Modern Kolostorok Program

A Bencés patika megújulása

Győr+
2020.10.31. 19:45

A győri bencés patika gyógyszerkiadó termének központi freskója Szűz Mária mennybevételét ábrázolja, körülötte négy fontos gyógynövény, Máriát magasztaló nevekkel. Ezek a freskók újultak meg a „Modern Monasteries”, azaz „Modern kolostorok” nevű, európai uniós forrásból társfinanszírozott projekt keretein belül.

A patika egész boltozata, mint ahogy a templomon belül is, többszöri átfestési fázisokon esett át, ugyanis nyolcvan-száz évente hozzá szoktak nyúlni a terekhez azért, hogy a poros, esetleg megrepedt részeket tisztítsák vagy javítsák. – mondta el Győri Lajos festőrestaurátorművész.

A patika esetében az elődök szinte minden festett felülethez hozzányúltak. Repedéseket javítottak, és a restaurátorok találtak olyan részleteket is, amelyek síkban elmozdultak, ezért azokat átfestették. Több mint valószínű, az 1950-es években a Máriát ábrázoló középső nagy képen restaurálási munkálatokat végezhettek. Ekkor tűnhetett el a csillagok egy része, illetve Mária rózsakoszorúja. Ezeket lemeszelték, illetve átfestették.

Mária fején ugyanis látható volt egy rózsakoszorú, vélhetően egy szövegnek is kellett lennie körbe a képet keretező stukkókereten belül, de ez mára már kivehetetlen, csak sejteni lehet, hogy hasonlóképpen helyezkedett el, mint a négy oldalsó kép mezőiben fennmaradt szövegek. Hogy mi lehetett a felirat, azt nem lehet tudni. Valószínűsíthető, hogy az átfestés előtti Mária témához kapcsolódott, és ekkor még Máriát rózsakoronával a feje körül a csillagok dicsfényében láthatta a patika vásárlója.

Igazi, jelentős változás tehát a központi képet érintette. A szakrális jegyek eltűntek, amikor Mária alakjához, illetve a szöveghez nyúltak. Tulajdonképpen deszakralizálták a teret, és így egy egyszerű patikát hoztak létre.

A patika oldalfalain nem ábrázoltak semmit, itt tulajdonképpen a patikában csak a boltozaton lévő szép míves stukkátormunka látható. Nagyon érdekes, hogy a patika egész díszítése ilyen egységesen megmaradt, és az évszázadok során próbálták megtartani az eredeti formakincset.

Kapcsolódó témák: #bencések | #Győr |