Az Úr szőlőjének munkása – XVI. Benedek pápa életműve

Győr+ Fotó: MCC Győr
2023.03.03. 16:25

Az óév utolsó napján elhunyt Joseph Ratzinger, aki 2005 és 2013 között XVI. Benedek néven ült Szent Péter trónján. XVI. Benedek pápa gazdag és sokoldalú életművét Dr. Veres András győri megyéspüspök, Jancsó András Ratzinger politikai gondolkodásának kutatója, valamint Fenyves Krisztián római katolikus teológus értékelte február 28-án a győri MCC-ben. Az előadáson több mint nyolcvan érdeklődő vett részt.

Az óév utolsó napján elhunyt Joseph Ratzinger, aki 2005 és 2013 között XVI. Benedek néven ült Szent Péter trónján. Az emeritus pápa 2005-ös beiktatásakor az Úr szőlőjének alázatos munkásaként definiálta önmagát, amely egyben előre vetítette pápai programját is: az igazság szüntelen keresése és a hit teljeskörű átadása. Joseph Ratzinger egész életét átjárta az igazság keresése, mégpedig úgy, hogy a középpontot, Jézus Krisztust sosem tévesztette szem elől. A teológiai professzori munkássága, az egyetemi katedra mögött töltött évtizedek, majd müncheni érseki, illetve prefektusi és pápai munkássága mind az igazság megismertetésének a szolgálatában teltek. Generációk nőttek fel korszerű és modern teológiai munkáin, melyek az 1970-es évek közepétől már a vasfüggönyön túl, a szocialista országokban is megjelenhettek és terjedhettek. Joseph Ratzinger 2005-ben történő megválasztása több szempontból is történelmi esemény volt: 500 év után ő lett az első német pápa, valamint 2013-as lemondása teljesen új fejezetet nyitott a modern kori egyháztörténelemben. XVI. Benedek pápa e gazdag és sokoldalú életművét Dr. Veres András győri megyéspüspök, Jancsó András Ratzinger politikai gondolkodásának kutatója, valamint Fenyves Krisztián római katolikus teológus értékelte február 28-án a győri MCC-ben. Az előadáson több mint nyolcvan érdeklődő vett részt.

Veres András megyéspüspök felidézte a nemrégiben elhunyt egyházfővel kapcsolatos legmeghatározóbb emlékét, első személyes találkozását. Kifejtette, hogy Joseph Ratzinger teológiai munkássága hatalmas erővel bírt a keleti blokk országaiban is, melyet ő személyes történetekkel is alátámasztott.

Újszerű teológiai gondolkodása alapjaiban meghatározta a II. Vatikáni Zsinatot követő egyházi tanítást, valamint új síkra helyezte az Egyház szerepét a modern, szekularizált államokban. A főpásztor szerint a Joseph Ratzingert és a későbbi XVI. Benedek pápát ért támadások elsősorban politikai természetűek voltak és nem a tanítói munkásságának lényegét vették célkeresztbe. Fontos, hogy az egymást követő pápák munkásságát ne egymáshoz viszonyítva, ne egymással összevetve vizsgáljuk, hanem azokat az Egyház egységéért és a hívek lelki üdvéért, az adott kor kihívásainak kereszttüzében tett apostoli tanításként értékeljük.

A beszélgetőpartnerek elmondták, hogy Joseph Ratzinger egész életét, hivatását meghatározta professzori habitusa, mely elsősorban abban a tanítói munkásságban tükröződik, mely a hit és az értelem kapcsolatát, a hit és az értelem egymást kiegészítő mivoltát tárta fel. Az előadók kifejtették, hogy pápai jelmondata – „az igazság munkatársai” – is arra utal, hogy tudományos pályafutása és főpásztori szolgálatai összekapcsolódnak. A beszélgetés során szóba került XVI. Benedek és Ferenc pápa kapcsolata is, mely esetében elhangzott, hogy Ferenc pápa nagy szeretettel és tisztelettel volt elődje iránt, illetve, hogy kettőjük tanítása között fellelhető a nagyfokú folytonosság.

Az MCC győri központja hétről hétre kínál izgalmas szakmai programokat az érdeklődők számára. A következő szakmai rendezvényünket egy Pedagóguskonferencia keretében 2023. március 6-án 16.00 órától tartjuk. A konferencia során 16:00 órától bemutatkoznak képzési programjaink, majd 16:20-tól Fodor Richárd, az MCC Tanuláskutató Intézetének munkatársa tart előadást Természetes intelligencia – 21. századi tanulás címmel. 17:00 órakor Dr. Bagdy Emőke professzor, klinikai szakpszichológus előadása kezdődik A személyiségfejlődés útja, tévutak és pozitív esélyek, a tehetségpotenciál címmel. Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket!

Forrás: MCC Győri Képzési Központ

Kapcsolódó témák: #MCC Győri Képzési Központ | #programok |