Moziztak a kadétok: hazaszeretet és történelem

Havassy Anna Katalin
2024.07.10. 07:48

Az MH Klempa Kálmán 7. Területvédelmi Ezred vitéz Szalontai Ferenc 19. Területvédelmi Zászlóalj sokat tesz azért, hogy a Győr-Moson-Sopron vármegyében élő fiatalok megismerhessék azokat az értékeket, amelyek a múltunkat kísérik, a jelenünk alakítják és a jövőnket formálják. Nemrég közös mozizásra hívták a Honvéd Kadét Programban résztvevőket.

A győri vitéz Szalontai Ferenc 19. Területvédelmi Zászlóalj aktívan kiveszi részét a toborzást segítő munkából és kiemelten foglalkozik a Honvéd Kadét Programban résztvevő fiatalokkal is. Szükség is van a fokozott figyelemre és színes, informatív eseményekre, hiszen a kadét programban résztvevő diákok abban az életkorban vannak, amikor a kamaszok roppant fogékonyak és felettébb érdeklődők a jövőjük és a világ eseményei iránt is. A hazafias gondolkozásra, a bajtársias életszemléletre való nevelés pedig különösen fontos a mai viszonyok között.

Persze lényeges, hogy a fiatalok a múltúnkkal is tisztában legyenek, ismerjék a történelem dicső és kevésbé dicső időszakait is. Éppen ezért nemrég a Cinema City Győrbe hívta és várta őket a vitéz Szalontai Ferenc 19. Területvédelmi Zászlóalj, ahol közel 80 diák tekinthette meg közösen a „Most vagy soha” című, Petőfi Sándor életéről szóló történelmi filmet. A résztvevő kadétok a Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikumból és a mezőörsi Magyar Műhely ÁMK-ból érkeztek, illetve olyan tanulók is csatlakozhattak hozzájuk, akik nem vesznek részt a programban, de szerették volna megtekinti a filmet, a téma pedig minden magyar tanuló számára fontos és ajánlott.

A vetítés előtt a diákokat Gál Lajos alezredes, a vitéz Szalontai Ferenc 19. Területvédelmi Zászlóalj zászlóaljparancsnoka köszöntötte, s többek között szólt az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati forma részleteiről is. Erre a szolgálatra a fiatalok egyébként akkor jelentkezhetnek, ha betöltötték a 18. életévüket és eldöntötték, hogy tenni szeretnének a hazájukért. Azon túl, hogy hasznos ismeretekkel gyarapodhatnak, kiváló és összetartó közösségbe kerülhetnek, illetve az ÖTT előszobája lehet egy hivatásos vagy szerződéses katonai pályának is.

A filmet a tanulók érdeklődve fogadták, s többen is fontolóra vették, hogy nem csak a Honvéd Kadét Programot csinálják végig, hanem amint lehetőségük lesz, önkéntes területvédelmi tartalékos katonaként csatlakoznának a Magyar Honvédséghez. Többen azt is elmondták, azért választanák ezt a szolgálati formát, mert egyelőre civil felsőoktatási intézményben kívánják folytatni a tanulmányaikat, de amellett is szeretnének tenni a hazáért. Később pedig azt sem tartották kizártnak, hogy hivatászszerűen is a Magyar Honvédséget választják.