Ügyintézés

A közjegyzői irodák nyitva tartanak

Illusztráció: Getty Images
Győr+
2021.03.09. 10:51

A szigorított védekezés időtartama alatt, március 8-ától április 5-éig nem lehet új hagyatéki tárgyalást kitűzni, a már kitűzöttek azonban videókonferencia keretében megtarthatók, ha annak feltételei fennállnak, és a hagyatéki eljárások többsége az érintettek közreműködésével tárgyalás nélkül is lezárható.

A közjegyzői ügyek túlnyomó többsége a március 8. és április 5. közötti időszakban is elintézhető. Ide tartozik például a közjegyzői okiratok aláírása, másolat- és aláírás-hitelesítés, élettársi nyilatkozat és azonossági nyilatkozat tétele, házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés bejegyzése, végrendelet letétbe helyezése.

A közjegyzői eljárások jelentős részében viszont nincs lehetőség a beadványok szóbeli előterjesztésére, valamint a személyes meghallgatás szükségessége esetén a közjegyzőnek írásbeli nyilatkozatot kell beszereznie. Nem gyakorolható továbbá személyesen az iratbetekintési jog sem – ez utóbbival kapcsolatos részletekről az eljáró közjegyzőnél lehet érdeklődni. Ezekben az esetekben tehát a közjegyző és az ügyfél közötti kapcsolattartás írásban, papíralapon vagy elektronikus úton történhet csak.

A személyesen intézhető, vagy személyes megjelenést kívánó ügyek a részletes listája a www.mokk.hu oldalon található – írja tájékoztatójában a Magyar Országos Közjegyzői Kamara.
Kapcsolódó témák: #közjegyző | #ügyintézés |