Széchenyi István Egyetem

A győri egyetem tudósai az Akadémia szakbizottságában

Fotó: Győr+
Győr+
2021.03.03. 16:55

A közelmúltban lezajlottak a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjainak szakmai bizottsági választásai, amelynek eredményeként a Széchenyi István Egyetem több vezető oktatója is bekerült a szakmai bizottságokba.

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottság tagja lett 3 évre Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar vezető oktatói közül dr. Lévayné dr. Fazekas Judit dékán, dr. Deli Gergely egyetemi tanár, dr. Kukorelli István egyetemi tanár, dr. Lévay Miklós egyetemi tanár és dr. Kecskés Gábor dékánhelyettes. Dr. Lamm Vanda akadémikus, professor emerita, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke hivatalból tagja a szakbizottságnak. Az MTA Politikatudományi Bizottság tagja lett 3 évre dr. Szigeti Péter egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője.

A IX. Osztály – Regionális Tudományos Bizottság tisztújítása során a izottság tagja lett dr. Csizmadia Zoltán tanszékvezető egyetemi docens,
dr. Dusek Tamás egyetemi tanár, a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetője, dr. Faragó László egyetemi tanár, dr. Hardi Tamás egyetemi tanár, dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, dr. Szörényiné dr. Kukorelli Irén professor emerita.

A Magyar Tudományos Akadémia Kommunikáció- és Médiatudományi Osztályközi Állandó Bizottság a tagjai közé választotta dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta egyetemi tanárt, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar oktatóját. Az osztályközi bizottság az MTA I., II. és IX. osztályainak delegáltjaiból áll. Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta professzor a IX. osztályt képviseli, mint az MTA Gazdaságtudományi Osztály Kommunikációmenedzsment Munkabizottság elnöke.

Forrás: Széchenyi István Egyetem//mta.hu