Végéhez érkezett a Győr-újvárosi városrehabilitációt kísérő szociális programsorozat

Győr+ | Fotó: Ács Tamás
2023.02.28. 11:04

A 2016-2023 közötti időszakban megvalósult antidiszkriminációs, közösségi, szociális, mentálhigiénés, egészségügyi és oktatási, tehetséggondozó, ismeretterjesztő programsorozat célja a Győr-Újváros területén élő, hátrányos helyzetű lakosság életminőségének javítása, társadalmi kirekesztettségének enyhítése volt. A projekt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának, valamint az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, a „Győr-Újvárosi Gyerekekért” Alapítvány, az Újvárosi Művelődési Ház és a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér konzorciumában, 260 millió forintos támogatással valósult meg.

A Család- és Gyermekjóléti Központ újvárosi kirendeltségének kiemelt szerepe volt a projekt teljes időtartama alatt. Állandó jelleggel 7 fő szociális munkás segítette egyéni fejlesztési tervek kidolgozásával és nyomonkövetésével a programba bevont, hátrányos helyzetű személyek életvezetését. A családsegítő szervezet a közösségi programok szervezésében is szerepet kapott. A programoktól nem az azonnali, gyors eredményeket várták, hanem a hosszabb távon is fenntartható, a családok életébe beépülő, életmódbeli és társadalmi integrációjukat. A boldogulásukat ténylegesen segítő fejlődés volt a cél. A projekt olyan hosszú távon tudott jelen lenni a célterületen, hogy rutinná vált, sikerült a mindennapi életbe beépíteni.

Az egyéni gondozásnak köszönhetően a bevont résztvevők munkaerőpiaci helyzete jelentősen átalakult, és az átlaghoz való lassú, de folyamatos felzárkózás jelei tapasztalhatók.

Az egyének és a családok életében jelentős változások történtek, ügyeik intézését, életvezetésüket önállóbban végzik, rengeteget tanultak a szociális munkásokon keresztül a társadalmi normákról, elvárásokról. Sikeresen elindult egy nagyon hosszú integrációs folyamat, melyhez a fenti program mindenképpen pozitívan járult hozzá.

Programjaik megvalósításával a főbb célkitűzések teljesültek: a lakosság közösségi és kulturális identitásának erősödése; szabadidő hasznos eltöltése; mintanyújtás; felvilágosítás; felzárkóztatás; tanácsadás; prevenciós tevékenység; a roma kisebbség identitásának erősítése, példamutatás a tanulás, a tudás fontosságának területén; a szegregátum területén élő cigányság kulturális értékeinek megismerése a történelmi, irodalmi, képzőművészeti, zene és tánckultúrája alapján, valamint hagyományairól szóló ismereteken keresztül.

A Győr-Újvárosi Gyerekekért Alapítvány a projekt által került közelebb az újvárosi családokhoz. Közvetlen kapcsolatokat alakítottak ki, melyek azóta is jó hatással vannak az itt élő kisközösségekre. Programjaik hatására nőtt a társadalmi elfogadás és nyitottság, valamint erősödött a társadalmi felelősségvállalás a hátrányos helyzetű csoportokkal szemben. A színes és változatos programkínálat lehetőséget teremtett minden korosztály számára a közösségépítésre.

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény részéről hangsúlyosak voltak az idősek számára kínált változatos programok, a fiatalabb korosztály számára a prevenciós foglalkozások, továbbá

közreműködésükkel a szociális ágazatban dolgozó szakemberek szorosabb szakmai együttműködésére is folyamatosan sor kerülhetett.

Az Újvárosi Művelődési Ház és a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér bevonásával a helyi identitás erősítésére, a kulturális sokszínűség megjelenítésére, közösségépítő tevékenységre nyílt lehetőség.

Összességében elmondható, hogy a városrész az elmúlt években a komplex, célzott szociális fejlesztési csomag eredményeként fejlődésen, pozitív változásokon ment át, mind a lakosság integrációja, mind a szakemberekkel való együttműködésük tekintetében.

A „Győr-Újváros szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó társadalmi együttműködést erősítő komplex program” című, TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001 azonosítószámú projekt az Európai Szociális Alap 260 millió forintos támogatásával valósult meg.