Minőség és tudásmegosztás

A Széchenyi István Egyetemért tevékenykedőket díjazták

Győr+ Fotó: Adorján András
2023.09.22. 20:02

Az Akadémiai Nap 1994 óta minden évben kiemelkedő esemény a győri Széchenyi István Egyetem közössége számára. A névadó születésének évfordulójához kapcsolódó ünnepségre idén harmincadszor került sor a győri kampuszon. A jubileumi rendezvényen doktorokat avattak, és az egyetem eredményeihez jelentősen hozzájáruló személyiségeket díjazták.

„Széchenyi István a modern Magyarország egyik megteremtője, aki munkásságával hosszú távra igyekezett megalapozni hazánk fejlődését. Intézményünk legfőbb küldetése hasonló. Kutatásainkkal hazánk fejlődéséhez és így a versenyképességének növeléséhez kívánunk hozzájárulni. Ennek érdekében a Széchenyi István Egyetem a világ valós és aktuális kutatási problémáira keresi a válaszokat, kutatásaira alapozott kutatás-fejlesztési projektjeivel pedig gyakorlati megoldásokat kínál” – fogalmazott prof. dr. Friedler Ferenc, a Széchenyi István Egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese köszöntőjében. Kiemelte, a fenntartó Széchenyi István Egyetemért Alapítvány maximálisan támogatja az intézmény törekvéseit, segítségével és a Széchenyi Egyetemi Csoport tagjaival együtt olyan ökoszisztémát építenek, amely a gazdaság és a tudomány minél szorosabb összekapcsolását eredményezi.

Hozzátette, az intézmény széles körű együttműködések mentén végzi tevékenységét, és kitért az egyetem győri, zalaegerszegi, mosonmagyaróvári és budapesti infrastrukturális fejlesztéseire is. „Mindezek alapján egyre több szakterület nemzetközi központjaként működünk, így a nemzetközi tudományos közéletben is befolyásoló szerepet töltünk be” – emelte ki. A rektor köszönetet mondott, azoknak, akik az elmúlt időszakban kiemelkedő módon járultak hozzá az intézmények sikeréhez. „Az Akadémiai Nap kitűnő alkalom arra, hogy az egyetem rangos díjaival ismerjük el munkájukat” – zárta.

Prof. dr. Csépe Valéria, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke beszédében az universitas küldetéséről és a minőségfejlesztés fontosságáról szólt. „A sikerhez vezető úton sok az akadály, hiszen minőség, kiválóság nem keletkezik magától, azért sokat kell tenni, de az együttműködések rengeteget segítenek benne” – húzta alá. Elmondta, emellett a tehetséget, a felelősséget és a kiszámíthatóságot kell előtérbe helyezni.

„Felelősség nélkül nem lehet semmi újba kezdeni, ahogy a kockázat ismerete nélkül sem. Kockázatot akkor lehet vállalni, ha egy universitasnak – ahogy a Széchenyi István Egyetemnek – van víziója, missziója, stratégiája és cselekvési terve, vagyis van jövőképe” – sorolta. Hozzáfűzte, a felsőoktatási intézmények fontos ismérve, hogy mit tesznek a menedzsmentben, az információáramlásban, a hallgatói szolgáltatások terén, illetve az oktatásban, a kutatásban és a harmadik misszóban, vagyis a közösségi szerepvállalásban. Kiemelte, az egyetem nemcsak oktat, kutat és fejleszt, de felelős azért is, hogy régióját segítse, és ez nem zárja ki a nemzetközi kapcsolatokat.

Díjak és elismerések

A köszöntők után az egyetem rangos elismeréseinek átadása következett.

Dr. Szekeres Tamás, az egyetem volt rektora, professor emeritusa kiemelkedő érdemeket szerzett a jogelőd főiskola átalakításában, amely műszaki profilú intézményből jogi, gazdaság-tudományi, egészségügyi és művészeti szakokat kínáló intézménnyé vált. Vezetésével valósult meg a főiskola egyetemi rangra emelése. Kimagasló előkészítő és mozgósító, szervező munkáját, példamutató tanári és emberi értékeit az intézmény Palma Academica díjjal ismerte el.

Alfons Dintner 2019. október 1. óta a győri Audi Hungaria Zrt. elnök-vezérigazgatója, aki bekapcsolódott az egyetem oktatási tevékenységébe, folyamatosan ösztönzi közös kutatás-fejlesztési és innovációs projektek feltárását és megvalósítását. Ezekben személyesen is részt vesz, tovább erősítve a vállalat és az intézmény szoros kapcsolatát. Alfons Dintner az egyetemet elkötelezetten támogató tevékenysége, az intézmény céljaival való azonosulása elismeréseként vehette át a Széchenyi István Egyetem Díszpolgára címet.

„Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy az egyetem a díszpolgárává fogadott. Ez a díj megerősítés, hogy egész életem során támogattam az oktatást, a tudás megosztását, a tanulásra ösztönzést és társadalmunk fejlesztését. Köszönöm, hogy a tagja lehetek ennek az oktatókból, hallgatókból és korunk élenjáró gondolkodóiból álló inspiráló közösségnek, amely élhető világunk fejlesztésének szenteli munkáját” – fogalmazott a díj átvételekor Alfons Dintner.

Némethné Farkas Kata 1986 óta munkatársa az intézménynek, 2015-től a Felnőttképzési és Kompetenciafejlesztési Központ vezetője. Vezetői és oktatói munkája mellett a Szenátus nem oktatói közösségének képviselője, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete egyetemi alapszervezetének titkára, a Családbarát munkahely program koordinátora. Némethné Farkas Kata az intézmény céljait támogató, az egyetem fejlődését és eredményességét nagymértékben segítő, példamutató tevékenysége elismeréseként Pro Universitate díjat vehetett át.

Ezt az elismerést kapta Radek József, a Palatia Nyomda és Kiadó Kft. tulajdonosa és ügyvezető igazgatója is. A cég 1993-as alapítása óta Győr meghatározó nyomdai szolgáltatója, az egyetem tankönyvei, jegyzetei, segédletei, a Széchenyi Alumni Magazin és más exkluzív kiadványok minőségi megvalósítója. A díjazott az intézménnyel fennálló három évtizedes együttműködés kulcsszereplője.

Dr. Tompos Anikó egyetemi docens, a Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék oktatója, valamint dr. Honvári János egyetemi docens, a Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék oktatója a Széchenyi István Egyetem Érdemes Polgára címet vehette át az intézmény célkitűzéseit támogató, sikereihez hozzájáruló magas színvonalú, értékes tevékenységéért.

Dr. Havasi Dezső címzetes egyetemi tanári, Bakos István Attila és Molnár Zoltán címzetes egyetemi docensi, míg Hasprai László és Schler Attila címzetes mesteroktatói címet kapott. A Hegedűs Gyula Tudományos Ösztöndíjat dr. Buics László, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar oktatója érdemelte ki.

Az Irányító Testületi Elismerő Oklevél arany fokozatát prof. dr. Ligetvári Ferencnek, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar oktatójának, Hancz Gábornak, a Kommunikációs és Sajtókapcsolatokért Felelős Igazgatóság igazgatójának és Mészáros Nórának, a Pályázati Igazgatóság igazgatójának ítélték. Az oklevél ezüst fokozatát Németh Nóra Marianna, a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és Szakközépiskola oktatója, Payer Ernő, a korábbi gazdasági igazgatóság műszaki vezetője, illetve Bak Attila, az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola tanára vehette át.

A Széchenyi István Egyetem vezetése Pro Educatione díjjal ismeri el a hosszú időn át kimagasló oktatási eredményességgel, kiváló oktatási tevékenységet nyújtó kollégáit. Az ünnepségen ebben a kitüntetésben részesült dr. Hanula Barna, az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar egyetemi docense, korábbi dékánja és Lukács Antal, a Matematika és Számítástudomány Tanszék mesteroktatója.

A Bakonyi István Kiváló Oktató díj a kimagasló oktatási eredményesség elismerése, amelyet dr. Nagy Zoltán, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar egyetemi adjunktusa, dr. Lilik Ferenc, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar főiskolai docense, dr. Varga Balázs, az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar egyetemi docense, dr. Kelemen Roland, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi adjunktusa, dr. Koltai Judit Petra, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar egyetemi docense és Nagy Viktor, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar tanársegédje vehetett át. Kiváló Mentor díjat kapott Szénásy István és dr. Imre Gabriella Regina.

A Pro Scientia Arraboniensis díjat kiemelkedően értékes, magas színvonalú tudományos munkásságáért prof. dr. Pinke Gyula, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar egyetemi tanára érdemelte ki.

Az egyetem vezetése Kiváló Munkatárs címet adományozott Némethné Wurm Katalinnak, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar titkársági referensének, Molnárné Tamási Juditnak, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar Igazgatási ügyintézőjének, Oroszné Hank Katalinnak, az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar igazgatási ügyintézőjének, Szalai Nórának, a Felnőttképzési és Kompetenciafejlesztési Központ képzési szakreferensének és dr. Kazinczy Eszternek, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar egyetemi adjunktusának.

Az Egyetemi Közösségért Díjat Tóth Csilla, az Egyetemi Könyvtár és Levéltár igazgatója, míg a Hallgatóbarát Egyetemért Díjat Lőrincz Gergő, a Pályaorientációs és Marketing Központ vezetője vehette át.

Szolgálati elismerő oklevélben és pedagógus szolgálati emlékéremben Illésné Mezei Magdolna, Hámori Zsuzsanna, Kissné Zseli Blanka, Verebélyi Veronika, szolgálati elismerő oklevélben Kiss Zita Margit részesült. A nyugdíjba vonuló kollégák sorában köszöntötték Görcsné dr. Muzsai Viktóriát.

Doktorokat avattak

A Művészeti Kar zenei műsorát követően a doktorrá avatás következett. A Széchenyi István Egyetem avatottjai:

dr. Csitei Béla (konzulensei: prof. dr. Lévayné dr. Fazekas Judit egyetemi tanár és dr. Kőhidi Ákos egyetemi docens), Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola;

dr. Király Péter Bálint (konzulense: dr. Pardavi László egyetemi docens), Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola;

dr. Trenyisán Máté (konzulense: dr. Ferencz Jácint egyetemi docens), Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola;

dr. Wellmann Barna Bence (konzulense: dr. Ferencz Jácint, egyetemi docens), Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola;

Kocsis Bence János (konzulensei: dr. Zsoldos Ibolya egyetemi tanár és dr. Varga Lajos Károly, a Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa), Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola;

Busznyák Tibor Ferenc (konzulense: prof. dr. Lakatos István egyetemi tanár), Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola;

Friedl Gergely (konzulense: prof. dr. Kuczmann Miklós egyetemi tanár), Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola;

Hegyi Pál Balázs (konzulensei: dr. Koren Csaba professor emeritus és dr. Borsos Attila egyetemi docens), Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola;

Magyari Zsófia (konzulensei: dr. Koren Csaba professor emeritus és dr. Borsos Attila egyetemi docens) Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola;

Harrach Dániel (konzulense: dr. Movahedi Rad Majid egyetemi docens), Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola;

Mika Péter (konzulense: dr. Horváth Balázs egyetemi docens), Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola;

Bakó Ferenc (konzulensei: dr. Csizmadia Zoltán egyetemi docens és prof. dr. Dusek Tamás, egyetemi tanár), Regionális- és Gazdaságtudományi  Doktori Iskola;

Gyimesi Áron (konzulense: prof. dr. Rechnitzer János professor emeritus), Regionális- és Gazdaságtudományi  Doktori Iskola;

Tanács Krisztina Julianna (konzulensei: dr. Papp Ilona egyetemi docens és dr. Szabó Zsolt Roland egyetemi docens), Regionális- és Gazdaságtudományi  Doktori Iskola;

Hoffmann Piroska (konzulense: dr. Baracskai Zoltán egyetemi tanár), Regionális- és Gazdaságtudományi  Doktori Iskola;

Tihanyi-Kovács Renáta (konzulensei: dr. Ásványi Balázs, egyetemi docens és prof. dr. Böröcz Péter egyetemi tanár), Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola;

Mutum Lamnganbi (konzulensei: dr. Molnár Zoltán egyetemi docens és dr. Janda Tibor, tudományos tanácsadó), Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola;

Ambrus Bálint (konzulensei: dr. Nyéki Anikó Éva egyetemi docens, dr. Teschner Gergely egyetemi adjunktus), Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola;

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Habilitációs Bizottsága a sikerrel lefolytatott eljárás után habilitált doktorrá avatta dr. Hungler Sárát.

Szöveg: Széchenyi István Egyetem

Kapcsolódó cikkünk:

Kapcsolódó témák: #díjátadó | #Széchenyi István Egyetem |