Ballagás 2022

Magyar szokások szerint ballagtak az Audi Hungaria ÁMK végzősei

Fotó: Audi Hungaria ÁMK
Győr+
2022.05.06. 09:51

A Győrben működő német iskola diákjai idén ötödik alkalommal tesznek német és magyar érettségi vizsgát. A 12. évfolyam tanulóit a magyar hagyományoknak megfelelően búcsúztatták.

Az egész iskolai közösség izgatottan várta ezt a napot, mivel a pandémia miatt már két évfolyam is ballagási ünnepség nélkül búcsúzott az intézménytől. A 36 magyar és német érettségiző diák énekelve ballagott végig a virággal díszített épületen, és vonult be a feldíszített sportcsarnokba, ahol szüleik, hozzátartozóik, tanáraik, iskolatársaik fogadták őket. Az ünnepségen a politikai és gazdasági szféra meghívott vendégei is jelen voltak.

A magyar és német himnusz után Dirk Lange igazgatóhelyettes köszöntötte a jelenlévőket. Az érettségizőkhöz fordulva visszatekintett saját fiatalságára, amikor cserkészként Baden Powell irányelveit követve érdekes élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodott, valamint megtanult az őt követő generációnak példát mutatni.

A búcsúzás fájdalmas, a fiatalok elhagyják az iskola biztonságát és kilépnek a nagyvilágba, számukra új életszakasz kezdődik. Az igazgatóhelyettes egy cserkészdalból idézett néhány sort: „Az élet egy játék / és aki érti a játszmát / az eléri a nagy célt!” – az érettségizőknek ennek megfelelően kívánt sikert, szerencsét és örömet a „játékhoz”. Gratulált nekik, hogy a pandémia okozta kedvezőtlen körülmények ellenére sikeresen felkészültek a vizsgákra, köszönhetően az összetartásuknak és a pozitív hozzáállásuknak. „Maradjatok higgadtak, éljétek az életeteket, tartsátok szem előtt céljaitokat és mutassatok példát a következő generációnak!” – mondta az igazgatóhelyettes.

Az ünnepség folytatásában a 11. évfolyam tanulói búcsúztak a ballagóktól, majd a 12. osztályos diákok és az osztályfőnökök beszédei következtek. A műsort zenés produkciók és hagyományos zászlóátadás gazdagította.

Kimagasló tanulmányi és sport eredményeik, valamint közösségi munkájuk elismeréseként több diáknak oklevelet, valamint könyvjutalmat adtak át. Az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány kuratóriumi díját idén Kovács Kitti vehette át Lőre Péter kuratóriumi elnöktől.

Az Audi Hungaria ÁMK ballagó diákjai tarisznyájukban nemcsak szimbolikus pogácsát vihettek magukkal, hanem olyan tudást és képességeket, amelyekkel felvértezve hazai, illetve külföldi felsőoktatási intézményekben egyaránt érvényesülhetnek.