Mely folyamatok vezettek a nyugati értékek hanyatlásához?

„A múltat végképp eltöröljük”

Fotó: MCC
Győr+
2022.02.04. 15:32

Aktuális témákról hallhattak pódiumbeszélgetést mindazok, akik február 3-án ellátogattak az MCC győri képzési központjának rendezvényére.

Hirdetés

Napjaink híradásaiból értesülve úgy tűnhet számunkra, hogy az egykor a nyugati kultúra alapját és gerincét adó országok kezdik „feladni” kulturális gyökereikből származó társadalmi kereteiket. Egyre inkább érvényesülni látszik az a „cancel culture”, amely a múlt történéseit és az azokból származó kulturális berögzültségeket társadalmi szinten szeretné eltörölni. Talán rögtön fülünkbe is csenghetnek a jól ismert sorok: „a múltat végkép eltöröljük”, mely sorok mintha most más formában, de újra átitatnák a nyugat – európai politika plénumát. Különösen érzékenyen érintenek bennünk kelet – közép- európai népeket ezen ideológiai irányvonalak, melyekhez hasonlókból mi már 40 évig „kivettük részünket”.

Mi is vezetett pontosan a nyugati ideológiák ilyen mértékű hanyatlásához? Hogyan játszanak szerepet mindezen meinstream ideológiák katalizálásában az Európai Unió különböző intézményei? Mindehhez milyen jogi alapokat és hátteret teremtenek az EU véleményformálói? Ezen aktuális témákról hallhattak pódiumbeszélgetést mindazok, akik február 3-án ellátogattak az MCC győri képzési központjának soron következő rendezvényére, ahol Rodrigo Ballester, Gladden Pappin és Patrick Gray járták körül a témát.

A beszélgetőpartnerek megegyeztek abban, hogy a nyugati ideológiák hanyatlása elsősorban annak a „cancel culture” mozgalomnak köszönhető, mely a nyugat – európai országokban a tradicionális értékek és keresztény hagyományok mindinkábbi eltörlésére irányulnak. Egyfajta „önfeladásról” beszélhetünk, mely elsősorban az Egyesült Államokban a rabszolgatartó fehérek időszakából eredő „bűntudat” beállításának köszönhető. A fehérek diszkriminációja már-már a rasszizmus kategóriájába tartozik, hiszen sok esetben nem kis hátrányt szenvednek azok, akik nyíltan felvállalják a nyugati kultúrából származó értékeket és tradíciókat, elsősorban az Egyesült Államokban.

Ez a folyamat aztán elkezdett „átszivárogni” az öreg kontinensre is, azonban az ideológiai áramlat létalapját jelentő „bűntudat” egyszerűen értelmezhetetlen az európai emberek számára, így az ún. woke ideológia egy zavaros fogalommá alakulva itta be magát a nyugat – európai társadalmak szövetébe. A diszkriminációmentesség erőltetése és a teljes tolerancia már oda vezettek, hogy értelmezhetetlen, hogy pontosan kiket és milyen alapon kell tolerálnunk, vagy kiket és milyen alapon „nem szabad” tolerálni vagy diszkriminálni. A józan ész elvesztését látjuk a folyamatban, mely kizárólag egy erőteljes, már – már diktatórikus ideológia alapján „skatulyázza” be az egyes embereket és társadalmi csoportokat. Ilyen véleménydiktatúrára is tudnánk szomorú történelmi példákat hozni.

A beszélgetőpartnerek véleménye szerint mintha az igazi, valós társadalmi – gazdasági problémákról akarnák a figyelmet elterelni valótlan és álproblémák felnagyításával, mint a biológiai törvényszerűségnek teljesen ellentmondó LMBTQ ideológia. A fő gond Nyugat – Európában az előadók szerint a józan ésszerűség teljes mellőzése. A fő probléma az, hogy ezen ideológiák és társadalmi mozgalmak számára kiváló táptalajt nyújt az Európai Unió intézményrendszere, amely így teljesen szembe megy az alapító atyák azon szándékával, hogy az EU nem lehet a különböző ideológiák politikai keretrendszere. E tekintetben nagy szakadék jött létre a nyugat – európai tagállamok és Kelet-Közép-Európa között, mely új tagállamok a normál ésszerűséget képviselik az Unió belső politikájában.

Az MCC győri központja hétről hétre kínál izgalmas szakmai programokat az érdeklődők számára. Február 8-án 17.00 órakor Magyarország űrstratégiája című előadásra kerül sor, mely keretében Dr. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos asszony fog beszélni a magyar űrstratégia mibenlétéről.

Hirdetés