Bírság a szemetelőknek

Akcióban a hulladékkommandó

Illusztráció: Győr-Szol Zrt.
Győr+
2020.01.10. 07:36

Az elmúlt évben is jelentős erőfeszítéseket tett a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékén illetve a közterületeken szemetelő szabálysértők tettenérésére és megbüntetésére a Győr-Szol Zrt. Biztonsági csoportja, a győri közterület-felügyelet és a rendőrség munkatársaiból szerveződött csoport, amely Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester kezdeményezésre alakult 2015-ben.

A Győr-Szol Zrt. Biztonsági csoportja 2019-ben több mint 1703 helyszíni ellenőrzést végzett, 1528 esetben szelektív szigetet, 146 alkalommal közterületet, 29 esetben egyéb területet tartottak szemmel. Az ellenőrzések során több mint 1400 esetben regisztrálták, hogy illegálisan helyeztek el hulladékot, a szemetet 1124 alkalommal át is vizsgálták. Ennek eredményeképpen 139 szabályszegőt azonosítottak és összesen 154 esetben kezdeményeztek hatósági intézkedést.

A Biztonsági csoport munkatársai 95 helyszínen, 36 akcióban vettek részt a közterület-felügyelet dolgozóival közösen, az ellenőrzésekhez többször a városi kapitányság rendőrei is csatlakoztak. A csoport munkáját 62 alkalommal lakossági bejelentések is segítették. A városban élőktől érkező információknak minden esetben utánajártak a kommandó tagjai, többször konkrét illegális hulladékelhelyezéssel kapcsolatos jelzések érkeztek, más alkalmakkor a különösen fertőzött területekre hívták fel a figyelmet.

Lopást és rongálást is sikerült megakadályozni a helyszíni ellenőrzések során. A gyűjtögetésből élő emberek ugyanis előszeretettel fosztogatják a fémdobozokat tartalmazó edényeket. A már a gyűjtőkbe bedobott fémhulladék jogilag az NHKV Zrt. tulajdonába kerül, így annak eltulajdonítása lopásnak minősül. Ráadásul, hogy a dobozokhoz hozzájussanak, az elkövetők megrongálják magát az edényt is, amivel jelentős kárt okoznak a közszolgáltatónak.

Több kirívó eset végére a közterület-felügyelet munkatársai tettek pontot. Például ősszel zsákokban elhelyezett gyógyszereket találtak közterületen. Gyógyszerektől csak az előírásoknak megfelelően lehet megszabadulni, azok egyszerű kidobása a környezet szennyezése mellett balesetveszélyt is jelent, az illegális közterületi elhelyezés pedig különösen felelőtlen magatartás. A hulladékban talált nyomok alapján sikerült az elkövetőt azonosítani, a közterület-felügyelet pénzbírság kiszabásával büntette a tettest.

Az elmúlt években a szabálytalankodók a korábbiaknál gyakrabban kapták meg méltó büntetésüket. A hatóság munkatársi létszámának bővítése is szerepet játszott abban, hogy míg 2014-ben még csak 63 esetben indult szabálysértési eljárás, 2015-ben már 212 esetben, 2016-ban már 405 esetben indult illegális hulladéklerakással kapcsolatban szabálysértési eljárás. Ez a tendencia 2019-ben is folytatódott. Az ellenőrzések és az azt követő szankciók intenzitását jól mutatja, hogy míg a győri közterület-felügyelet 2017-ben 805 esetben indított szabálysértési eljárást illegális hulladéklerakással kapcsolatban, 2018-ban ez a szám 907-re emelkedett, tavaly pedig 924-re nőtt. 2017-ben 735 alkalommal szabtak ki helyszíni bírságot és 70 alkalommal tettek feljelentést, 2018-ban már a feljelentések száma 90-re, a helyszíni bírságok mennyisége 817-re emelkedett. 2019-ben már 845 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, és 79 ügyben éltek s szabálysértési feljelentés eszközével. A kiszabott bírságok összege tavaly meghaladta a négy és fél millió forintot.

Sajnos az intenzív ellenőrzések és a kiszabott büntetések ellenére még mindig nagyon sokan és sokszor megszegik a hulladéklerakás szabályait.

A szelektív hulladékgyűjtő szigetekre sokan vegyes háztartási hulladékot visznek, a kukák mellett hagyott szatyrokban, műanyagtáskákban, valamint magukban az edényekben pedig jócskán található oda nem való, illegálisan lerakott hulladék.

Az illegális hulladék sajnos elhagyott ingatlanokon, telkeken is megjelenik. A köztisztaság fenntartása érdekében a Győr-Szol Zrt. a szemetet innen is rendszeresen elszállítja, ami éves szinten több száz köbméter hulladék fuvarozását jelenti és több tíz milliós kiadással jár. A munkát akadályozza, hogy az ingatlanok sokszor magántulajdonban vannak. Ilyen esetben a lerakás megakadályozása illetve az elszállítás megszervezése a tulajdonos vagy használó feladata, és annak költségét is neki kell viselnie.

A hulladékkommandó ebben az évben is folytatja az ellenőrzéseket.

Győr-Szol Zrt.

Kapcsolódó témák: #Győr-Szol Zrt. |