Hirdetés
A káptalani hagyomány őrzői

Kanonoki beiktatás Szent László ünnepén

Fotó: Győri Egyházmegye
Győri Egyházmegye
2020.06.30. 08:49

Szent László király ünnepét kanonoki beiktatással, koszorúzással, szabadtéri szentmisével és fogadalmi körmenettel ünnepelte a papság és a hívő közösség a győri Káptalandombon.

Hirdetés

Június 27-én Veres András megyéspüspök beiktatta a győri székes- és a soproni társaskáptalan új tagjait a Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szertartást megtisztelte jelenlétével Marton Zsolt váci megyéspüspök, Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök és Németh László győri nagyprépost, általános püspöki helynök. 

Kanonoki esküt tett a győri székeskáptalan kötelékében Reisner Ferenc, a Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet rektora, Lőrincz Béla vitnyédi plébániai kormányzó, Németh Attila sopron-kertvárosi plébánai kormányzó, valamint Böcskei Győző, a győri Nagyboldogasszony-székesegyház plébánosa. Németh Antal kópházi plébániai kormányzó pedig a soproni társaskáptalanhoz csatlakozott. 

Hirdetés

Veres András megyéspüspök a szertartáson mondott elmélkedésében kifejtette: a Győri Egyházmegyében már az alapításkor, Szent István korában létrejött az a testület, amelynek feladata volt a püspök segítése az egyházmegye szervezésében, a különböző intézmények létrehozásában, működtetésében. A II. vatikáni zsinat után az egyházmegyei tanácsosok testületének tagjai lettek a püspökök közvetlen segítői, de megmaradt a lehetőség a káptalani hagyomány megőrzésére. Veres András püspök paptestvéreivel úgy határozott, hogy ezt a hagyományt fontos továbbvinni. A megtisztelő kanonoki címet olyan lelkipásztorok nyerhetik el, akik szolgálatukkal bizonyították, hogy az Egyházhoz, Krisztushoz, az egyházmegyéhez és a püspökhöz hűségesen igyekeznek és tudnak dolgozni.

Kapcsolódó témák: #Győri Egyházmegye |
likeold
a fb oldalunkat