű dr. Hársfalvi Rezső mellett a győrszemerei gyökerekkel rendelkező dr. Horváth Pál érvei hatásosan tájékoztatták a győri egyetemi programról.

A legklasszikusabb társadalomtudományi egyetemi képzés győri meghonosításában dr. Horváth Pál professzor az oktatás mellett a Jogtörténeti Tanszék megszervezésével is tevékenyen részt vett. Személyes hívására került Győrbe, a Jogtörténeti Tanszékre dr. Révész T. Mihály c. egyetemi tanár, dr. Mezey Barna professzor, az ELTE későbbi rektora, s dr. Kállay István, a római jog történetének avatott, tekintélyes oktatója is.

A győri jogászképzés az induláskor a legtradicionálisabb hazai jogi képzés, az ELTE szigorú programját, tankönyveit, követelményrendszerét alkalmazta. A képzés minőségének egyik, mindig következetes őre dr. Horváth Pál volt. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Széchenyi István Főiskola közös Oktatási Intézete dr. Horváth Pál értékes munkájának is köszönhetően lett méltó elődje a Széchenyi István Egyetem 2002-ben kezdődött saját jogi képzésének, a mai Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karnak.

Kapcsolódó témák: #gyász | #Széchenyi István Egyetem |
likeold
a fb oldalunkat