Hirdetés

A hidak esztétikája

Fotó: Marcali Gábor
Győr+
2021.03.16. 19:07

Hogyan emeli az életminőséget az ember alkotta mesterséges környezet, milyen hatást gyakorol a benne élőkre? Ebből a kérdésből indult ki a hidak esztétikájával foglalkozó hároméves kutatás, melyet a győri Széchenyi István Egyetem az A-Híd Zrt.-vel és a Projekt Control Expert Kft.-vel közösen végzett egy uniós társfinanszírozás keretében.

Hirdetés

A hidakat építészeti alkotásként több szempontból elemezték. A funkcionális igények mellett ugyanis a hidak nagyméretű műszaki alkotásokként fontos szerepet töltenek be a természeti környezet vagy a településkép látványában.

A kutatás fő módszere a hidak helyszíni vizsgálata volt, melyet szakirodalmi források, tervpályázati anyagok egészítettek ki. Foglalkoztak a hidak megjelenését meghatározó anyagokkal és az alapvető szerkezeti megoldásokkal, a hidak szerepével a történeti városképben s a tájban. Elemezték a hidakat mint jelképeket, mint művészeti alkotások forrását, és a hídfők kialakításából kiindulva a települések hálózati rendszerében betöltött szerepüket. A kutatók esztétikai szempontból konkrét győri hídszerkezeteket is elemeztek.

Hirdetés

A kutatáson belül külön fejezet taglalta a napjaink hídépítésében fontos vasbeton szerkezetek megjelenését, a betontechnológia és az úgynevezett látszóbeton felület esztétikai kialakításának összefüggéseit.

A kutatócsoport megállapította: a világviszonylatban érvényesülő trendek szerint az igényes emberi környezet kialakításának érdekében a szigorú mérnöki szempontok mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a híd esztétikai kialakításának fontossága, melyben a fő tartószerkezet látványa mellett rendkívül fontos szerep jut az alapvetően mérnöki szerkezet részletképzésének is.

A „Hatékonyabb és fenntarthatóbb építőipari megoldások a kockázatmenedzsment és a műszaki kutatás eszközeivel” című, GINOP-2.2.1-15-2016-00030 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzat vissza nem térítendő támogatása révén valósult meg.
Kapcsolódó témák: #építőipar | #Széchenyi István Egyetem |
likeold
a fb oldalunkat