Dr. Vajda Istvánra emlékeztek

Halála előtt két nappal még órát tartott a professzor

Fotó: Nagy Viktor
Széchenyi István Egyetem
2020.09.28. 18:57

Dr. Vajda István minden titkok tudója volt – mondta dr. Földesi Péter, a győri Széchenyi István Egyetem rektora azon a kegyeleti megemlékezésen, amelyet dr. Vajda István professzor emlékére és tiszteletére rendeztek hétfőn az egyetem aulájában.

Hirdetés

Az egyetemi közösség gyertyagyújtással emlékezett dr. Vajda Istvánra, a Széchenyi István Egyetem közelmúltban, 68 évesen elhunyt professzorára hétfőn a Széchenyi István Egyetem aulájában.

A kegyeleti eseményen dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora és dr. Hanula Barna, az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar dékánja tartott rövid emlékbeszédet. Felidézték dr. Vajda István pályáját és egyéniségét – megrajzolva ezzel pályatársuk portréját.

„Megdöbbentett Vajda professzor úr kitartása, amelyet jól mutat az is, hogy halála előtt két nappal még megtartotta online előadását a diákoknak. Minden erejét összeszedve, mindvégig kitartva bízott benne, hogy sikerül legyőznie betegségét. Már tudjuk, hogy sajnos ez nem sikerült, de arra kérek mindenkit, hogy tartsuk meg őt jó emlékezetünkben” – szólt a megrendült közönséghez dr. Hanula Barna.

Dr. Földesi Péter pedig arról beszélt, hogy mindig felnézett a barátságos és jó kedélyű Vajda professzor úrra, mert – amint mondta – ő minden titkok tudója volt, hiszen pontosan ismerte a villanymotorok misztériumát.

A tiszteletteljes főhajtás után az egybegyűltek elhelyezték az emlékezés virágait az aulában felállított emlékhelynél.

Dr. Vajda István névjegye

Dr. Vajda István egyetemi tanár, az MTA doktora 2017-től erősítette a Széchenyi István Egyetem Belsőégésű Motorok Tanszékének munkáját.

A professzor 1976-ban a BME Villamosmérnöki Karán villamosmérnöki diplomát, 1995-ben CSc- és PhD-fokozatot, majd 2003-ban habil. és MTA doktora fokozatot szerzett. Egyetemi tanári kinevezését 2004-ben kapta.

1976–2013 között a BME Villamos Energetika Tanszéken dolgozott, a tanszék vezetői feladatait 2005–2010 között látta el. 1995-től a SuperTech Labor vezetője. 2012-től az Óbudai Egyetem Automatika Intézet igazgatója, 2014-től az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar dékánja volt 2018-ig. Ezt követően a Széchenyi István Egyetem eMobilitás Kompetenciaközpont vezetését látta el.

A 68 évesen elhunyt professzor azon kiemelkedő egyetemi oktatók egyike, aki iskolateremtő volt szakmaterületén. Nagy hangsúlyt fektetett a fiatalság szakmai és emberi támogatására, szívügyének tekintette a villamos forgógépek tématerülettel foglalkozó szakmabeliek együttműködését. Ennek eredményeként számos kezdeményezés fűződik nevéhez. Főbb szakterületei közé tartozott a villamos gépek elmélete és tervezése, valamint a szupravezetők.

Széles látókörű, hatalmas szakmai és élettapasztalattal bíró, közkedvelt oktató-kutató pályája ért véget. A szakmát és az egyetemet is nagy veszteség érte.

likeold
a fb oldalunkat