Pintér Bence képtelen elfogadni, hogy hatalmasat hibázott

Győrplusz
2024.05.14. 16:34

Nyilván még sokan emlékeznek arra, a 2022. október 19-én, Pintér Bence billentyűzetéből megszületett, és az ugytudjuk.hu internetes portálon megjelent cikkre, amely támadást indított Győr polgármestere, dr. Dézsi Csaba András ellen. Pintér ebben meglehetősen hevesen azt állította, hogy dr. Dézsi jogtalanul akar 5,2 millió forintos jutalmat felvenni. Azóta kiderült: ebben az ügyben feljelentés született az újságíróval szemben, Pintér Bencét pedig a Szombathelyi Járásbíróság rágalmazás vétsége miatt egy év időtartamra próbára bocsátotta. Az újságíróból lett polgármesterjelölt viszont nem nyugszik. Lássuk a részleteket!

A 2022 őszén „Nem világos, hogy milyen alapon akar Dézsi polgármester 5,2 milliós jutalmat felvenni” című cikk az ugytudjuk.hu internetes portálon jelent meg, szerzője pedig Pintér Bence újságíró, aki 2024-ben immár a Tiszta Szívvel a Városért, magát lokálpatriótának és függetlennek valló egyesület polgármesterjelöltje az önkormányzati választásokon. 

A cikkről már a megjelenésekor szinte ordított, hogy unszimpátiától vezérelve, negatív érzelmektől sem mentesen született, és több helyen is vagy pontatlanul fogalmaz, de leginkább valótlanságot állít. A közzétett írást ráadásul több más sajtóorgánum is átvette és több televíziótól is megkeresték Győr polgármesterét, így a téma országos szintűre duzzadt. Ez különösen problémás volt, hiszen az írás dr. Dézsi Csaba András polgármestert úgy állítja be, mint aki követeli a bruttó 5,2 millió forintos jubileumi jutalmát. Egyébként Pintér Bence arra sem tért ki, hogy ez az összeg bruttó vagy nettó összeg, sokkal inkább azzal foglalkozott, hogy bezzeg elvették az óvónők ingyenes ebédjét és ruhapénzét, csak hogy néhány vádpontot említsünk a cikkből. Egyébként bár Pintér idézett jogszabályt, de azt pontatlanul, lényegi részeket kihagyva tette, és a város jegyzőjének válaszát sem megvárva publikálta az írását.  

A megjelent cikk teljes tartalma tehát azt közvetítette az olvasók felé, hogy dr. Dézsi Csaba András közpénzből kifizetésre kerülő jubileumi jutalmat követelt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatától, annak ellenére, hogy arra egyáltalán nem jogosult. Pintér Bence ezeket megrendíthetetlen tényként állítva fogalmazta meg a cikkét.

Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere jogi képviselő útján a cikk megjelenését követően feljelentést tett a Győri Járásbíróságon nagy nyilvánosság előtt elkövetett, jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazás vétségének alapos gyanúja miatt.

Ám a Győri Járásbíróságról elfogultság miatt a Győri Ítélőtábla áttette az ügyet a Szombathelyi Járásbíróságra. A jogi útra terelésen kívül dr. Dézsi Csaba András a 2022. október 25-én megtartott közgyűlésen elmondta: „A 35 éves jubileumi jutalmam kifizetésével kapcsolatban szeretném határozottan kijelenteni, hogy azt én nem kértem! Ezt az illetékes Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke és Nagyné dr. László Edit jegyző asszony hozta tudomásomra. Elmondták, hogy a 35 éves munkásságom alapján ez nekem az idei évben ugyanúgy jár, mint annak a közel 30 dolgozónak, akik idén ugyancsak megkapták ezt a járandóságot. Maximálisan hiszek a jegyző asszony és jogász munkatársaim szakértelmében, de mivel a jutalom jogosságát illetően az ellenzéki sajtóban kételyek jelentek meg, ezért felkérem jegyző asszonyt, hogy a Polgármesteri Hivataltól független szakembertől kérjen még egy jogi állásfoglalást. Jár vagy nem jár? Ha jár, akkor természetesen felveszem, de ha nem jár, akkor szeretném a látszatát is elkerülni annak, hogy illetéktelenül bármilyen pénzt felvennék.”

Ezt követően az is kiderült, hogy a jutalom nettó összegének megfelelő adományt a polgármester és felesége magánszemélyként a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati és Hematológiai Klinikájának ajánlották fel, családi érintettséggel is indokolva döntésüket. 

A Szombathelyi Rendőrkapitányság a magánvádas feljelentés után kihallgatta dr. Dézsi Csaba Andrást, az ugytudjuk.hu szerkesztőjét, és a cikk szerzőjét, Pintér Bencét is, az ügy pedig a bíróságra került.

A bíró tárgyaláson kívül hozott egy büntetővégzést, amely az ügy egyértelműségét jelzi, hiszen az iratok alapján megállapította Pintér Bence bűnösségét. Sőt, nem is a legenyhébb büntetést kapta – amely a megrovás lett volna, – hanem egy év időtartamra próbára bocsátották. Ebből a végzésből egyébként világosan kiderült, hogy bár egy polgármester közszereplő, de ebben a minőségében sem kell mindent eltűrnie, így dr. Dézsi Csaba Andrásnak sem! Azt is egyértelműsítette a bíró, hogy minden újságírónak feladata az alapos, pontos és minden részletre kiterjedő fogalmazás, a válaszokat pedig semmilyen formában sem hamisíthatja meg.

Pintér Bence viszont semmiképp sem járt el körültekintően, hiszen a nevezett cikket egy bizottsági tervezet alapján írta meg, nem megvárva azt, hogy a döntés is megszülessen. Továbbá a jegyző tájékoztatását sem várta meg – holott küldött neki megkeresést –, mielőtt publikálta az írását. Arról nem is beszélve, hogy a vonatkozó jogszabályt is pontatlanul idézte, pont azt a részt kihagyva, amely egyértelműen részletezi, kinek is jár a jubileumi jutalom. Hovatovább Pintér Bence rosszhiszeműen az egész jubileumi jutalom ügyét úgy állította be, hogy dr. Dézsi Csaba András a jutalmat jogsértően igényelte meg, hiszen arra ő nem jogosult, majd levezette, hogy miért nem. És ahogy fentebb is említettük, azt is kihagyta a cikkből, hogy az összeg nem nettó, hanem bruttó. 

A bíró arra is kitért, hogy mivel a cikk mellőzte a tényszerűséget, sőt a tényeket elferdítve tálalta az olvasók elé, dr. Dézsi Csaba András társadalmi megbecsültségét negatív irányba befolyásolta, ezáltal az emberi méltóságát is megsértette. Súlyosbította a helyzetet az is, hogy az ugytudjuk.hu lejárató cikkét több más portál is átvette, azokra olvasói, követői interakciók érkeztek, így a nagy nyilvánosság előtti elkövetés ténye is egyértelműen megállapítható volt.  

Pintér Bence egyébként nem fogadta el a büntetővégzésben foglaltakat, így védőjével tárgyalást kezdeményeztek, amelyre ez év április 11-én került sor.

Itt lényegében ugyanazok hangzottak el, amelyek a 2023. október 16-án kiadott büntetővégzésben találhatók, s az ítélet is maradt: rágalmazás vétsége miatt egy év időtartamra próbára bocsátották.

Viszont annak ellenére, hogy már másodszor is kimondták a bűnösségét, Pintér Bence továbbra sem nyugodott bele, így a Szombathelyi Törvényszékhez fordult. Az ügy tehát ott folytatódik, egy eléggé sejthető végkimenetellel…

A kampány eközben Győrben zajlik, Pintér Bence polgármesterjelöltként pedig úgy hirdeti magát és csapatát, mint akik rendet tesznek Győrben és „tiszta szívvel dolgoznak a városért”, ha bizalmat kapnak. Holott eredeti szakmájában, újságíróként egy cikkben is a valóságot elferdítve, pontatlanul, sértően és rosszindulatúan fogalmazott, amiért a bíróság már kétszer is elítélte. Ám Pintér Bence küzd tovább, a hamis vagy képzelt igazáért…