Mezővárosból megyeszékhely


2021-09-29
Előadás
ingyenes program
Mezővárosból megyeszékhely – Győr regionális szerepe a középkortól napjainkig címmel rendez tudományos konferenciát a Rómer-múzeum szeptember 29-én 10 órától az Apátúr-házban.
Hirdetés

A különböző tudományterületről érkező kutatók társadalom-, politika-, gazdaság-, oktatás-, egyház-, művelődés- és művészettörténeti előadásai  Győr regionális szerepének változásairól adnak képet.

Köszöntőt mond: Rózsavölgyi László GYMJV Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságának elnöke és Székely Zoltán múzeumigazgató

Program:

09.45 • Megnyitó

ELŐADÁSOK

Levezető elnök: Csurgai Horváth József (igazgató, Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár)
10.00–10.20 • Zsoldos Attila (kutató professzor, ELKH BTK Történettudományi Intézet)
Győr városa a 13–14. század fordulóján

10.20–10.40 • Weisz Boglárka (tudományos főmunkatárs, ELKH BTK Történettudományi Intézet)
Győr megye gazdasági helye a középkori Magyarországon

10.40–11.00 • Skorka Renáta (tudományos főmunkatárs, ELKH BTK Történettudományi Intézet)
Győr helye a Nagy Lajos-kori diplomáciában

11.00–11.20 • Vajk Ádám (igazgató, Győri Egyházmegyei Levéltár)
Azonos jog – egységes polgárság? Győr középkori társadalma

11.20–11.40 • Nemes Gábor (főlevéltáros, Győri Egyházmegyei Levéltár; tudományos munkatárs, MTA-PPKE
Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport)
A győri székeskáptalan abdai vámja a középkorban

11.40–12.00 • Szünet

12.00–12.20 • Székely Zoltán (igazgató, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum)
A győri, mosoni és magyaróvári kereskedők kapcsolata a 17. században

12.20–12.40 • Oross András (levéltári delegátus, Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltség)
Az 1703. évi győri belvárosi telekkönyv és a 18. század eleji győri adóösszeírások elemzése

12.40–13.00 • Oláh P. Róbert (levéltáros, Győri Egyházmegyei Levéltár; tudományos segédmunkatárs,
MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport)
A győri székeskáptalan vonzáskörzete az újkorban

13.00–13.20 • Dominkovits Péter (igazgató, MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára)
A katolikus státus képviselete Sopron vármegye köz- és kisgyűlésein a 18. században

13.20–13.40 • Kökényesi Zsolt (tudományos munkatárs, ELTE BTK) – Kádár Zsófia (tudományos munkatárs,
ELTE BTK)
Egy nyugat-magyarországi oktatási központ diáksága. A győri jezsuita gimnázium tanulói a 17-18. században

13.40–14.00 Szünet

Levezető elnök: Varga Balázs (egyetemi docens, SZE Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési
Tanszék)

14.00–14.20 • Horváth József (igazgatóhelyettes, Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér)
Adalékok a győri Streibig nyomda vonzáskörzetének vizsgálatához

14.20–14.40 • Matányi Marcell (egyetemi hallgató, PPKE BTK)
Győr vármegye helyzete az 1809-es koalíciós háborúban

14.40–15.00 • Nemesné Matus Zsanett (igazgatóhelyettes, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum)
Nemes Győr Városában lakozó édes, mézes, mákos, cukros koma asszonyaink. Győr társadalmi viszonyai a
reformkorban

15.00–15.20 • T. Városi Ágnes (néprajzos, főmuzeológus, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum)
Mesterek, legények, curikterek. A győri fazekasság múltja céhemlékeink tükrében

15.20–15.40 • Szünet

15.40–16.00 • Perger Gyula (néprajzos, Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár)
Egy elfelejtett győri iparművész. Novák Lenke és az AVAR csipke

16.00–16.20 • Cserhalmi Zoltán (történész, muzeológus, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum)
Egy győri polgárcsalád három generációja a dualizmus korában. Különös tekintettel Dr. Petz Lajos kórházigazgató közéleti szerepére

16.20–16.40 • Pápai Emese (művészettörténész, főmuzeológus, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum)
Schima A. Bandi és a győri iparosság a IV. Országos Kézművesipari Kiállítás és Aranykoszorús mesterversenyen

16.40–17.00 • Borbély Tamás (tudományos munkatárs, Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér)
Győr a befogadó város. Első világháborús és trianoni menekültek Győrött

17.00–17.20 • Godena Albert
Győr ipari és gazdasági súlya a 20. század elején. Különös tekintettel a Vagongyár működésére és a munkaerőállomány vonzására

Hirdetés
további programok
2021-10-25 - 2021-11-26

“Köszöntjük a 750 éves Győrt”

Fotók és mandala.

részletek
2021-10-22

Emlékezés

Ünnep

Koszorúzás Újvárosban.

részletek