125 éves a Váci iskola

Győr+
2014.04.10. 17:39

A 125 éves jubileum alkalmából rendeztek ünnepségsorozatot a győrszentiváni intézményben…

Simon Róbert Balázs alpolgármester az ünnepségen visszaemlékezett a szentiváni oktatás múltjára. Mint mondta, Győrszentivánon már az 1730-as évektől volt népoktatás. Az iskola a mai Déryné u. 37. szám alatt működött és a pannonhalmi bencés rendhez tartozott. Egy tanteremből és egy szolgálati lakásból állt. Magyar, horvát és német nyelven folyt az oktatás, a tanulók létszáma 193 fő volt. A tankötelezettséget az 1868-ban meghozott törvény emelte 6 osztályra és tette kötelezővé a részvételt. Ezekben az években 150 fiú és 124 lány járt az iskolába és nemenként szigorúan elkülönítetten folyt a tanítás. Mivel a fiúiskola számára nagyobb helyre volt szükség, Győrszentiván község képviselőtestülete 1889-ben úgy határozott, hogy erre a célra megvásárolja és átalakítja a sarki kocsmát. A lányok számára egy zárdaiskola építése kezdődött el 1888 februárjában, a mai Váci Mihály u. 3. szám alatt. Nyugati sarka a templom szentélyének falához illeszkedett. Az intézményt 125 évvel ezelőtt a Szent-Benedek rend pannonhalmi főapátsága létesítette. Az alpolgármester úgy fogalmazott, a közoktatásnak több évszázados történelme van Győrszentivánon. „A hosszú fejlődés eredményeként azt is elmondhatjuk, hogy Győr ma egy olyan város, ahol kiemelten fontos az oktatás, hiszen a megszerzett tudásra építjük a jövőnket.”

 

 

Az eseményen dr. Sík Sándor önkormányzati képviselő az elmúlt 125 év töretlen fejlődését kívánta a következő 125 évre is. Mint mondta, a városrész egyik szellemi központja a Váci iskola, a vácis diákok tanulmányi- és sportversenyeken jeleskednek, és az intézmény pedagógusai egészséges világszemlélettel vértezik fel a fiatalokat a későbbi életükre. Dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát levélben küldte el jókívánságait, míg a májusi platinamiséjén papi szolgálatának 75-ik évét ünneplő, Placid atya, aki egykor az intézmény tanítója volt, hangüzenetben kért áldást a szentiváni gyerekekre.

 

Répásiné Hajnal Csilla, iskolaigazgató úgy fogalmazott, az intézményvezető számára a legszebb pillanat, amikor az iskolával kapcsolatos álmai valóra válnak. Elődei álmainak megvalósulása révén vált ilyen színvonalas intézménnyé a Váci iskola, és ezeket az álmokat kívánja ő maga is továbbvinni, amelyek részben az épület felújításában, részben pedig a szakmai munka még jobbá tételében öltenek testet. Hozzátette, az álmokhoz a szülők is hozzásegítik a gyerekeket, hiszen a felajánlásuk révén bővült az interaktív táblák száma az iskolában. Az igazgató úgy fogalmazott, a pedagógusok elsődleges célja, hogy olyan miliőt teremtsenek a diákoknak, amelyben élvezet számukra a tudás megszerzése.

 

 

A Váci Mihály Általános Iskola referenciaintézményként és tehetségpontként működik, a tanórai oktatás mellett számos egyéb foglalkozás, szakkör, kulturális program, tanulmányi versenyek, színjátszó kör, énekkar, sportolási alkalmak kínálnak többletprogramokat a fiataloknak. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyerekek erősségeit tovább fejlesszék, bontogathassák szárnyaikat abban, amiben a legjobbak. Az évfordulóhoz kapcsolódóan a Váci Művészeti Napokat is április elején rendezték, ahol a fiatalok nemcsak versmondó, de versíró versenyen is részt vehettek, népdaléneklési, rajz és informatika-versenyen szerepelhettek. Az Alkotni jó pályázatra pedig olyan alkotásokat küldtek be a fiatalok, amelyekben kreativitásuk, kézügyességük, ötletességük mutatkozik meg.

 

 

 

Az ünnepségen Blazovicsné Varga Marianna a győri tankerület igazgatója adott át elismeréseket a pedagógusoknak, Páternoszter Piroska az önkormányzat Humánpolitikai Főosztályának vezetője pedig a város ezüst emlékérmét adta át az intézménynek a 125 éves évforduló emlékére. Az intézményben emlékkiállítás nyílt, április 10-én 18:00 órától pedig a szomszédos Keresztelő Szent János Plébániatemplomban Szalóky Albert OSB plébános celebrál hálaadó szentmisét.

 

Papp Zsolt

Fotó: O. Jakócs Péter