Liturgikus rend a Szent Ignác Bencés templomban

Fotó: Marcali Gábor
Győr+
2022.04.13. 14:00

Gyónásra van lehetőség a Nagyhéten a bencés templomban a szokásos időpontokon kívül Nagypénteken 13:00 órától 17:30-ig (a liturgia alatt is), illetve Nagyszombaton 10-12 óra és 15-18 óra között.

Nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda
6.45 Laudes és szentmise

Nagycsütörtök
7.00 Zsolozsma, benne Jeremiás siralmai
18.00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére
utána virrasztás 21.00-ig (Jézus főpapi imájának olvasása)

Nagypéntek
7.00 zsolozsma, benne Jeremiás siralmai
15.00  Jézus halálára emlékezünk: passió, kereszthódolat
18.00 városi keresztút: Püspök úr vezetésével a Belvárosban

Nagyszombat
7.00 zsolozsma, benne Jeremiás siralmai
21.30 Húsvét vigíliája

Húsvétvasárnap
7.30 Laudes
8.00 szentmise
9.30 szentmise
18.30 vesperás
19.00 szentmise

Húsvéthétfő
7.30 Laudes
8.00 szentmise
9.30 szentmise
este már NEM lesz!

Kapcsolódó témák: #gyónás | #húsvét | #mise |