Pannon-Víz Zrt.

„A szolgáltatásért fizetni kell!”

Fotó: Pannon-Víz Zrt.
Győr+
2022.01.16. 13:58

Az év végi ünnepek alatt a Pannon-Víz Zrt. szüneteltette a víz- és csatornadíj-tartozások behajtását, azonban január közepétől folytatódik az elmaradások jogszabály szerinti érvényesítése.

„A 2021-es évben több mint 32 ezer fizetési emlékeztetőt és fizetési felszólítót küldött ki társaságunk a díjelmaradással rendelkező felhasználóknak. Ezen felkeresések 96,5 százalékát a díjfizetésre kötelezett lakossági elmaradások tették ki” – fogalmazott Lenzsérné Csepi Ildikó, a Pannon-Víz Zrt. értékesítési, behajtási és közműfejlesztési osztályának vezetője.

A lakossági felhasználók visszajelzései alapján arra lehet következtetni, hogy nagyon sokan tévesen úgy gondolják, mivel a víz nélkülözhetetlen a létfenntartáshoz, ezért nincs lehetőség a csapok elzárására. Így vannak, akik nem aggódnak afelől, hogy vízdíjszámlájuk összege határidőre befizetésre került-e.

A valóság az, hogy a lakossági felhasználókat tényleg nem hagyhatjuk víz nélkül, ugyanis a létfenntartáshoz közegészségügyileg jogszabály által előírt vízmennyiséget mindig biztosítanunk kell számukra, még a díjtartozás miatti felfüggesztés esetén is.

Ez azonban a felhasználóknak jelentős kellemetlenséggel jár. A jogszabály alapján ugyanis a szolgáltató kétféle megoldást alkalmazhat, vagy fizikailag megszüntetni a bekötést, aminek következtében egy közeli – 150 méteren belüli – közkifolyóról hordhat vizet az elmaradását nem rendező felhasználó, vagy a szolgáltatónak lehetősége van szűkítő beépítésével csökkenteni az ivóvízellátást oly módon, hogy a vezetéken keresztül a víz ebben az esetben csak szivárgó mennyiségben folyik a csapból.

Nem beszélve arról, hogy a szolgáltatás korlátozásával összefüggő eljárások felmerült többletköltségeit is a felhasználónak kell rendezni, amennyiben ismételten szolgáltatást kér.

A nem lakossági felhasználók esetében nem beszélhetünk létfenntartáshoz szükséges vízmennyiségről, így ebben az esetben a szolgáltatás teljes egészében felfüggeszthető a vízszolgáltató részéről.

Természetesen senki ne ijedjen meg, hiszen a Pannon-Víz Zrt. a felhasználóinál nem zárja el a vizet előzetes értesítés nélkül, azonnal.

A kiállított vízdíjszámlán minden esetben feltüntetésre kerülnek az esetleges elmaradások, így bárki nyomon tudja követni az elmaradt tartozásának összegét.

Aki viszont ezt követően sem rendezi tartozását, az előbb fizetési emlékeztetőt, majd fizetési felszólítást kap. Utóbbiban felhívjuk felhasználóink figyelmét a díjfizetés elmaradásának következményeire, ezért senkit nem érhet meglepetésként, ha az ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztésre kerül.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy nem a felhasználók szankcionálása a célunk, hanem hogy a fizetésre kötelezett felhasználó felvegye társaságunkkal a kapcsolatot, és akár egyénileg is megoldást találjunk díjhátralékának rendezésére.

Ezúton is kérjük a hátralékkal rendelkező felhasználóinkat, hogy keressék fel társaságunkat, és közösen találjuk meg a legjobb megoldást a felmerülő fizetési problémákra!

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy több támogatási rendszer is létezik, amelyeket a helyi önkormányzati rendeletek szabályoznak. A rendeletek értelmében adósságkezelési, vagy lakásfenntartási támogatás igényelhető.

A hátralékkal rendelkező – akár családi házas, akár társasházi felhasználó – amennyiben felveszi a kapcsolatot társaságunkkal, saját hatáskörben tudtunk segíteni, többek között – a részletfizetés elbírálási díjának megfizetését követően – kamatmentes részletfizetéssel, fizetési haladék engedélyezésével.

De azoknál az ügyfeleinknél, akik nem mutatnak semmilyen fizetési hajlandóságot, – a becsületesen fizető felhasználóink védelmében – kénytelenek vagyunk a fent említett szankciókat alkalmazni.

Mindezeken túl léteznek fizetési kedvezmények is társaságunknál.

A védett felhasználóknak járó kedvezményt a szociálisan rászorulók és a fogyatékkal élők igényelhetik.

A szociálisan rászorulók kategóriájába tartozik az, aki ápolási díjban, aktív korúak ellátásában, időskori nyugdíjban, gyermekvédelmi kedvezményben, lakásfenntartási kedvezményben vagy otthonteremtési támogatásban részesül, vagy hivatásos nevelőszülő. 

Fogyatékkal élőnek pedig az számít, aki fogyatékossági támogatást kap, vakok járadékában részesül, illetve aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékot kap.

A védendő felhasználóvá váláshoz további tájékoztatást telefonos ügyfélszolgálatunkon (06- 96/522-630) vagy ügyfélszolgálati irodánkban kaphatnak. 

„A következő napokban ismételten folyamatosan postázzuk az elmaradásokat tartalmazó fizetési emlékeztetőket és fizetési felszólításokat. Amennyiben felhasználóinknak fizetési nehézsége adódna, kérjük, forduljanak társaságunk telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatához!” – tájékoztatott Lenzsérné Csepi Ildikó osztályvezető.

Szöveg: Pannon-Víz Zrt.

Kapcsolódó témák: #pannon-víz | #szolgáltatás |