Győr+
2011.08.23. 15:24

Változnak a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályok

Lakásfenntartási támogatás a lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz nyújtott támogatás, melyet a szociálisan rászorult személyek, családok kaphatnak.

Az új szabály szerint jelentősen emelkedik a jövedelemhatár, ennek következtében a rászorultság azoknál áll fenn, akiknél az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg a 71.250,-ft-ot, és a vagyonuk értéke nem magasabb a jogszabály által megállapított mértéknél. (Fogyasztási egység alatt a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszámát kell érteni.)

A támogatást a beadás hónapjának 1. napjától kell megállapítani egy éves időtartamra.

Azoknak a családoknak akik jelenleg is részesülnek lakásfenntartási támogatásban, a határozatban megjelölt időpontig folyósításra kerül a támogatási összeg. Ők a támogatás megszűnését követően kérhetik az ismételt megállapítást.

A kérelmeket 2011. szeptember 1. napját követően folyamatosan lehet benyújtani ügyfélfogadási időben a Népjóléti Osztály ügyfélfogadó helyiségében (Győr, Honvéd liget 1.) és a Családsegítő Központokban (Győr, Szigethy A. út 109., Győr, Árpád út 38/B.,Győr, Mónus I út 41., Győr, Kossuth L. út 58.)