Győr+
2011.10.20. 15:03

Tudósok vizsgálták Szent László hermáját

A Győri Egyházmegye felkérésére 2011 őszén egy szakemberekből álló kutatócsoport átfogó természettudományos és műszaki vizsgálatokat végzett a győri Bazilikában őrzött Szent László hermán, és a benne található koponyaereklyén.

A koponyán elvégzett vizsgálatok döntően antropológiai, morfológiai jellegűek voltak, amiket kiegészítettek endoszkópos és képalkotó diagnosztikai módszerekkel is. Az egyházi ereklyék történetében mindeddig egyedülálló komplex vizsgálatok célja az volt, hogy képet kapjanak a koponyaereklye megtartottságáról, állapotáról, illetve a megfelelő adatgyűjtést követően elkészülhessen egy esetleges arcrekonstrukció. A vizsgálatok során nyert információk felhasználásával lehetőség nyílhat a hazánkban és külföldön őrzött, Szent László királyunknak tulajdonított egyéb ereklyék felkutatására, beazonosítására.

A Győri Püspökség az ereklye vizsgálatának menetét bemutató filmet, az ereklyéről készített fotódokumentációt, valamint a vizsgálatok folyamán rögzített röntgen és CT felvételeket, endoszkópos képanyagot, és egyéb tudományos eredményeket a közeli jövőben egy kiállítás formájában szándékozik az érdeklődők számára bemutatni.