A hozzátartozókat segíteni, a társadalmat érzékenyíteni kell!

Hasznos ismeretek a demenciáról

Illusztráció: Lightspring/Shutterstock.com
Szabó Csilla
2020.10.09. 07:42

A Nemzetközi Alzheimer-társaság felmérése szerint 2015-ben a demenciával élő emberek száma a világon 46,8 millió lehetett, a betegek száma 2030-ra globálisan elérheti a 74,7 milliót. Az egészségügyi és a szociális ellátórendszer mellett a hozzátartozókra is nagy terhet ró a demenciával élő idős ember gondozása. A családtagok gondozásra-ápolásra való felkészítése mellett azonban elengedhetetlen a szakmai, társadalmi, lakossági érzékenyítés is.

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr konzorciumi partnerként vesz részt a Katolikus Szeretetszolgálat INDA (Interprofesszionális Demencia Alapprogram) projektjében. A projekt egyik eleme a DIÓ (Demencia Információs Órák), az otthonukban demenciával élő beteget ápoló hozzátartozóknak szóló képzés, amelyet 2019 októberétől hat magyarországi helyszínen, Győrben, Hajdúböszörményben, Jászberényben, Csákváron, Tiszaalpáron és Székesfehérváron rendeznek. A Demencia Információs Órák azt a célt szolgálják, hogy a hozzátartozókat felkészítsék a gondozás, a segítés során olyan korszerű és laikusok számára is közérthető tevékenységek végzésre, ahol sem ők, sem a gondozott idős személy autonómiája nem sérül. A tizenkét 90 perces beszélgetéseken alkalmanként átlagosan 25 fő vesz részt, a csoportlétszám ideális a közös munkához, lehetőséget biztosít arra is, hogy saját, megélt élményeiket, problémáikat megosszák a részt vevők egymás között.

Szabóné Vörös Ágnes tréner elmondta, a csoporttagok között vannak, akiknek a demens hozzátartozójuk szociális ellátásban részesül, vannak, akik 24 órában látják el hozzátartozójukat, és vannak idősellátásban dolgozó kollégák is. Több témához hívtak vendéget, például az Alzheimer Café népszerűsítéséhez a Café vezetőjét, a laikus újraélesztés bemutatásához a Megyei Vöröskereszt nyújtott segítséget, a kognitív képességek fejlesztése témánál az EESZI Nappali ellátások vezetője mutatta be a demens nappali ellátás ez irányú munkáját.

Az elmúlt időszak alatt a csoporttagok olyan témákban szereztek információt, ami segítheti őket a hozzátartozójuk minél jobb, szakszerűbb ellátásában, elsajátíthattak praktikákat, megoldási módokat a gondozásban, hallottak ötleteket arról, hogy a demens hozzátartozójuk megváltozott viselkedését, a betegség produkálta élethelyzeteket milyen módon próbálják kezelni. Ráirányították a részt vevők figyelmét arra is, hogy a terhet nem egyedül kell cipelniük, ehhez segítséget kell keresniük a családjukban, a tágabb környezetükben és a szociális, egészségügyi szakemberek körében. Családtagként fontos saját testi és lelki egészségük védelme is, hisz a saját egészségük a záloga annak, hogy minél tovább tudjanak gondoskodni demenciával élő rokonukról. A foglalkozások között is tartották a kapcsolatot a résztvevőkkel a kontaktasszisztensek, és több alkalommal szerveztek intézménylátogatást (demens nappali ellátás, idősek tartós bentlakásos intézménye) is. A DIÓ szervezését segítő, gondozási központot vezető kollégák gyakorlati tapasztalataikkal tudták segíteni a témák feldolgozását.

A demenciával, mint betegséggel azonban nem csak az érintett családoknak, az egészségügynek vagy a szociális területnek kell foglalkoznia. A demenciát, annak tüneteit, megjelenési formáit, a segítés lehetőségeit minden szakma képviselőjének ismernie kell.

Székesfehérváron, Győrben és Hajdúböszörményben szakmai műhelymunkán került sor Lokális Interprofesszionális Protokollok (LIP) kialakítására, amely különböző szakmák képviselőinek a demenciával élő személyek ellátására, segítésére irányuló együttműködését fogalmazza meg.

Turcsikné Várallyai Zsuzsanna moderátor kiemelte, az interprofesszionális protokoll kialakítása alappillér a projekt célkitűzései között, nem csak országos, de lokális szinten is. Győrben a műhelymunka résztvevői voltak: rendőrség, bűnmegelőzés szakemberei, kórházi szociális munkás, helyi média, sajtó képviselője, betegszállítás résztvevője, szociális alapszolgáltatások és szociális szakosított ellátások, valamint az önkormányzat szakembere. A szakmai műhelymunkán lehetőség nyílt arra, hogy a más területről érkezett szakemberek együtt gondolkodjanak, közösen dolgozzák ki a felmerült problémák megoldását.

A szakmai műhelymunka során a szakemberek biztonság, jogvédelem, egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, szociális szolgáltatások témakörét dolgozták fel és a témákhoz kapcsolódóan egy-egy konkrét eset megoldását is átbeszélték. Ahhoz, hogy az együttműködés kialakuljon a műhelymunkán belül – és azon kívül is – fontos, hogy a résztvevő szakemberek és általuk a képviselt szakmák és szakterületek is azonos fontosságúnak érezzék magukat és munkájukat a demenciát, mint betegséget érintően.

A három településen összegző füzetekben foglalták össze a közös munka eredményét, amelyhez protokollokat írtak a demencia körében előforduló különböző élethelyzetek kezelésére. A füzetekből kézikönyv készül, hamarosan elérhető lesz a www.demencia.hu honlapon, amely segítséget nyújt majd a demencia szakmai, társadalmi, lakossági érzékenyítése terén.

Kapcsolódó témák: #EESZI | #INDA |