Személyi változások a Győri Egyházmegyében 

Győr+ Fotó: gyor.egyhazmegye.hu
2024.06.15. 15:02

Veres András megyéspüspök a Győri Egyházmegyében az alábbi személyi változásokat rendelte el. - írja a gyor.egyhazmegye.hu.

Rendelkezések 2024. március 4-i hatállyal:

Győri Imre plébániai kormányzót egészségi állapota miatt köszönete nyilvánítása mellett felmentette a Győri Jézus Szíve-plébánia lelkipásztori szolgálata alól, és nyugállományba helyezte.

Bernáth Krisztián segédlelkészt jelenlegi feladatai mellett megbízta, hogy a Győr városát érintő szociális temetéseket a továbbiakban végezze.

Rendelkezések 2024. augusztus 1-jei hatállyal:

Farkas István SchP plébánost a kánoni életkort betöltve, rendi elöljárójával egyetértésben felmentette Dunasziget lelkipásztori ellátása alól.

Benkovich Ferenc plébániai kormányzót a kánoni életkor betöltése után két évvel, köszönete nyilvánítása mellett felmentette a Győri Szentlélek-plébánia lelkipásztori ellátása alól, és nyugállományba helyezte.

Kálmán Imre püspöki irodaigazgatót kinevezte a Győri Szentlélek-plébánia plébánosává és megerősítette irodaigazgatói és az Apor Vilmos Iskolaközpont püspöki biztosi feladatában.

Vlaj Márk teológiai tanárt kinevezte az Apor Vilmos Iskolaközpont iskolalelkészévé.

Both Zoltán segédlelkészt kinevezte a Győri Szent Imre-plébánia segédlelkészévé.

Ferling György plébánost kinevezte a Győri Jézus Szíve-plébánia plébánosává.

Szalai Lajos plébánost kinevezte Nagylózs plébánosává Pereszteg, Pinnye és Sopronszécseny lelkipásztori ellátásával. 

Smudla Tamás plébános urat kinevezte Halászi plébánosává Püski, Dunaremete, Kisbodak és Dunasziget lelkipásztori ellátásával.

Henczel Szabolcs plébános urat kinevezte Beled plébánosává Mihályi, Kisfalud, Vica és Vadosfa lelkipásztori ellátásával.

Méry László segédlelkészt kinevezte Szany plébániai kormányzójává Rábaszentandrás, Egyházaskesző, Várkesző és Sobor ellátásával.

Hencz Márton szertartót jelenlegi feladatai mellett kinevezte püspöki titkárrá.

Gulyás Vilmos segédlelkészt kinevezte a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda iskolalelkészévé.

Palatinus Kristóf segédlelkészt Rómába küldte posztgraduális képzésre.

Ézsöl Krisztián újmisést kinevezte a Tatai Szent Imre-plébánia segédlelkészévé.

Horváth Csaba újmisést kinevezte a Kapuvári Plébánia segédlelkészévé.

Berta Tibor tábori püspök úr kérésére engedélyezte, hogy dr. Író Sándor plébánost jelenlegi plébánosi feladatai mellett 2025. augusztus 1-jéig a Katonai Ordinariátus kötelékében továbbra is katonalelkészi szolgálatot végezzen.

Forrás: gyor.egyhazmegye.hu

Kapcsolódó témák: #Győri Egyházmegye |