Mi történik, ha a hitelező felmondja a szerződést?

Győr+
2023.05.24. 10:41
Hirdetés

Kritikus helyzethez vezethet, ha a hitelező felmondja a szerződést. A bankok csak végső esetben hozzák meg ezt a döntést, amikor már nem látnak más lehetőséget arra, hogy követelésük megtérüljön.

A hitelező előzetesen tájékoztathatja az ügyfeleket a felmondásról. Ha a hitelező közjegyzőt kér fel
arra, hogy tanúsítsa a felmondásról szóló jognyilatkozat közlését, a közjegyző megküldi a felmondást az ügyfél részére. A felmondást a közjegyző rendszerint postai úton, ajánlott, tértivevényes küldeményként kézbesíti.

Vegye át a levelet és olvassa el figyelmesen! Ha Ön nem veszi át, nem keresi a pénzügyi intézmény postai küldeményét, az eljárás akkor is tovább folytatódik.

Felmondást követően a teljes tartozás egy összegben esedékessé válik, vagyis a fizetési felszólításban szereplő hátralékos összeg, a tőke teljes összege és annak kamatai egyben. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban a késedelmi kamatot nemcsak az elmaradt összegekre számítják, hanem a teljes tartozásra.
A felmondás jogszerűségét bíróság előtt lehet vitatni. De a felszólító levélben jelzett határidőig érdemes felkeresni a hitelezőt az együttműködési szándék kinyilvánításának céljából. A hitelezőknek szintén érdeke, hogy a szerződés továbbra is fennálljon, így ilyenkor még megállapodhatnak az adóssal. Amennyiben a felmondási határidő lejárt, további egyeztetésre már nincs lehetőség, mivel az eredeti szerződés jellemzően nem állítható vissza. Egyedül abban a kérdésben születhet megállapodás a hitelezővel, hogy az adós milyen módon rendezi a tartozását.

Követeléskezelés:
Ebben a fázisban az ügy átkerül a bank követeléskezelési osztályához vagy egy kívülálló követeléskezelőhöz (a hitelező jogosult a lejárt felmondott követelést követeléskezelőnek értékesíteni engedményezéssel vagy átruházással), ez esetben a továbbiakban a követeléskezelő lép a korábbi hitelező helyébe, akik szintén felszólító levelek útján kérik az adóst, hogy fizesse meg tartozását. Ezen a ponton is lehet megállapodást kötni a követelővel.
Ha nem sikerül megállapodást kötni az adóssal, akkor sor kerülhet arra, hogy a követelő jogi lépéseket tesz, bírósági pert kezdeményez, vagy közjegyző előtti fizetési eljárást indít.

Végrehajtás:
Amennyiben a hiteltartozás végrehajtási fázisba jut, részletes kimutatás készül a tartozásról.
A végrehajtás kiterjedhet az adós teljes vagyonára, jövedelmére, ingóságaira és ingatlanaira egyaránt. Végrehajtás esetén számolnia kell azzal is, hogy az nem csupán otthona elvesztésével fenyeget. Az eljárás jelentős, akár a követelés 10–20%-át elérő pluszköltséget is jelenthet Önnek, amelyet a végrehajtó a végrehajtás során érvényesít. Ilyen kiadást jelenthet például a végrehajtási és az ügyvédi díj, a levelezés, értékbecslés költsége, vagy a késedelmi kamatok. Amennyiben a pénzügyi intézmény vagy a követeléskezelő nyitott rá, úgy Ön részletfizetést kérhet, azonban ez jóval magasabb összeg is lehet, mint a havi törlesztés, mivel a késedelmi kamat miatt a tartozás növekszik. Ha a hitelező látja a hajlandóságot és az együttműködési készséget, akkor általában vár, és nem indítja el a végrehajtást.
Amennyiben közvetlenül a követelővel nem sikerül megállapodni, van lehetőség a Pénzügyi Békéltető Testület méltányossági eljárását kezdeményezni.

Célszerű minden szakaszban együttműködni a követelővel, megpróbálni megoldást keresni, hiszen Ön minél későbbi fázisban cselekszik, annál nehezebb elfogadható megoldást találni, a követelt összeg pedig folyamatosan növekszik.

Amennyiben a megállapodáskeresésben, méltányossági kérelem, vagy Pénzügyi Békéltető Testületi kérelem megírásában segítségre van szüksége, díjmentes segítséget kérhet a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértőitől: http://penzugyifogyaszto.hu/

Elérhetőségek:


Cím: Győr, Szent István u. 10/a., II. emelet 208-as iroda (az ITC székház),
Telefon: 06-30-923-4942 (ügyfélfogadási időben), E-mail: gyor@penzugyifogyaszto.hu
Web: www.penzugyiofogyaszto.hu, facebook.com/penzugyifogyaszto

Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 8:00-14:00 // SZERDA: 8:00-14:00 // CSÜTÖRTÖK: 11:00-17:00

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.

(X)