Fogyasztóvédelem

A kötelező jótállás változásai a január 1-től vásárolt termékek esetében

Fotó: Illusztráció
Győr+
2021.01.11. 08:15
Hirdetés

2021. január 1-től sok más jogszabállyal együtt az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályozása is módosul, melynek legfőbb célja a fogyasztók érdekeinek minél szélesebb körű szolgálata. Ennek okán következő sorozatunkban a kötelező jótállásra vonatkozó rendelkezések legfontosabb változásait vesszük sorra, hogy naprakészek legyünk fogyasztói jogainkat illetően.

Hirdetés

Igen lényeges, hogy az eddigi egységes 1 év kötelező jótállás helyett egy sávos rendszer kerül bevezetésre, ami azt jelenti, hogy a 10-100 ezer forint értékű, kötelező jótállás alá eső termékek esetében a jótállási idő egy év marad, a 100-250 ezer forint értékűeké két év, a drágábbaké három év lesz.

Bővül a kötelező jótállás hatálya alá eső termékek köre, többek között a 10 ezer Ft feletti értékű nyílászárókkal, riasztóberendezésekkel, napelemes rendszerekkel, játék e-rollerekkel stb.

Ha a kötelező jótállás hatálya alá eső termék első meghibásodása esetén megállapítható, hogy a termék javíthatatlan, a vállalkozás köteles azt 8 napon belül cserélni vagy, ha a csere nem lehetséges, akkor 8 napon belül a termék vételárát visszatéríteni. Ez alól azonban vannak kivételek, így például: az autók, elektromos kerékpárok, motorkerékpárok, stb.

Ha a kötelező jótállás hatálya alá eső termék 30 napon belül nem javítható, a vállalkozás köteles azt 8 napon belül cserélni vagy, ha a csere nem lehetséges, akkor 8 napon belül a termék vételárát visszatéríteni. Ez alól azonban vannak kivételek, így például: az autók, elektromos kerékpárok, motorkerékpárok, stb.

Ha három javítást követően a kötelező jótállás hatálya alá eső termék ismételten meghibásodik, akkor a vállalkozás köteles a terméket 8 napon belül cserélni vagy, ha a csere nem lehetséges, a vételárat visszatéríteni. A kivételek itt is érvényesek.

Ha a javítás ideje a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás legkésőbb a 15. napon köteles erről tájékoztatni a fogyasztót.

A javítás a 15 napot ugyan meghaladhatja, ha erről a fogyasztót a vállalkozás előzetesen értesíti, azonban a 30 napot nem lépheti túl, mivel azt követően a vállalkozás köteles 8 napon belül a terméket cserélni vagy annak vételárát visszafizetni.

Azon termékek esetében, melyeknél beszerelés szükséges, ha az üzembe helyezést a fogyasztó a vásárlást követő 6 hónapon túl teszi meg, a jótállás kezdő időpontja a termék kézhezvételének/vásárlásának napja.

Az új digitális lehetőségekhez alkalmazkodva a vállalkozás elektronikus úton (pl.: e-mail, applikáció stb.) is átadhatja a jótállási jegyet a fogyasztónak.

A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla lehet egyúttal jótállási jegy, amennyiben tartalmazza a jótállási jegy jogszabályban rögzített kötelező tartalmi elemeit.

A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles.

Az elektronikus jótállási jegyet a következő módokon adhatja át a vállalkozás a fogyasztónak:

  • elektronikus levél (e-mail),
  • a felhasználói fiókban történő elhelyezés,
  • letöltési lehetőség vagy applikáció útján történő biztosítás.

Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell.

A hagyományos offline, azaz üzletben történő vásárlás esetén a vállalkozás választása szerint papír alapon és online is átadhatja a jótállási jegyet.

Ha a vállalkozás elektronikus úton kívánja a jótállási jegyet a fogyasztó részére átadni, azonban a fogyasztó annak papír alapú átadását kéri, akkor a vállalkozás köteles a jótállási jegyet papír alapon is biztosítani.

Az esetleges visszaélések lehetőségét csökkenti az a módosítás, hogy a papír alapú jótállási jegynek tartalmaznia kell a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a vállalkozás képviseletében eljáró személy aláírását is, e-jótállási jegy esetén pedig az elektronikus aláírást.

A termék csomagolásának megőrzése nem lehet feltétele a jótállási igény érvényesítésének.

Meghatározásra került a vállalkozás által a fogyasztó rendelkezésére bocsátandó szakvélemény kötelező tartalmi elemei, ami abban az esetben szükséges, ha a vállalkozás a fogyasztó jótállási igényének teljesítését el kívánja utasítani. A szakvéleménynek tartalmaznia kell többek között a fogyasztó kifogását, a vizsgálati módszereket, a vizsgálat indokolással ellátott megállapításait stb.

Az új szabályozás alapján a termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a felmerült hiba miatt rendeltetésszerűen használni nem tudta.

A fogyasztó a jótállási igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Ha a fogyasztó jótállási igényét érvényesítendő a szervizt keresi fel, úgy a szerviz köteles a kereskedőt mindenről tájékoztatni annak érdekében, hogy a kereskedő a fogyasztóval szembeni jogszabályi kötelezettségeinek eleget tehessen. Erősödik tehát a szerviz és a kereskedő közötti kommunikáció.

A fogyasztói jogok védelme érdekében a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörei kibővítésre kerültek, így a módosult, illetve újonnan bevezetett jogszabályi rendelkezések betartását is vizsgálhatja.

Fontos hangsúlyozni, hogy az új szabályozás kizárólag azon tartós fogyasztási cikkekre vonatkozik, melyek vásárlására 2021. január 1. 00:01-től kerül sor.  Az ezen határidő előtt vásárolt kötelező jótállás hatálya alá eső termékeknél a „régi” szabályozás az irányadó. 

Ingyenes fogyasztóvédelmi és versenyjogi tanácsadás Győrben

A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI) csapata díjmentesen segít a győrieknek fogyasztóvédelmi és versenyjogi problémáik megoldásában. A GVTI fogyasztóvédők célja az, hogy segítsék a tudatos döntéshozást, és a panaszok rendezését. Sikeresebb a panaszkezelés, ha a fogyasztók és vállalkozók tisztában vannak problémájuk jogszabályi hátterével. Ezeknek a jogoknak a megismerésében és panaszlevél megírásában segít teljesen díjmentesen, – a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából, vele együttműködésben dolgozó, – Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda.

Szakterületeik: megtévesztő reklámok, szavatosság és jótállás, üdülési jog, termékbemutatók, közüzemi szolgáltatások, internetes vásárlások, jelentős piaci erővel való visszaélés, utazási szerződések, légi utasok jogai, üzletfelek megtévesztése.

Elérhetőségek:

9022 Győr, Bajcsy–Zsilinszky u. 44 sz., 2.em., 202.
Tel: +36 30 891 6625
E-mail: gyor@versenyugyi-tanacsadoiroda.hu

Nyitvatartás:
Hétfő: 12:00-16:00
Kedd: 9:00-13:00
Szerda: Zárva
Csütörtök: 12:00-16:00
Péntek: 9:00-13:00

www.fogyasztovedok.hu

Hirdetés
Kapcsolódó témák: #fogyasztóvédelem |