Hirdetés
Győr+
2012.06.02. 08:00

Számít a szentivániakra a településrész fejlesztésében

Dr. Sík Sándor 2006 óta képviseli Győrszentivánt a megyeszékhely közgyűlésében. A városrészben él, és ott is dolgozik, így nap mint nap találkozik a felmerülő problémákkal, és a lehető leghatékonyabban próbálja orvosolni azokat.

Hirdetés

2010-ig Likócs városrész is a felügyelete alá tartozott. Hogyan emlékszik vissza arra az időszakra?

Hirdetés

Kezdetben nehéz volt Likócson elfogadtatni magam szentivániként, hiszen sokan úgy gondolták, hogy szűkebb lakókörnyezetemet fogom előnyben részesíteni. Sikerült azonban bebizonyítanom, hogy a két településrészt lehet egyszerre fejleszteni. Likócson a közösségi házat, Szentivánon a Móricz Zsigmond Általános Iskolát újítottuk fel. A két városrészben párhuzamosan folytak a járdaépítések, játszótér-átépítések. Likócson önálló részönkormányzati kirendeltséget nyitottunk és Ecker Gyula akkori képviselőtársammal közösen álmodtuk meg a Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház négy telephelyét, melynek részévé vált az azóta is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő likócsi intézmény is.

Milyen fejlesztéseket sikerült megvalósítani a két városrészben?

A fejlődés legnagyobb lehetőségét a lakóutcaprogram jelentette. Korábban egy-egy kis szakasz felújítása is eseményszámba ment, a győri közgyűlés döntése értelmében azonban kiemelten tudtunk foglalkozni a felújításokkal. Likócson az Esztergető utca, a Kövecses utca, a Szittya utca újult meg a csapadékvíz elvezetésével együtt. Ezeken túl számos helyen járdaépítések jelentették a fejlődést. Szentivánon az Egysori út és a Felüljáró utca két szakaszára, a Lőtér utcára, a Búzavirág utcára, a Lehár Ferenc utcára, a Kishegyi út jelentős szakaszára, valamint a Gólyarét Pengős úttal összekötő részére került új aszfaltszőnyeg. Külterületen az Alpesi utca, a Fenyő utca, az Újmajori utca, a Szedres utca, a Határőr utca kapott murvás terítést, illetve javítást. Károlyházán mart aszfalttal került sor útjavításra. A Pannon-Víz szakemberei tájékoztatást adtak a kertvárosi közműfejlesztés lehetőségeiről, amelynek révén két közkutat is kiépítettünk a Kertváros két szélén a kerékpárút mellett. Külön szeretném kiemelni a Déryné utca felújítását, melyet még Ecker Gyula képviselőtársam kezdett el és teljes kiépítésével mára rendezett, szép főutcával büszkélkedhet Győrszentiván.

2010-től egyedül képviseli Győrszentivánt immár Likócs nélkül. Mit sikerült azóta megvalósítani a városrészben?

A körzetek átszervezésével ma már kizárólag szűkebb otthonomért, egész Győrszentiván városrész területéért dolgozhatom. A 2010-es év nagy esőzései megmutatták településünk gyenge pontjait. A meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása elengedhetetlenné vált, amit azóta sikerült is elvégeznünk. Az utak felfagyások miatti romlása azonnali, sürgős beavatkozást igényelt és ennek során egy új, úgynevezett Remix technológiával az Árnyas utca, az Egressy utca két szakasza, a Gólyarét utca, a Körtér újult meg a Molnár utcáig, és közel 2000 négyzetméteren aszfaltszőnyeget kapott a Homoksori út is. Előbbre léptünk a kertvárosi közvilágítás terén is. A 10-es út mellett, a lovagi étterem előtti szakaszon és az Erdősor elejére kerültek ki az új lámpatestek. Kitűnő megvilágítást kapott a Törökverő utcai játszótér is.

Milyen fejlesztések előtt áll a városrész?

Idén a Mogyorós utca–Homoksori utca csomópont épül ki a volt pálinkafőző mellett, valamint a Kishegy térségében, a buszfordulónál lesznek vízelvezetési és aszfaltozási munkák. Jelentős fejlesztés, hogy két csapadékvíz-tározó tó létesül, egyik a Milleniumi park alacsonyfekvésű vizes részén, a másik a Körtéren a jelenleg nádas, vizes területen. Mindkettő vízjogi engedélyeztetése folyamatban van, a munkálatok a nyár folyamán be is fejeződnek a körtéri árok pangó vizének elvezetésével együtt. Aszfaltszőnyeget kap az Erdőgép melletti kerékpárút és zúzottkő alapréteg kerül a Váci Mihály úti parkolóba, a Tölgyes, Szedres, Határőr, Erdősor, Vonat és Kishegy utcákba, valamint a posta előtti parkolóba. Idén több száz korszerű, nagyobb fényerejű közvilágítási lámpát szerelünk fel városrészünk számos területén, többek között a Nagyhegyen is, ahol ez már régi lakossági igény. Forráshiány miatt sajnos az idén nem tud megvalósulni a régen várt óvodabővítés, de a gyermekeket óvodai udvarok felszerelésével szeretném a nyár folyamán megörvendeztetni.

Célom az intézmények és a részönkormányzat közötti kapcsolat további erősítése, jó együttműködés a civil szervezetekkel, valamint Győrszentiván minél szélesebb körben történő megismertetése a gyermekek csereprogramban történő nyaraltatásán keresztül. Ezúton is köszönöm a lakosság támogatását, segítségét és kérem, hogy javaslataikkal, észrevételeikkel továbbra is segítsék Győrszentiván érdekében végzett munkámat!

A helyiek szemével:

Kotrics Andrea, a Móricz Zsigmond Általános Iskola intézményegység-vezetője:

– A képviselő úrral egyszerre kezdtük a munkát 2006-ban. Ő ekkor lett önkormányzati képviselő, én intézményvezető. Munkánk azóta is összefonódik. Nagyon sokat köszönhetünk ötleteinek, tenni akarásának, kitartásának, elkötelezettségének. A kezdetektől lelkes támogatója volt Zöld Iskola Programunknak. Rendezvényeinket rendszeresen támogatja megjelenésével, kétkezi munkájával, anyagi hozzájárulással. Legnagyobb köszönettel azért tartozom, mert 2008-ban a Móricz- iskola felújításával régi álmom valósult meg. Mára egy omladozó épületből a város egyik legszebb iskolája lett a miénk. Az intézmény melletti pályán is történtek javítások, sőt, mára a településrész két játszótere is újra igazi játszóhelye lett gyermekeinknek, a környékbeli kisgyermekes családoknak és a fiataloknak. Bízom további eredményes együttmunkálkodásunkban.

Szerencsés Istvánné, a Győrszentiváni Kis Pipa vendéglő tulajdonosa:

– Dr. Sík Sándor, településünk önkormányzati képviselője, a részönkormányzat vezetője azt a lendületet viszi tovább, mely már az előző időszakban is megindult. A Déryné u. teljes rekonstrukciója, a kerékpárút és a parkolási lehetőség a közlekedést könnyíti meg. A település számos utcája kapott új aszfaltburkolatot és megkezdődött a csapadékvíz-elvezetés problémájának megoldása is. A Törökverő úti játszótér körbekerítése és kivilágítása mind a gyermekek, mind a szülők számára örömöt jelentett. Az anyagi források lehetőségei szerint foglalkozik a külterületek gondjaival is, mind az utak, mind a közvilágítás terén. Jó dolog, hogy olyan képviselőnk van, aki itt él velünk, tudja a kerület problémáit, hiányosságait, ismeri a lakosság igényeit és munkája során mindezt szem előtt tartja.

Papp Zsolt

Fotó: O. Jakócs Péter

likeold
a fb oldalunkat