Hirdetés
Győri Egyházmegye

Ünnepi szentmise és diakónus szentelés a székesegyházban

Győr+
2020.08.17. 14:06

A győri Nagyboldogasszony-székesegyház búcsúnapján, Mária mennybevételének ünnepén azaz augusztus 15-én Veres András győri megyéspüspök ünnepi szentmise keretében diakónussá szentelte Simon Dávidot a Győri Egyházmegye szolgálatára.

Hirdetés

A főpásztorral koncelebrált Reisner Ferenc általános püspöki helynök, a Brenner János Hittudományi Főiskola rektora, a Papnevelő Intézet elöljárói, valamint a Győri Egyházmegye papsága.

Veres András főpásztor köszöntötte a megjelenteket, majd hangsúlyozta, hogy az Egyháznak vannak kiemelkedő ünnepei, amikor mindenekelőtt az Urat ünnepeljük, de egyes szenteket is különös tiszteletben részesítünk, miként a Boldogságos Szűzanyát, akinek ma mennybevételének napja van. Erre a napra esik Simon Dávid diakónusjelölt szentelése is. A főpásztor örömét fejezte ki, hogy ez az esemény sokakat összehívott, hogy a szentelendővel együtt és érte imádkozzunk, hogy a felszentelése legyen Egyházmegyénknek áldás, hiszen minden papi, és diakónusi szolgálatra végtelenül nagy szüksége van Egyházmegyénknek.

Fotó: Ács Tamás

Az ünnepi evangélium felolvasása után elkezdődött a szentelési liturgia: név szerint szólították a jelöltet, majd megyéspüspök úr a papság és a hívek közössége előtt feltette a kérdést, alkalmas-e a jelölt arra, hogy szerpappá szenteljük? Ezután a Papnevelő Intézet rektora az Egyház véleményét közvetítve válaszolt: „A keresztény nép megkérdezése és az illetékesek véleménye alapján tanúsítom, hogy méltónak találtatott”.  A szentelendő kiválasztása után Püspök atya szentbeszédében elsősorban hozzá szólt, s általa az egész hívő közösséghez.

Fotó: Ács Tamás

„Kedves Testvérem! – szólt Veres András főpásztor Simon Dávid diakónus jelölthöz – Vedd felhívásnak, hogy diakónussá szentelésed ezen a szép Mária-ünnepen történik! Amikor a papság szentségének első fokozatában részesülsz, érezd a felhívást, hogy légy te is Máriás-lelkületű diakónus, majd pap! Isten szeretete örömet, békét és óriási hálaadást fog ajándékozni a te lelkedbe is! Azért imádkozom a jelenlévőkkel együtt, hogy a Szűzanya példáját egész életedben követni tudd, és egész életedben akard a máriás utat járni, hogy Isten kegyelmi ajándékainak méltó kiosztójává válj, és magad is megtapasztald ebben az Isten által adott örömöt– zárta ünnepi szentbeszédét a megyéspüspök.

Ezt követően a püspök kézrátétellel és imádsággal szentelte diakónussá a jelöltet, majd Krisztus evangéliumos könyvének ünnepélyes átadása következett, amelynek mostantól felszentelt hirdetőjévé lett. 

A szentmise végén a jelenlévők Boldog Apor Vilmos püspök közbenjárását kérték új papi és szerzetesi hivatásokért. Majd Veres András püspök atya köszöntötte a jelenlévő ezüst- és aranymisét ünneplő paptestvéreket, valamint külön köszönetet mondott az új diakónus szüleinek, hogy gyermeküket az Egyház szolgálatára nevelték.

Az elbocsátó áldást követően a főpásztor, az újonnan szentelt szerpap és az asszisztencia a Könnyező Szűz Mária kegyképéhez vonultak, ahol Egyházmegyénk Patrónájának közbenjárását kérték, és hálát adtak életükért Krisztus szolgálatában.

Forrás: Győri Egyházmegye

Kapcsolódó témák: #Győri Egyházmegye |
Hirdetés